Till innehåll på sidan

Optimization and Fundamental Insights in Full-Duplex Cellular Networks

Tid: Fr 2019-04-12 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Ämnesområde: Electrical Engineering

Respondent: José Mairton Barros da Silva Júnior , Networks Systems Engineering

Opponent: Professor Geoffrey Ye Li

Handledare: Professor Carlo Fischione

Exportera till kalender