Till innehåll på sidan

Robots That Understand Natural Language Instructions and Resolve Ambiguities

Tid: Fr 2023-03-17 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: zoom link for online defense

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Fethiye Irmak Dogan , Robotik, perception och lärande, RPL

Opponent: Research Professor David Traum, USC Institute for Creative Technologie

Handledare: Iolanda Leite, Robotik, perception och lärande, RPL; Hedvig Kjellström, Robotik, perception och lärande, RPL; Hossein Azizpour, Robotik, perception och lärande, RPL

Exportera till kalender

QC 20230223

Abstract

Verbal kommunikation är en nyckelutmaning i människa-robotinteraktion. För att uppnå effektiv verbal interaktion är det avgörande för en robot att den har förståelse för instruktioner på vardagligt språk samt kan få tvetydiga användarförfrågningar förtydligande. I den verkliga världen kan instruktionerna vara tvetydiga och svårtolkade av många anledningar. Till exempel, när en användare ber en robot att hitta och hämta "porslinsmuggen", kan muggen vara både i köksskåpet eller på matsalsbordet, beroende på om den är ren eller full (semantiska oklarheter). Dessutom kan det finnas flera muggar på samma plats, och roboten kan behöva disambiguera dem genom att ställa följdfrågor baserade på deras utmärkande egenskaper, såsom färg eller rumsliga relationer till andra objekt (visuella tvetydigheter).

När tvetydigheter löses, har tidigare arbeten tagit itu med detta problem genom att endast disambiguera objekten i robotens befintliga vy och inte fokuserat på sådana som ligger utanför robotens synvinkel. För att lösa semantiska tvetydigheter orsakade av objekt som eventuellt finns på flera platser, presenterar vi ett nytt tillvägagångssätt där vi resonerar om objektens semantiska egenskaper. Å andra sidan, medan man hanterar tvetydiga instruktioner orsakade av flera liknande objekt på samma plats, ber de flesta  befintliga systemen att användarna upprepar sina förfrågningar med antagandet att roboten är bekant med alla objekt i miljön. För att poängtera denna begränsning och lösa visuella oklarheter, presenterar vi ett interaktivt system som introducerar uppföljande förtydliganden för att disambiguera de beskrivna objekten med hjälp av den information som roboten kunde förstå från begäran och objekten i miljön som är kända för robot.

För att sammanfatta, i denna avhandling ämnar vi att lösa semantiska och visuella oklarheter för att vägleda en robots sökning efter beskrivna objekt specificerade i användarinstruktioner. Med semantisk disambiguering strävar vi efter att hitta det beskrivna objektets placering i ett helt hushåll. Detta genom att använda objektets semantik för att skapa klargörande frågor när det finns oklarheter. Efter att ha identifierat objektplaceringar, med visuell disambiguering, strävar vi efter att identifiera det angivna objektet bland flera liknande objekt placerade i samma utrymme. För att uppnå detta föreslår vi ett  tillvägagångssätt i flera steg där roboten först identifierar de objekt som passar användarens beskrivning, och om det finns flera objekt ställer roboten följdfrågor för att förtydliga genom att beskriva varje potentiellt målobjekt med dess rumsliga relationer till andra föremål. Våra resultat betonar betydelsen av semantisk och visuell disambiguering för att uppnå framgångsrik slutförande av uppgifter för samarbetet mellan människa och robot.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-324232