Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Understanding the system-level for Mobility as a Service

A framework to evaluate full-scale impacts of MaaS

Tid: To 2022-10-27 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68091873830

Språk: Engelska

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Bhavana Vaddadi , Maskinkonstruktion (Avd.), Integrated Transport Research Lab

Opponent: Professor Jeppe Rich, Technical University of Denmark

Handledare: Univ.lektor Anna Pernestål Brenden, Integrated Transport Research Lab, ITRL; Yusak Susilo, ; Mia Xiaoyun Zhao,

Exportera till kalender

Abstract

Mobility as a Service (MaaS), som koncept, har blivit allmänt populärt och anses ha potential att minska reserelaterad miljöpåverkan och förändra vårt nuvarande transportsystem. MaaS möjliggör intermodala resor genom att tillhandahålla förbättrade funktioner som ger användare tillgång till flera olika mobilitetstjänster. Kombinationen av mobilitetstjänster i MaaS-lösningar främjar användningen av kollektivtrafik, aktiva transportsätt och delad mobilitet. Detta föväntas leda till minskat beroende av privata bilar och gearbets- och researrangemang som är skräddarsydda för att tillgodose varje individs specifika resebehov och samtidigt främja en bättre livskvalitet. Även om den MaaS-baserade litteraturen till stor del antar att tjänsten kommer att ha en positiv inverkan på individer och samhälle, är det viktigt att notera att det också kan finnas oavsiktliga rekylseffekter. Dessutom är utvärderingen av MaaS önskade effekter begränsade till uppskattningar baserade på antingen ett litet antal pilotstudier eller ett fåtal preferensstudier samt expertspekulationer. Även om studier har genomförts för att undersöka individuella, organisatoriska och samhälleliga aspekter av MaaS-varianter, inklusive tex användarpreferenser, tjänstedesign, affärsmodeller, energipåverkan, drift och förvaltning etc., verkar det finnas en brist på holistisk förståelse för de potentiella effekterna av dessa tjänster ur ett systemnivåperspektiv.

MaaS, som en hybridinnovation med potential att transformera sociotekniska system, är en kombination av flera aktörer på individ-, organisations- och samhällsnivå som interagerar på en delad arena med målet att ”låsa in” denna innovation i det större samhället. Därför finns det ett behov av att inte bara utvärdera MaaS på dessa tre nivåer utan också att anta ett integrerat, holistiskt tillvägagångssätt för att förstå effekterna av MaaS på systemnivå. Eftersom MaaS-system för närvarande inte fungerar på fullt uppskalad nivå, utvärderar denna avhandling två verkliga, men småskaliga, tester av MaaS i Stockholm, Sverige på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå för att utforska komplexiteten hos MaaS och dess olika tjänster. Med hjälp av den kunskap som samlats in från utvärderingarna av de två småskaliga MaaS-försöken, utvecklar denna avhandling sedan ett ramverk på systemnivå för att utvärdera MaaS och dess olika tjänster genom att integrera de individuella, organisatoriska och samhälleliga nivåerna med hjälp av ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner. För MaaS-intressenter som är involverade i utveckling, implementering, drift och förvaltning av fullskalig MaaS kan detta ramverk fungera som ett användbart verktyg i beslutsprocesser genom att lyfta fram de komplexa relationerna mellan och inom individ-, organisations- och samhälleliga nivåer och hur beslut som fattas på individ-, organisations- och samhällsnivå kan påverka varandra.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-319495