Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kemisk status och kretslopp

KTH och Teknikmarknad hälsar dig välkommen till en halvdag med information om Agenda 2030 samt hur agendan kan bidra till nya rön och till hur ny teknik kan bidra till utvecklingsarbetet och inspirera till nya hållbara lösningar när det gäller kemisk status.

Tid: On 2020-04-01 kl 11.30 - 16.30

Plats: Multi-Purpose Hall, Openlab, KTH Campus, Valhallavägen 79, Stockholm

Kontakt:

Exportera till kalender

Kemisk status och kretslopp ger exempel på hur fosfor och andra fraktioner kan återföras som resurs till samhället. Under seminariet sammanfattas möjligheterna till en ny inriktning för åtgärd av övergödning – vattenförekomsters ekologiska status.

Seminariet vänder sig till dig som är verksam inom områden som berör planering, åtgärd eller efterlevnad, såväl inom näringsliv som inom offentliga organisationer och myndigheter.

Pris: 950 kronor.

Anmälan genom e-mail till info@teknikmarknad.se . Sista anmälningsdag: 23 mars 2020. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

Program

Moderator: Tord af Klintberg, KTH

11.30-11.50 Registrering, kaffe och smörgås
11.50-12.00 Introduktion
- Professor Em Gunno Renman, KTH Vatten- och miljöteknik
12.00-12.20 Tema Miljögifter – överblick
- Håkan Johansson, SGU
12.20-12.40 Kemisk status i fiberbankar - vision och plan
- Henrik Sundberg, Länsstyrelsen Gävleborg
12.40-13.00 Påverkan i näringskedjan
- Professor Clare Bradshaw, Stockholm Universitet
13.00-13.20 Reaktiva sorbenter - effekter
- Johan Wikström, Stockholms Universitet
13.20-14.00 Kaffe med tilltugg
14.00-14.20 Sortering med dekantercentrifug
- Jesper Holmquist, Industrial Waste Manager, AlfaLaval
14.20-14.40 Hydrotermisk karbonisering – nedbrytning av miljögifter
- Malte Liljestråle, Biokol
14.40-15.00 Rent rejektvatten med elektrokoagulation
- Dr Martin Ragnar, R&D Director, Axolot Solutions AB
15.00-16.00 Paneldiskussion och sammanfattning
- Cirkulära metoder i praktiken
- Från avfall till resurs
- Agenda 2030 ger nya regelverk
16.00 Avslutning

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-02-27