Till innehåll på sidan

Solar receiver development for gas-turbine based solar dish systems

Tid: Ti 2018-05-15 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Lukas Aichmayer , Energiteknik

Opponent: Prof. Konstantinos Kyprianidis, Mälardalens högskola, Västerås

Handledare: Prof. Björn Laumert