Till innehåll på sidan

Vem blir hedersdoktor?

Utnämning till hedersdoktor görs för att hedra individ som gjort betydelsefulla insatser samt främja KTH:s utveckling.

Vägledande kriterier för valbarhet

  1. Person verksam utanför Sverige som inom KTH:s verksamhetsområde genom betydelsefullt samarbete främjat verksamheten vid KTH.
  2. Person inom landet och inom KTH:s verksamhetsområde som gjort egna omfattande forskningsinsatser, yrkesinsatser eller andra samhälleliga insatser.
  3. Det är även alltid önskvärt med en tydlig anknytning till KTH.
     

Vägledande kriterier för personer som inte kan komma ifråga som hedersdoktorer:

  1. Hedersdoktorat kan inte utdelas postumt.
  2. Anställd och/eller teknologie doktor vid KTH kommer normalt inte ifråga.
  3. Person som redan är teknologie hedersdoktor vid svenskt lärosäte kommer normalt inte ifråga.
  4. Person med politiskt eller legalt inflytande över KTH kan inte bli hedersdoktor.
  5. Person som inte kan eller inte vill närvara vid promotionsceremonin samma år som person blivit tillfrågad kan inte bli hedersdoktor.