Postdoktorstipendier i Reglering av Nätverk

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsplatsbeskrivning

Avdelningen för reglerteknik har ledande forskning inom uppkopplade reglersystem, reglering av nätverk och systemidentifiering. Industriprojekt utförs med samarbetspartners såsom ABB, Ericsson och Scania. En stor del av forskningen bedrivs inom ACCESS Linnaeus center, vilket är Sveriges största forskningscentrum inom nätverkssystem, och i EU-projekt med europeisk industri och universitet. Vi har ett stort akademiskt nätverk och samarbetar bland annat med forskare på Caltech, MIT, UC Berkeley och Stanford.

För mer information se www.kth.se/ac

Projektbeskrivning

Vi söker 1-3 postdoktorer med mycket stark bakgrund och intresse inom nätverkade reglersystem, matematik och modellering. De utvalda kandidaterna kommer arbete inom projekt med fokus på skapande av nya matematiska beräkningsverktyg för grundläggande förståelse och design av nätverkade reglersystem, t.ex. trafiksystem och resilienta kritiska infrastrukturer.

Som postdoktor på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen eller vara nära doktorsexamen inom Elektroteknik, Datavetenskap, Reglerteknik eller liknande områden. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.). Sökande bör ha en stark bakgrund i regler- och systemteori, nätverkssystem eller cyber-fysiska system med utmärkt forsknings- och publiceringshistorik.

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Ansökan

Skicka din ansökan till rekrytering@eecs.kth.se

Ansökningsdeadline: Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast den 2018-11-18.

Markera din ansökan med referensnummer J-2018-2647  i mejlets ämnesrad. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett enligt instruktionerna nedan.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Period: 1 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Antal stipendier: 1-3
Ort: Stockholm
Kontakt:

  1. Karl H Johansson, Professor, kallej@kth.se
  2. Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Till sidans topp