Till innehåll på sidan

Postdoktor (stipendiat) i teoretisk kemi

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsplatsen

School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health (CBH) bedriver forskning och utbildning inom områden som täcker flera globala utmaningar. Bland dem finns behovet av hållbar energi, hälsa och åldrande befolkning, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten. CBH-skolan är uppdelad i nio institutioner. På institutionen för teoretisk kemi och biologi bedrivs forskning med fokus på energi, ljus-materiainteraktion och mjukvaruutveckling inom kvantkemi. www.kth.se/tcb

Projektbeskrivning

Huvudsyftet med studierna är att utveckla och studera metoder för komplexa katalytiska system, i huvudsak kopplat till elektrokemiska processer på ytor och kemiska processer i porösa material. I forskargruppen har metoder utvecklats som kan användas för att studera molekylära katalysatorer som fästs vid ytor på elektroder. Empirisk valensbindningsteori (EVB) har använts för att studera effekter av omgivningen på specifika reaktionssteg i katalysen. Dessa omgivningseffekter innefattar lösningsmedel, interaktion mellan flera katalysatorer, joner och statiska elektriska fält. I ett större projekt som utförs tillsammans med experimentella grupper från Stockholms Universitet och KTH vill vi testa om dessa metoder kan utvecklas för reaktioner som katalyseras i metallorganiska ramverk (MOF). För ickereaktiv dynamik av dessa ramverk har metoder nyligen utvecklats, och i detta projekt är syftet att vidareutveckla metoderna för studier av katalytiska reaktioner.

Kvalifikationer

Sökande ska ha en examen inom kemi, med erfarenhet av teoretisk modellering. Meriterande är kvantkemiska studier av reaktionsmekanismer. Sökande ska behärska skriven och talad engelska på hög akademisk nivå.

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till lhasslev@kth.se . Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2021-04-30. Märk din ansökan med diarienummer C-2021-0786.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Kontaktuppgifter till två referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 2021-07-01-2023-06-30

Omfattning: 2 år
Antal stipendiater som söks: 1

Stipendium ersättning: 648 000kr

Ort: Stockholm

Kontakt

För mer information om projektet, vänligen kontakta Professor Mårten Ahlquist, ahlqui@kth.se

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.