Postdoktor stipendiat i rymd- och atmosfärsforskning baserat på UV-detektorn Mini-EUSO på rymdstationen ISS

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi

Arbetsplatsen

Forskningen sker inom gruppen Partikel- och Astropartikelfysik på KTHs Fysikinstitution vid AlbaNova Universitetscenter under prof. Christer Fuglesang.

Gruppens webbplats: www.particle.kth.se/

Projektbeskrivning

Analysera data från UV-detektorn Mini-EUSO på Internationella Rymdstationen ISS (se jemeuso.riken.jp/missions/mini-euso/  och arxiv.org/abs/1709.00405 ). Detektorn tittar ner mot jorden från 400 km höjd, har 2304 pixlar med en mycket hög tidsupplösning på 2,5 mikrosekunder och är känslig för enskilda fotoner i området 300-400 nm. Rumsupplösningen på jordytan är drygt 6 km. Mini-EUSO började ta data i oktober 2019 och förväntas hålla på under ett par år.

Mini-EUSO är dels en teknisk demonstrator för ett framtida stort experiment som ska studera ultra- högenenergetiska kosmisk strålning genom att deras interaktioner med atmosfären skapar enorma partikelskurar vilka i sin tur ger upphov till fluorescns och cherenkovljus i UV-området, dels är det ett unikt experiment som erbjuder ett flertal nya forskningsmöjligheter: hög-atmosfäriska ljusfenomen (TLEs – Trans Luminous Events), meteorer, gränser på hypotetiska partiklar från rymden som särkvarkmateria (Strange Quark Matter) och även extremt högenergetisk kosmisk strålning, bioluminisence i haven och mänskligt skapad UV-ljus, en första UV-nattkarta över jorden, UV-bakgrunden inför den framtida stora detektorn, m.m. Av speciellt intresse vore att kombinera data från Mini-EUSO med data från experimentet ASIM som också är på ISS nu specialiserat på studier av TLE.

Projektet är del av det större forskningssamarbetet JEM-EUSO (Joint Experiment Mission for Extreme Universe Space Observatory) jemeuso.riken.jp/  , med över 250 deltagare från 16 länder. Stipendiatens analys förväntas delvis göras i samarbete med flera andra deltagare från JEM-EUSO.

Kvalifikationer

Kandidaten ska ha en doktorsexamen (eller förväntas ha inom någon månad), eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen i fysik, inom ett ämne som är relevant för analyserna beskrivna i projektbeskrivningen ovan. Examen måste ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Erfarenhet av analys utav data från forskningsexperiment är ett krav.

Den sökande måste vara mycket motiverad för postdoktorstudier, ha förmågan att driva projektet självständigt och utföra kritisk analys. God kommunikationsförmåga i muntlig och skriftlig engelska krävs. Utvärderingen kommer att baseras på forskningserfarenhet och hur väl den sökande uppfyller ovanstående kvalifikationer.

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till scholarshipapplication@sci.kth.se . Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2020-02-15. Märk din ansökan med diarienummer S-2020-0082.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 2 år, med start så snart som möjligt.

Omfattning: Heltid
Antal stipendiater som söks: 1

Stipendium ersättning: 27 000 kr/mån

Ort: Stockholm

Kontakt

Prof. Christer Fuglesang, cfug@kth.se

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.