Postdoktor i Teoretisk Modellering av 2D Material

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsplatsen

Department of Theoretical Chemistry and Biology , www.theochem.kth.se

Projektbeskrivning

Utvecklingen av artifiella material som uppvisar unika optiska egenskaper utgör ett nyckelområde inom modern optoelektronik. Två-dimensionella material och van der Waals heterostrukturer är här av särskilt intresse. Nyliga landvinningar inom syntes av heterostrukturer innehållande multilager har uppvisat lovande egenskaper som material i tunna optoelektroniska system. Två-dimensionella heterostrukturer med s.k. typ-II band struktur krävs för att infånga excitoner i dess system, där Coulomb bundna elektroner och hål är lokaliserade i motsatta lager. Excitoner i mellanlager visar sig ha flera storleksordningar längre livstid vilket är avgörande för funktionaliteten hos dess system. Sådana ”mellan-lager ” excitoner påverkar fotoluminiscensen av molekyler som är adsoberade på ytan och som har potential att användas i hybrid-organiska ljusdioder. Detta är ett område som bör undersökas av postdoktor kandidaten.

Kvalifikationer

PhD examen

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till hagre@kth.se  Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2019-06-30. Märk din ansökan med diarienummer C-2019-0944.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 2019-09-01 – 2020-08-31

Omfattning: Heltid
Antal stipendiater som söks: 1

Stipendium ersättning: 27.000 SEK per månad

Ort: Department of Theoretical Chemistry and Biology, KTH, Stockholm

Kontakt

Nina Bauer nbauer@kth.se