Postdoktor i elektroaktiva cellulosabaserade material inom avdelningen för Fiberteknologi, KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsplatsen

Tjänsten är placerad vid institutionen för Fiber och Polymerteknologi som har ca 130 anställda. Instutionen är uppdelad på 7 grupper av vilka Fiberteknologi är en. Gruppen har 25 medarbetare fördelat på 4 seniora forskare, 4 Post Docs och resten doktorander.

Projektbeskrivning

Post Doc-projektet ingår i ett större projekt med titeln Digital Cellulose Center, www.vinnova.se/m/kompetenscentrum/digital-cellulose-center/, finansierat av Vinnova, Linköpings Universitet, Norrköping, KTH, RISE Bioeconomy, RISE Acreo och olika industripartners.

Målsättningen med projektet är att identifiera de mest lovande applikationsområdena för cellulosa fibrer/fibriller i elektriskt interaktiva enheter och att fokusera på hur dessa ska utvecklas vidare.
På grund av den snabba utvecklingen inom området för organiska elektronik och behovet av att använda förnyelsebara råvaror har det visat sig mycket intressant att använda cellulosa som ett strukturellt material på grund dess utmärkta styrka, hållbarhet i krävande kemiska miljöer och möjligheten att använda bottom-up design av nya komponenter mha cellulosa nanofibriller (CNF) och fibrer. På grund av den intensiva utvecklingen inom området för cellulosabaserad elektronik är det nödvändigt att initialt identifiera vilka komponenter, supekondensatorer, batterier, sensorer etc som är de mest lovande komponenterna som kan produceras med CNF/fibrer.
Baserat på denna analys kommer vi sedan att fokusera vårt arbete på de mest lovande komponenterna tillsammans med de idéer som finns för utveckling av nya komponenter. Det är viktigt att betona att den forskning som utförs på detta område bedrivs vid låga TRL-nivåer, dvs under 4, vilket innebär att forskningen är av grundläggande karaktär.

Kvalifikationer

Vi söker efter dig som:

  • Har goda akademiska meriter.
  • Har en doktorsexamen i organisk elektronik eller inom området rörande cellulosabaserade nya material.
  • Har erfarenhet av att tillverka nya, interaktiva komponenter (supekondansatorer, batterier, sensorer.) ifrån organiska/oorganiska material och kunskap om hur dessa nya komponenter ska utvärderas.
  • Har erfarenhet och kunskap i hur man använder avancerad laboratorieutrustning såsom AFM, QCM, SEM, TEM, FTIR.
  • Pratar flytande engelska och behärskar språket både i tal och skrift.

Erfarenheter inom områden som rör fiberteknologi och andra biobaserade områden kommer att betraktas som meriterande.

Som person förutsätter vi att du är självmotiverad och dedicerad och att du har förmågan att identifiera tydliga mål för ditt arbete och att du har drivkraften att arbeta hårt för att nå dessa mål. Vi förutsätter också att du har förmågan att följa de högt uppställda kvalitetsmål vår grupp har i forskningsarbetet och att du bidrar till att ständigt höja kvaliteten i detta arbete. Du kommer att vara en del i en större forskningsgrupp där respekt för allas aktiviteter är viktigt och där det är viktigt att ta hänsyn till alla gruppmedlemmars välbefinnande. Vi kommer att sätta stor vikt på personliga egenskaper och förmågan att kommunicera och att skapa fungerande forskningsnätverk inom och utanför gruppen. Arbetet kommer att ske på avdelningen för Fiberteknologi men kommer även att ske i nära samarbete med StoraEnso AB.
 

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till scholarship@che.kth.se.
Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2018-10-12. Märk din ansökan med diarienummer C-2018-1496.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 2 år

Omfattning: Heltid
Antal stipendiater som söks: 1

Stipendium ersättning: Enligt överenskommelse

Ort: Stockholm

Kontakt

För frågor om projektet - Professor Lars Wågberg, wagberg@kth.se

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Till sidans topp