Postdoktorsstipendium - Morgondagens fixeringsmetoder för accelererad vävnadsåterbildning av benfrakturer

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi

Projektbeskrivning

Komplexa benfrakturer stabiliseras traditionellt av plattor och skruvar. För att fastställa nya metoder för benfixeringar kommer användningen av skonsamma lim att spela en viktig roll i framtida ortopediska behandlingar. Idag används syntetiskt och biomimetiskt lim, t.ex. fibrin- och cyanoakrylatlim som tätningsmedel av mjuk vävnad medan dentala adhesiv ofta används i tandvård för tandlagningar. Trots att dessa är kommersiellt tillgängliga är deras användning som lim för att stabilisera benfrakturer begränsad eftersom de antingen saknar lämpliga mekaniska egenskaper eller uppvisar cytotoxicitet. Nyligen har kombinationen av en själv-etsande fosfonsyreprimer, ett triazinbaserat tvåkomponentslim med hydroxylapatit som fyllmedel och biomedicinskt godkänt fibernät framgångsrikt använts för att bygga upp benplåster med mycket god vidhäftning mot våta bensubstrat. Ljusinitierad tiol-en kemi möjliggjorde en applicering av benplåster via kirurgiskt realiserbar metodik. Skjuvbindningsstyrkan för det tiol-en baserade benplåstret visade sig vara 55 % högre jämfört med benplåster med kommersiellt tillgängliga dentala limsystem. Trots att kemin och metodiken är lovande så är konceptet fortfarande i sin vagga och många förbättringar ska övervägas.

Stipendiaten, finansierad av Knut och Alice Wallenberg stiftelse, kommer att fokusera på att etablera nya metoder som möjliggör fixering av benfrakturer och parallellt accelererar den traumatiserade vävnadens läkningsprocess. Projektet kommer att omfatta konstruktion av olika syntetiska tvärbundna material, kombinera kommersiellt tillgängliga metoder för benregenerering tillsammans med nya material som är tillgängliga inom gruppen, för att generera benrestaureringsplåster (BRP) via tiol-en eller andra robusta tvärbindande kemikalier. Plåstren kommer att beakta alla viktiga händelser som uppstår under benläkning, inklusive samverkan mellan ben och mjukvävnad. Enkla benmodeller kommer att utnyttjas och ytorna optimeras för korrekt integrering av BRP. Materialen kommer att bli biomekaniskt validerade och biokompatibiliteten/biologiska nedbrytbarheten hos de slutliga BRP kommer att studeras.

Huvudfokus kommer att ägnas åt att tillhandahålla nya restaureringskoncept av benfrakturer och inkludera formuleringar och metodutvecklingar som tar hänsyn till händelser under läkningsprocessen. BRP kommer att byggas, med hjälp av ljusinitierade reaktioner, för att utveckla olika metoder för fixering och accelererad läkning av frakturerna. Antibakteriella egenskaper kommer också att införas för att motverka den potentiella risken för infektioner.

Kvalificerings- och bedömningskriterier

Doktorsexamen i teknikvetenskap, materialdesign, bioengineering eller liknande områden är ett krav. Projektet är metodiskt intensivt och kräver expertis inom formulering och tvärbindning av väldefinierade monomerer och polymerer. Materialkarakterisering av den slutliga BRP är av betydelse, inklusive DSC, FT-Raman, SEM, mekanisk testning, utvärdering i simulerade kroppsvätskor etc. Dokumenterad erfarenhet av tvärbundna nätverk och hydrogeler med tillväxtfaktorer i en bioreaktoruppställning och i samband med benvävnad kommer att anses vara fördelaktig vid utvärderingen av sökanden. Andra fördelaktiga erfarenheter inkluderar tidigare arbete med syntetiska benregenereringmaterial för accelererad läkning såväl som att vara dokumenterat framgångsrik på att skriva ansökningar till anslag. Kandidaten ska vara strukturerad och kreativ, kunna arbeta självständigt i hög takt och möta överenskomna tidsfrister samt kunna kritiskt analysera information och ha publicerat artiklar i välrenommerade tidskrifter inom detta område. Du bör ha bra kommunikations- och samarbetsförmåga. Projektet är tvärvetenskapligt i nära samarbete med forskare och kirurger från andra medicinska universitet och forskningsinstitut.

Doktorsexamen får ej vara äldre än 5 år.

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till hr@che.kth.se. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2018-08-19. Märk din ansökan med diarienummer C-2018-1074.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 1 år med möjlighet till förlängning ytterligare 1 år

Omfattning: Heltid
 

Antal stipendiater som söks: 1

Tillträde: Enligt överenskommelse

Stipendium ersättning: Enligt KTH:s regler för postdoktorstipendier

Kontaktperson

Prof Michael Malkoch

malkoch@kth.se

Till sidans topp