Postdoktor (stipendiat) i teoretisk biofysik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsplatsen

Skolan för teknikvetenskap bedriver frontlinjeforskning inom ett brett fält, från forskning inom grundläggande ämnen som fysik och matematik, till teknisk mekanik med tillämpningar inom bland annat flygteknik och fordonsteknik. Studierna kommer att bedrivas vid Science for Life Laboratory ( www.scilifelab.se ), där avdelningen för biofysik utvecklar några av världens mest använda verktyg för att modellera biologiska system.

Projektbeskrivning

Simuleringar av molekylära system har traditionellt sett skett på vanliga processorer i superdatorer, men under de senaste åren har det blivit möjligt att nå mycket högre prestanda genom att använda acceleratorer, t.ex. grafikprocessorer. Programmet GROMACS är ett av de mest använda i världen för molekyldynamik, och inom detta projekt är tanken att undersöka möjligheter att använda nya programspråk – speciellt SYCL – för att göra det möjligt att utnyttja nästa generations superdatorer för att lösa biologiska problem. Projektet innebär stor frihet att självständigt formulera och välja problem inom ramen för samarbeten i en större forskargrupp, och det finns mycket goda möjligheter till internationell samverkan.

Kvalifikationer

Avlagd doktorsexamen inom biofysik, datorvetenskap eller angränsande fält, eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Erfarenhet av acceleratorprogrammering för vetenskapliga tillämpningar är en stark merit, liksom erfarenhet av att använda eller utveckla klassisk molekyldynamik. Mycket goda kunskaper i engelska såväl i skrift som tal är ett krav.

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till erik@kth.se  Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2020-06-08. Märk din ansökan med diarienummer S-2020-0762.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: September 2020-Augusti 2022

Omfattning: Heltid
Antal stipendiater som söks: 1

Stipendium ersättning: 28000/mån

Ort: Science for Life Laboratory, Solna, Sverige

Kontakt

Erik Lindahl, professor i biofysik erik@kth.se

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.