Postdoktor (stipendiat) inom Barkbioraffinaderiet som en källa till nya material

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsplatsen

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som startade 2009 och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WWSC är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Chalmers, KTH och Linköpings universitet som strävar efter vetenskaplig excellens och det övergripande målet är att utveckla nya material från träd. Centrets uppgift är att skapa kunskap och kompetens som utgångspunkt för miljövänliga material för framtiden.

Läs mer här: wwsc.se och www.kth.se/fpt

Projektbeskrivning

Bark är en av de nordiska skogsindustrins största biprodukter. Till exempel uppgår barken till den norska granen (Picea abies) ensam till cirka 1,5 miljoner ton / år i Sverige. Denna rikliga biomassa används vanligen som ett bränsle för att producera värme och elektrisk energi i bruket, men under de senaste årtiondena intresset ökat för att konvertera industriell bark till mervärdesprodukter i ett tillvägagångssätt som kallas "bark bioraffinaderi".

Tidigare forskningsprojekt som beaktat barkbioraffinaderiet har fokuserat på nya processer för fraktionering av barkkomponenter. Målet har främst varit att extrahera barkpolysackarider och extraktivämnen, såsom suberinbaserade epoxifettsyror, och utvärdera deras egenskaper i förpackningsapplikationer. Polysackarider (NCP), såsom pektiner, från industriell bark, kan fraktioneras genom accelererad lösningsmedelsextraktion (ASE) med vatten. Återstoden av varmvattenutvinningen kan användas för att återvinna barkcellulosafibrer och isolera cellulosa nanokristaller (CNC). Bark CNC har hög kristallinitet och god termisk stabilitet, vilket innebär att de har stor potential för användning som förstärkningsmedel vid tillverkning av nanokompositer till en rimlig låg råmaterialkostnad. En potentiell applikation för barkkomponenter är som råmaterial i förnybara nanokompositer. I tidigare projekt användes NCP och CNC från den inre barken för att konstruera förnybara nanokompositer med goda mekaniska och termiska egenskaper, såväl som en hög syrebarriäreffekt. Sammanfattningsvis kan bark, som nu förbränns för energi, tillhandahålla komponenter som är lämpliga för uppgradering till produkter med högre värde, till exempel kompositer, hartser och plast, innan de förbränns i slutet av deras livscykel.

Kvalifikationer

Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen eller vara nära doktorsexamen inom kemi eller kemiteknik med inriktning mot skogsprodukter, fiber- och polymervetenskap, träkemi eller ligninkemi. Doktorsexamen ska ha avlagts högst fem år före sista ansökningsdag. Sökande bör ha en stark dokumenterad erfarenhet inom minst ett av följande områden: separation och karakterisering av vedpolymerer, karakterisering av lignin, utveckling av ligninbaserade produkter.

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan bidra med egna idéer och kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat vid internationella konferenser och i tidskrifter.

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail scholarship@che.kth.se . Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2019-04-08. Märk din ansökan med diarienummer C-2019-0539.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 1 år (med möjligheten att förlänga ett år till)

Omfattning: Heltid
Antal stipendiater som söks:1

Stipendium ersättning: Enligt överenskommelse

Ort: Stockholm

Kontakt

Monica Ek, Professor

Kungliga Tekniska Högskolan

Skolan för Kemi, Bioteknologi och Hälsa (CBH)

E-post: monicaek@kth.se

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.