Postdoktor i Multifunktionell fiberoptik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsplatsen

Forskningen kommer att ske i Laserfysikgruppp vid Institutionen för Tillämpad Fysik. www.aphys.kth.se/groups/laserphysics/

Projektbeskrivning

Postdoktorprojektet handlar om forskning I K.A. Wallenbergprojektet Multifunktionella optiska fibrer. Det inbegriper studier med kapillärkärnefibrer i vilka celler och vätskor skall transporteras och detekteras med hjälp av ljus. Ett övergripande mål är att kunna använda fibrerna in-vivo för att identifiera abnormala vävnader. Genom att använda en kombination av ljus och farmaka som transportera genom fibrerna ska man sedan kunna behandla olika identifierade sjukdomar. Mer information om det aktuella projektet finns på;

kaw.wallenberg.org/en/research/using-fiber-optics-study-cells-inside-body.

Kvalifikationer

Krav

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen ,och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i något av ämnena fysik, bioteknik, elektroteknik eller materialvetenskap med specialisering mot optik, bioteknik eller fiberoptik. Förutom vanliga akademiska meriter och ett avhandlingsarbete rimligt nära detta projekts fokus förväntas den sökande ha internationella erfarenheter. Vid val av kandidat kommer följande kriterier att vägas in:• Förmåga till självständigt arbete och samarbete, • en professionell inställning till arbetet, • förmåga att angripa komplexa frågeställningar. Den sökande ska vara starkt motiverad till studier på postdoc-nivå.

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till flaurell@kth.se  Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2019-08-15. Märk din ansökan med diarienummer S-2019-1254.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 2 år

Omfattning: Heltid
Antal stipendiater som söks: 1

Stipendium ersättning: 27 000

Ort: Stockholm

Kontakt:

Fredrik Laurell, fl@laserphysics.kth.se , +46 70 166 74 48

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.