Postdoktor (stipendiat) inom multiomics singelcellbioinformatik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsplatsen

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) är en av KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab, www.scilifelab.se/ ) är ett nationellt centrum för storskalig livsvetenskaplig forskning med en avancerad teknologisk infrastruktur. Vid SciLifeLab utförs multidisciplinär forskning baserad på DNA sekvensering, genexpressionanalys, proteomik, bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Målsättningen är att göra det möjligt för svenska forskare att analysera gener, transkript och proteiner i olika organismer i avsikt att klarlägga molekylära mekanismer relaterade till hälsa och miljö. Exempel på tematiska forskningsområden som för närvarande bearbetas inom SciLifeLab är klinisk genomik/proteomik, cancergenomik och komplexa sjukdomars genomik samt ekologisk och miljörelaterad genomik.

Projektbeskrivning

Att analysera och modellera multiomics data, med syftet att förstå hur människans celler fungerar.

Kvalifikationer

Krav:

  • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen ,och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Denna examen bör vara inom bioinformatik och proteomik, bildanalys eller liknande ämnesområde.
  • Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Meriterande:

  • Erfarenhet i vetenskapligt skrivande
  • Kunskaper i svenska

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till egrehn@kth.se. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2020-02-27. Märk din ansökan med diarienummer C-2020-0320.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 2020-05-01 – 2022-04-30

Omfattning: Heltid
Antal stipendiater som söks: 1

Stipendium ersättning: 372 000 SEK/år (31 000 SEK/månad)

Ort: Stockholm (Campus Solna, Science for Life Laboratory)

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta Professor Emma Käller Lundberg, emma.lundberg@scilifelab.se

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.