HUS 2

HUS 2, HUS 2

Room name Type Address
2084 EL Drift Marinens väg 30
Ha-2092 Hörsal Marinens väg 30
2094 Förråd Marinens väg 30
2102B HWC Marinens väg 30
Ha-2103 Seminarierum Marinens väg 30
2104 Arkiv (klassat) Marinens väg 30
2104A Teknikrum Marinens väg 30
2044 Kulvert Marinens väg 30
2079 Kulvert Marinens väg 30
2078 Kulvert Marinens väg 30
2045 Kulvert Marinens väg 30
2040 EL Drift Marinens väg 30
2043 Arkiv (klassat) Marinens väg 30
2030 ospec Marinens väg 30
2028 Förråd Marinens väg 30
2025 Förråd Marinens väg 30
2001 Drift Marinens väg 30
2016 Drift Marinens väg 30
2015 Drift Marinens väg 30
2003A Drift Marinens väg 30
2014 Drift Marinens väg 30
2029 Förråd Marinens väg 30
3042 Förråd Marinens väg 30
3020 Kontor Marinens väg 30
3015 EL Drift Marinens väg 30
3015 EL2 Drift Marinens väg 30
3084 Drift Marinens väg 30
3052 Kontor Marinens väg 30
3051 Kontor Marinens väg 30
3050 Kontor Marinens väg 30
3049 Kontor Marinens väg 30
3048 Kontor Marinens väg 30
3047 Kontor Marinens väg 30
3046 Kontor Marinens väg 30
3045 Kontor Marinens väg 30
3044 Pausrum Marinens väg 30
3023 Övningssal Marinens väg 30
3040 Drift Marinens väg 30
3053 Kontor Marinens väg 30
3054 Kontor Marinens väg 30
3062 Kontor Marinens väg 30
3070 Datorsal Marinens väg 30
3071 EL Drift Marinens väg 30
3115 Seminarierum Marinens väg 30
3114 Seminarierum Marinens väg 30
4015 EL Drift Marinens väg 30
4015 EL2 Drift Marinens väg 30
4114 Seminarierum Marinens väg 30
4115 Seminarierum Marinens väg 30
4092 Förråd Marinens väg 30
4095 Övningssal Marinens väg 30
4093 Seminarierum Marinens väg 30
Ha-4112 Övningssal Marinens väg 30
Ha-4096 Övningssal Marinens väg 30
4084 Drift Marinens väg 30
4075 Seminarierum Marinens väg 30
4069 Förråd Marinens väg 30
4067 Kontor Marinens väg 30
4066 Kontor Marinens väg 30
4068 Kontor Marinens väg 30
4073 Seminarierum Marinens väg 30
Ha-4097 Seminarierum Marinens väg 30
4070 Kontor Marinens väg 30
4040 Drift Marinens väg 30
4116 Seminarierum Marinens väg 30
4091 Datorsal Marinens väg 30
4074 Seminarierum Marinens väg 30
4072 Seminarierum Marinens väg 30
4071 Seminarierum Marinens väg 30
4064 Kontor Marinens väg 30
4062 Kontor Marinens väg 30
5015 EL Drift Marinens väg 30
5015 EL2 Drift Marinens väg 30
5040 Drift Marinens väg 30
5084 Drift Marinens väg 30
6015 EL Drift Marinens väg 30
6015 EL2 Drift Marinens väg 30
6040 Drift Marinens väg 30
6084 Drift Marinens väg 30
7035 Trappa Marinens väg 30
Hiss C Hiss Marinens väg 30
Hiss B1 Hiss Marinens väg 30
7005 Trappa Marinens väg 30
Hiss B2 Hiss Marinens väg 30
7090 Trappa Marinens väg 30
HissA Hiss Marinens väg 30
7084 Drift Marinens väg 30
Trappa Trappa Marinens väg 30
2090 Trappa Marinens väg 30
2085 Förrum Marinens väg 30
2088 WC Marinens väg 30
2087 WC Marinens väg 30
2086 WC Marinens väg 30
Hiss A Hiss Marinens väg 30
2081 Lokalvård Marinens väg 30
Ha-2091 Övningssal Marinens väg 30
Ha-2093 Övningssal Marinens väg 30
2102 Förrum Marinens väg 30
2102A WC Marinens väg 30
2095 ospec Marinens väg 30
2101 WC Marinens väg 30
2099 Förrum Marinens väg 30
2096 Förrum Marinens väg 30
2097 WC Marinens väg 30
2098 WC Marinens väg 30
2100 WC Marinens väg 30
2106 Sektionslokal Marinens väg 30
Ha-2105 Hörsal Marinens väg 30
2039 HWC Marinens väg 30
2041 Hiss Marinens väg 30
2036 Förrum Marinens väg 30
2038 WC Marinens väg 30
2037 WC Marinens väg 30
2035 Trappa Marinens väg 30
2024 WC Marinens väg 30
2023 Dusch Marinens väg 30
2017 Korridor Marinens väg 30
2027 Förråd Marinens väg 30
2022 Omklädning Marinens väg 30
2018 Lokalvård Marinens väg 30
2021 Dusch Marinens väg 30
2019 Omklädning Marinens väg 30
2020 WC Marinens väg 30
2026 Förråd Marinens väg 30
2005 Trappa Marinens väg 30
2013 WC Marinens väg 30
2006 Hiss Marinens väg 30
2007 Hiss Marinens väg 30
2010 WC Marinens väg 30
2011 Förrum Marinens väg 30
2012 WC Marinens väg 30
2009 Förrum Marinens väg 30
2004 Entré Marinens väg 30
2003 Korridor Marinens väg 30
2083 ospec Marinens väg 30
2034 ospec Marinens väg 30
2080 Korridor Marinens väg 30
2008 Korridor Marinens väg 30
2042 Förråd Marinens väg 30
3035 Trappa Marinens väg 30
3037 WC Marinens väg 30
Hiss C Hiss Marinens väg 30
3039 HWC Marinens väg 30
3036 Förrum Marinens väg 30
3038 WC Marinens väg 30
Hiss B1 Hiss Marinens väg 30
3005 Trappa Marinens väg 30
3009 Förrum Marinens väg 30
Hiss B2 Hiss Marinens väg 30
3011 Förrum Marinens väg 30
3010 WC Marinens väg 30
3013 WC Marinens väg 30
3012 WC Marinens väg 30
3113 Teknikrum Marinens väg 30
3004 Entré Marinens väg 30
3096 Kontor Marinens väg 30
3090 Trappa Marinens väg 30
Hiss A Hiss Marinens väg 30
3088 WC Marinens väg 30
3085 Förrum Marinens väg 30
3086 HWC Marinens väg 30
3087 WC Marinens väg 30
3081 Lokalvård Marinens väg 30
3068 Seminarierum Marinens väg 30
3069 Seminarierum Marinens väg 30
3066 Seminarierum Marinens väg 30
3022 Förråd Marinens väg 30
3021 Kontor Marinens väg 30
3043 Korridor Marinens väg 30
3019 Korridor Marinens väg 30
3034 ospec Marinens väg 30
3055 Drift Marinens väg 30
3064 Vilrum Marinens väg 30
3063 HWC Marinens väg 30
3061 Förrum Marinens väg 30
Ha-3072 Läsplats Marinens väg 30
3094 Kontor Marinens väg 30
3095 Kontor Marinens väg 30
3102 WC Marinens väg 30
3097 Pausrum Marinens väg 30
3099 Förråd Marinens väg 30
3105 Förrum Marinens väg 30
3103 WC Marinens väg 30
3104 WC Marinens väg 30
3108 WC Marinens väg 30
3107 WC Marinens väg 30
3106 WC Marinens väg 30
3101 Förrum Marinens väg 30
3101A Sektionslokal Marinens väg 30
3109 Sektionslokal Marinens väg 30
3110 Sektionslokal Marinens väg 30
3112 Sektionslokal Marinens väg 30
3067 Seminarierum Marinens väg 30
3065 Korridor Marinens väg 30
3060 Sektionslokal Marinens väg 30
3014 ospec Marinens väg 30
3100 ospec Marinens väg 30
3008 Korridor Marinens väg 30
3098 Kontor Marinens väg 30
3071 Läsplats Marinens väg 30
3093A Kontor Marinens väg 30
3083 ospec Marinens väg 30
3080 Korridor Marinens väg 30
3092 Kontor Marinens väg 30
3091 Läsplats Marinens väg 30
3093 ospec Marinens väg 30
4035 Trappa Marinens väg 30
4037 WC Marinens väg 30
4042 Förråd Marinens väg 30
Hiss C Hiss Marinens väg 30
4039 HWC Marinens väg 30
4036 Förrum Marinens väg 30
4038 WC Marinens väg 30
4021 Pausrum Marinens väg 30
4023 Pausrum Marinens väg 30
4022 Pausrum Marinens väg 30
4020 Seminarierum Marinens väg 30
Hiss B1 Hiss Marinens väg 30
4005 ospec Marinens väg 30
4009 Förrum Marinens väg 30
Hiss B2 Hiss Marinens väg 30
4011 Förrum Marinens väg 30
4010 WC Marinens väg 30
4013 WC Marinens väg 30
4012 WC Marinens väg 30
4113 Teknikrum Marinens väg 30
4004 Entré Marinens väg 30
4090 Trappa Marinens väg 30
4083 ospec Marinens väg 30
4060 Sektionslokal Marinens väg 30
4014 ospec Marinens väg 30
4080 Korridor Marinens väg 30
4008 Korridor Marinens väg 30
Hiss A Hiss Marinens väg 30
4088 WC Marinens väg 30
4085 Förrum Marinens väg 30
4086 HWC Marinens väg 30
4087 WC Marinens väg 30
4081 Förråd Marinens väg 30
4063 Kontor Marinens väg 30
4054 Kontor Marinens väg 30
4053 Kontor Marinens väg 30
4052 Kontor Marinens väg 30
4051 Kontor Marinens väg 30
4050 Kontor Marinens väg 30
4049 Kontor Marinens väg 30
4048 Kontor Marinens väg 30
4047 Kontor Marinens väg 30
4046 Kontor Marinens väg 30
4044 Kontor Marinens väg 30
4016 ospec Marinens väg 30
4017 Förrum Marinens väg 30
4018 Post Marinens väg 30
4019B Korridor Marinens väg 30
4043 Korridor Marinens väg 30
4019A Korridor Marinens väg 30
4034 ospec Marinens väg 30
4065A WC Marinens väg 30
4065 Vilrum Marinens väg 30
4003 Korridor Marinens väg 30
4055 Kontor Marinens väg 30
5035 Trappa Marinens väg 30
5037 WC Marinens väg 30
5042 ospec Marinens väg 30
Hiss C Hiss Marinens väg 30
5039 HWC Marinens väg 30
5036 Förrum Marinens väg 30
5038 WC Marinens väg 30
Ha-5023 Övningssal Marinens väg 30
Ha-5020 Övningssal Marinens väg 30
Ha-5021 Övningssal Marinens väg 30
Hiss B1 Hiss Marinens väg 30
5005 ospec Marinens väg 30
5009 Förrum Marinens väg 30
Hiss B2 Hiss Marinens väg 30
5011 Förrum Marinens väg 30
5010 WC Marinens väg 30
5013 WC Marinens väg 30
5012 WC Marinens väg 30
5114 Teknikrum Marinens väg 30
5113 Teknikrum Marinens väg 30
5115 Seminarierum Marinens väg 30
5116 Seminarierum Marinens väg 30
Ha-5091 Övningssal Marinens väg 30
Ha-5094 Övningssal Marinens väg 30
5093 Seminarierum Marinens väg 30
Ha-5112 Datorsal Marinens väg 30
5090 Trappa Marinens väg 30
5083 ospec Marinens väg 30
5060 ospec Marinens väg 30
5080 Korridor Marinens väg 30
5062 Kontor Marinens väg 30
5014 ospec Marinens väg 30
5008 Korridor Marinens väg 30
5043 Korridor Marinens väg 30
5019 Korridor Marinens väg 30
5034 ospec Marinens väg 30
Hiss A Hiss Marinens väg 30
5088 WC Marinens väg 30
5085 Förrum Marinens väg 30
5086 HWC Marinens väg 30
5087 WC Marinens väg 30
5081 Lokalvård Marinens väg 30
5074 Seminarierum Marinens väg 30
5073 Förråd Marinens väg 30
5071 Kontor Marinens väg 30
5069 Kontor Marinens väg 30
5067 Kontor Marinens väg 30
5066 Kontor Marinens väg 30
5064 Kontor Marinens väg 30
5063 Kontor Marinens väg 30
5068 Kontor Marinens väg 30
5072 Kontor Marinens väg 30
5056 Kontor Marinens väg 30
5055 Förråd Marinens väg 30
5054 Kontor Marinens väg 30
5053 Kontor Marinens väg 30
5052 Kontor Marinens väg 30
5051 Kontor Marinens väg 30
5050 Kontor Marinens väg 30
5049 Kontor Marinens väg 30
5048 Kontor Marinens väg 30
5047 Kontor Marinens väg 30
5046 Kontor Marinens väg 30
5045 Kontor Marinens väg 30
5044 Kontor Marinens väg 30
5004 Entré Marinens väg 30
Ha-5095 Datorsal Marinens väg 30
5097 Uppehållsyta Marinens väg 30
5096 Förråd Marinens väg 30
5070 Kontor Marinens väg 30
5092 Seminarierum Marinens väg 30
6035 Trappa Marinens väg 30
6037 WC Marinens väg 30
6042 Förråd Marinens väg 30
Hiss C Hiss Marinens väg 30
6039 HWC Marinens väg 30
6036 Förrum Marinens väg 30
6038 WC Marinens väg 30
6024 Lab Marinens väg 30
Ha-6020 Lab Marinens väg 30
6023 Lab Marinens väg 30
Hiss B1 Hiss Marinens väg 30
6005 Trappa Marinens väg 30
6009 Förrum Marinens väg 30
Hiss B2 Hiss Marinens väg 30
6011 Förrum Marinens väg 30
6010 WC Marinens väg 30
6013 WC Marinens väg 30
6012 WC Marinens väg 30
Ha-6114 Datorsal Marinens väg 30
6113 Teknikrum Marinens väg 30
6004 Entré Marinens väg 30
6115 Seminarierum Marinens väg 30
6116 Seminarierum Marinens väg 30
Ha-6112 Övningssal Marinens väg 30
6091 Övningssal Marinens väg 30
Ha-6094 Datorsal Marinens väg 30
6093 Seminarierum Marinens väg 30
Ha-6096 Övningssal Marinens väg 30
Ha-6095 Övningssal Marinens väg 30
6090 Trappa Marinens väg 30
6083 ospec Marinens väg 30
6060 Sektionslokal Marinens väg 30
6080 Korridor Marinens väg 30
6062 Sektionslokal Marinens väg 30
6014 ospec Marinens väg 30
6008 Korridor Marinens väg 30
6043 Korridor Marinens väg 30
6019 Korridor Marinens väg 30
6034 ospec Marinens väg 30
Hiss A ospec Marinens väg 30
6088 WC Marinens väg 30
6085 Förrum Marinens väg 30
6086 HWC Marinens väg 30
6087 WC Marinens väg 30
6081 Lokalvård Marinens väg 30
6074 Seminarierum Marinens väg 30
6073 Förråd Marinens väg 30
6071 Kontor Marinens väg 30
6070 Förråd Marinens väg 30
6069 Kontor Marinens väg 30
6067 Kontor Marinens väg 30
6066 Kontor Marinens väg 30
6065 Kontor Marinens väg 30
6064 Kontor Marinens väg 30
6063 Kontor Marinens väg 30
6068 Kontor Marinens väg 30
6072 Kontor Marinens väg 30
6056 Kontor Marinens väg 30
6055 Förråd Marinens väg 30
6054 Kontor Marinens väg 30
6053 Kontor Marinens väg 30
6052 Kontor Marinens väg 30
6051 Kontor Marinens väg 30
6050 Kontor Marinens väg 30
6049 Kontor Marinens väg 30
6048 Kontor Marinens väg 30
6047 Kontor Marinens väg 30
6046 Kontor Marinens väg 30
6045 Kontor Marinens väg 30
6044 Kontor Marinens väg 30
6021 Lab Marinens väg 30
6022 Seminarierum Marinens väg 30
6092 Seminarierum Marinens väg 30
7037 WC Marinens väg 30
7042 Förråd Marinens väg 30
7039 WC Marinens väg 30
7036 Förrum Marinens väg 30
7038 WC Marinens väg 30
7023 ospec Marinens väg 30
Ha-7016 Datorsal Marinens väg 30
Ha-7017 Datorsal Marinens väg 30
7009 Förrum Marinens väg 30
7011 Förrum Marinens väg 30
7010 WC Marinens väg 30
7013 WC Marinens väg 30
7012 WC Marinens väg 30
7113 Teknikrum Marinens väg 30
7004 Entré Marinens väg 30
7114 Grupprum Marinens väg 30
7115 Grupprum Marinens väg 30
7091 Datorsal Marinens väg 30
7092 Kontor Marinens väg 30
7094 Datorsal Marinens väg 30
7093 Datorsal Marinens väg 30
7088 WC Marinens väg 30
7085 Förrum Marinens väg 30
7086 WC Marinens väg 30
7087 WC Marinens väg 30
7081 Lokalvård Marinens väg 30
7074 Kontor Marinens väg 30
7072 Kontor Marinens väg 30
7070 Kontor Marinens väg 30
7069 Kontor Marinens väg 30
7068 Kontor Marinens väg 30
7067 Kontor Marinens väg 30
7071 Kontor Marinens väg 30
7055 Kontor Marinens väg 30
7054 Kontor Marinens väg 30
7052 Kontor Marinens väg 30
7051 Kontor Marinens väg 30
7050 Kontor Marinens väg 30
7049 Kontor Marinens väg 30
7048 Kontor Marinens väg 30
7047 Kontor Marinens väg 30
7046 Kontor Marinens väg 30
7045 Kontor Marinens väg 30
7044 Kontor Marinens väg 30
Ha-7097 Datorsal Marinens väg 30
Ha-7112 Datorsal Marinens väg 30
7073 Kontor Marinens väg 30
7075 Kontor Marinens väg 30
7078 Kontor Marinens väg 30
7076 Kontor Marinens väg 30
7077 Kontor Marinens väg 30
7095 Kontor Marinens väg 30
7096 Kontor Marinens väg 30
7053 Kontor Marinens väg 30
7008 Korridor Marinens väg 30
7080 Korridor Marinens väg 30
7066 Pausrum Marinens väg 30
7065 Pausrum Marinens väg 30
7034 Korridor Marinens väg 30
7019 Korridor Marinens väg 30
Ha-7018 ospec Marinens väg 30