Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Buildings

Building name
A0049016
A0049001
A0049010
BYGGNAD 11
BYGGNAD 12
BYGGNAD 13
A0049014
BYGGNAD 15
A0049002
A0049003
A0043001
002
A0043003
A0043004
A0043006
A0043008
A0043009
A0043010
A0043011
A0043012
A0043014
A0043015
A0043016
A0043017
A0043018
A0043019
A0043020
021
A0043022
A0043023
A0043032
034
A0043035
036
A0043037
A0043038
A0043040
042
043
A0050002
007
A0050009
A0050015
A0050016
A0050017
018
A0050020
004
A0059011
A0059016
A0059029
A0072001
002
A0090001
A0090004
A0094001
A0094002
A0099003
198,03
Medicinaren 23
HUS 1
HUS 2
A0276001
KEFLAVIK 3
A0095020
A0095071
A0095073
KÅRHUS
SKOLBYGGNAD
A0043025
005
Pyramiden 20
A0043024
A0088007
A0274001
Rudan 1:1
A0095060
A0050006
A0043004A
A0060003
A0095074
A0093002
Näs 7:3
Tallen 18
Medicinaren 25
Bostad KI
Kungshamra 21
Körsbärsbladet 5
Slätten 1
Prästkragen 1
A0043041
A0043046
A0043047
A0043048
A0043049
A0043050
Lästringe 4
Bageriet 18
Stadsmäklare 2
Medicinaren 21
Järnlodet 14
Rödby 3
Tankebyggarordern 2
Bränninge 1
Metallurgen 1
Forskningen 2
Danmark 5
A0043051
UPPDATERING AV RITNINGAR