Kemi

Kemi, 018

Room name Type Address
212 ospec Teknikringen 48
202 Trappa Teknikringen 48
201 ospec Teknikringen 48
204 ospec Teknikringen 48
210 ospec Teknikringen 48
235 ospec Teknikringen 48
236 Trappa Teknikringen 48
203 ospec Teknikringen 48
214 ospec Teknikringen 48
208 ospec Teknikringen 48
218 ospec Teknikringen 48
315B Kontor Teknikringen 48
313 Kontor Teknikringen 48
311 Kontor Teknikringen 48
309B Pausrum Teknikringen 48
307 Kontor Teknikringen 48
305 Kontor Teknikringen 48
303 Kontor Teknikringen 48
331 Kontor Teknikringen 48
319A Entré Teknikringen 48
321 Soprum Teknikringen 48
323C Kontor Teknikringen 48
325 Kontor Teknikringen 48
327 Kontor Teknikringen 48
329B Kontor Teknikringen 48
333 Seminarierum Teknikringen 48
322B HWC Teknikringen 48
312 WC Teknikringen 48
328A Vilrum Teknikringen 48
328B WC Teknikringen 48
304B Grupprum Teknikringen 48
322A Hiss Teknikringen 48
323A Förråd Teknikringen 48
319D Teknikrum Teknikringen 48
302 Trappa Teknikringen 48
336 Trappa Teknikringen 48
317B Kontor Teknikringen 48
319C Gasförråd Teknikringen 48
319B Gasförråd Teknikringen 48
320B Trappa Teknikringen 48
301B Kontor Teknikringen 48
308B Grupprum Teknikringen 48
310 Grupprum Teknikringen 48
314 Grupprum Teknikringen 48
309A WC Teknikringen 48
308A WC Teknikringen 48
315A Teknikrum Teknikringen 48
301A Korridor Teknikringen 48
317A Drift Teknikringen 48
320A Entré Teknikringen 48
320C Städrum Teknikringen 48
316 Grupprum Teknikringen 48
330B Omklädning Teknikringen 48
324A Korridor Teknikringen 48
324B Grupprum Teknikringen 48
326B Grupprum Teknikringen 48
326A Dusch Teknikringen 48
330A WC Teknikringen 48
329A WC Teknikringen 48
323B Korridor Teknikringen 48
319E Entré Teknikringen 48
304A Korridor Teknikringen 48
420B Trappa Teknikringen 48
418 Lab Teknikringen 48
412 Lab Teknikringen 48
422A Hiss Teknikringen 48
411E ospec Teknikringen 48
419E ospec Teknikringen 48
402 Trappa Teknikringen 48
436 Trappa Teknikringen 48
421 Pausrum Teknikringen 48
409 Lab Teknikringen 48
403 Lab Teknikringen 48
422C Förråd Teknikringen 48
428B Förråd Teknikringen 48
432 Kontor Teknikringen 48
434 Kontor Teknikringen 48
411 Lab Teknikringen 48
410 Lab Teknikringen 48
404 Lab Teknikringen 48
430 Kontor Teknikringen 48
424 Kontor Teknikringen 48
406 Lab Teknikringen 48
422B Förråd Teknikringen 48
420A Korridor Teknikringen 48
416 Lab Teknikringen 48
420C Städrum Teknikringen 48
428C WC Teknikringen 48
428D WC Teknikringen 48
428E Dusch Teknikringen 48
428A Förrum Teknikringen 48
419A Korridor Teknikringen 48
435 Kontor Teknikringen 48
423 Kontor Teknikringen 48
425 Kontor Teknikringen 48
427 Kontor Teknikringen 48
429 Kontor Teknikringen 48
431 Kontor Teknikringen 48
433 Kontor Teknikringen 48
527 Lab Teknikringen 48
520B Trappa Teknikringen 48
Analyslabbet Lab Teknikringen 48
Analyslabbet Lab Teknikringen 48
522A Hiss Teknikringen 48
517El Drift Teknikringen 48
519A Drift Teknikringen 48
502 Trappa Teknikringen 48
536 Trappa Teknikringen 48
501 Lab Teknikringen 48
509 Lab Teknikringen 48
522C Förråd Teknikringen 48
528 Lab Teknikringen 48
511 Lab Teknikringen 48
510 Förråd Teknikringen 48
504 Lab Teknikringen 48
Analyslabbet Lab Teknikringen 48
512B Lab Teknikringen 48
529 Lab Teknikringen 48
519 Lab Teknikringen 48
520C Städrum Teknikringen 48
520A Entré Teknikringen 48
512A Lab Teknikringen 48
520D WC Teknikringen 48
520E HWC Teknikringen 48
524 Förråd Teknikringen 48
526 Kontor Teknikringen 48
529A Förråd Teknikringen 48
627 Lab Teknikringen 48
620B Trappa Teknikringen 48
622 Hiss Teknikringen 48
611El Drift Teknikringen 48
619E Drift Teknikringen 48
602 Trappa Teknikringen 48
636 Trappa Teknikringen 48
601 Lab Teknikringen 48
609 Förråd Teknikringen 48
610 Förråd Teknikringen 48
604 Lab Teknikringen 48
619 Lab Teknikringen 48
616 Seminarierum Teknikringen 48
620A Korridor Teknikringen 48
628 Lab Teknikringen 48
620C Städrum Teknikringen 48
612B Lab Teknikringen 48
614 Kontor Teknikringen 48
612A Förrum Teknikringen 48
622C Förråd Teknikringen 48
624 Förråd Teknikringen 48
622D WC Teknikringen 48
622F WC Teknikringen 48
622E WC Teknikringen 48
626 Lab Teknikringen 48
629A Förråd Teknikringen 48
629 Lab Teknikringen 48
611 Lab Teknikringen 48
736 Trappa Teknikringen 48
707 ospec Teknikringen 48
722 ospec Teknikringen 48