Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden, FYSIKCENTRUM

Room name Type Address
B4:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
B4:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
B4:0022A WC Roslagstullsbacken 21
B4:0022 Korridor Roslagstullsbacken 21
B4:0022B WC Roslagstullsbacken 21
B4:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
FB42 Övningssal Roslagstullsbacken 21
B4:0018 Korridor Roslagstullsbacken 21
B4:0015A WC Roslagstullsbacken 21
B4:0015 Förrum Roslagstullsbacken 21
B4:0014 Korridor Roslagstullsbacken 21
B4:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
B4:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
B4:0012A HWC Roslagstullsbacken 21
D4:0000E Korridor Roslagstullsbacken 21
D4:0001 Korridor Roslagstullsbacken 21
T4:0002 Korridor Roslagstullsbacken 21
C4:0031 Korridor Roslagstullsbacken 21
T4:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
T4:0001 Korridor Roslagstullsbacken 21
D4:0003D ospec Roslagstullsbacken 21
D4:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
D4:3006 Vilrum Roslagstullsbacken 21
D4:0003C WC Roslagstullsbacken 21
D4:0003 Förrum Roslagstullsbacken 21
D4:0003A WC Roslagstullsbacken 21
D4:0003B WC Roslagstullsbacken 21
D4:0002A HWC Roslagstullsbacken 21
D4:3008 Förrum Roslagstullsbacken 21
D4:3008A WC Roslagstullsbacken 21
D4:3008B WC Roslagstullsbacken 21
D4:3008C WC Roslagstullsbacken 21
D4:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
D4:S003 Drift Roslagstullsbacken 21
D4:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
FD43 Lab Roslagstullsbacken 21
D4:0015 Skåphall Roslagstullsbacken 21
D4:S006 Drift Roslagstullsbacken 21
D4:0018 Skåphall Roslagstullsbacken 21
D4:0012 Förråd Roslagstullsbacken 21
D4:S004 Drift Roslagstullsbacken 21
D4:E001 Kontor Roslagstullsbacken 21
D4:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
FD41 Övningssal Roslagstullsbacken 21
R4:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
R4:1004 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
R4:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
R4:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
C4:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
C4:0030 Förråd Roslagstullsbacken 21
C4:1003 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:1005 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:1007 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:1009 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
A4:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
A4:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
A4:0014 Korridor Roslagstullsbacken 21
A4:0015 Soprum Roslagstullsbacken 21
A4:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
A4:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
A4:0018A WC Roslagstullsbacken 21
A4:0018 Förrum Roslagstullsbacken 21
A4:0018B WC Roslagstullsbacken 21
A4:0019 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A4:0009 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A4:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
C4:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:0001 Soprum Roslagstullsbacken 21
C4:0002 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C4:0003 Korridor Roslagstullsbacken 21
C4:0004 Städ Roslagstullsbacken 21
C4:0009 Förrum Roslagstullsbacken 21
C4:0009B WC Roslagstullsbacken 21
C4:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:0009A WC Roslagstullsbacken 21
C4:0005 Kopiering Roslagstullsbacken 21
C4:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
C4:S005 Förråd Roslagstullsbacken 21
C4:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
C4:0016 Förråd Roslagstullsbacken 21
C4:0011 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C4:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
C4:0018 Kopiering Roslagstullsbacken 21
C4:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
C4:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:0023B WC Roslagstullsbacken 21
C4:0023A WC Roslagstullsbacken 21
C4:0023 Förrum Roslagstullsbacken 21
C4:0024 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C4:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:0025 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C4:3063 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3071 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3059 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3055 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3057 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3053 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3050 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3047 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3045 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3043 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3039 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3041 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3037 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3019 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3017 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3015 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3013 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3001 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3004 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3007 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3009 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3011 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3022 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3029 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:0010 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C4:3035 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3031 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1001 Förråd Roslagstullsbacken 21
A4:1003 Mötesrum Roslagstullsbacken 21
A4:S008 ospec Roslagstullsbacken 21
A4:1047 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1049 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1069 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
B4:0007 Städ Roslagstullsbacken 21
FB41 Övningssal Roslagstullsbacken 21
B4:0012 Förrum Roslagstullsbacken 21
B4:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
B4:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
B4:0015B WC Roslagstullsbacken 21
B4:0009 Korridor Roslagstullsbacken 21
B4:S004 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
B4:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
B4:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
B4:0004 Datorsal Roslagstullsbacken 21
D4:0000D Korridor Roslagstullsbacken 21
D4:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
S001A Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3073 Kopiering Roslagstullsbacken 21
R4:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
C4:S008 Drift Roslagstullsbacken 21
G4:0000D Korridor Roslagstullsbacken 21
G4:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
C4:0027 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:0017 Korridor Roslagstullsbacken 21
T4:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
C4:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
A4:1007 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1009 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1011 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1014 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1017 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1019 Arkiv (klassat) Roslagstullsbacken 21
B4:1054 Kontor Roslagstullsbacken 21
R4:1001B Korridor Roslagstullsbacken 21
A4:0017 Städ Roslagstullsbacken 21
A4:1059 Kontor Roslagstullsbacken 21
R4:1001A Korridor Roslagstullsbacken 21
D4:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
D4:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
B4:0002 Korridor Roslagstullsbacken 21
B4:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
B4:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
B4:S008 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:1001 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:0026 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:0021 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:0013 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:0007 ospec Roslagstullsbacken 21
C4:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
FR4 Hörsal Roslagstullsbacken 21
D4:S007 Drift Roslagstullsbacken 21
C4:3068 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:0001 Förrum Roslagstullsbacken 21
B4:0001A WC Roslagstullsbacken 21
G4:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
G4:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
A4:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
D4:3038 Lab Roslagstullsbacken 21
FD42 Lab Roslagstullsbacken 21
B4:0006 Korridor Roslagstullsbacken 21
B4:0013 Korridor Roslagstullsbacken 21
G4:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
D4:0013 KK-rum Roslagstullsbacken 21
D4:0002 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3065 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3025 Kontor Roslagstullsbacken 21
C4:3027 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1057 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1061 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1008 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1059 Seminarierum Roslagstullsbacken 21
B4:1057 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:3006 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
A5:3001 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:3009 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:3011 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:3013 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:0002 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A5:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
A5:0002A Förråd Roslagstullsbacken 21
A5:0001 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A5:0003 Förråd Roslagstullsbacken 21
A5:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
A5:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
A5:0004 HWC Roslagstullsbacken 21
A5:0008B WC Roslagstullsbacken 21
A5:0008A WC Roslagstullsbacken 21
A5:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
A5:0005 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A5:0010 Förrum Roslagstullsbacken 21
A5:0012 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A5:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
A5:1021 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1023 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1025 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1027 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1029 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1031 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1041 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1039 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1037 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1034 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1045 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1051 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1054 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1061 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1063 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1065 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1067 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1085 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1073 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1075 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1078 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1081 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1083 Kontor Roslagstullsbacken 21
B5:1016 Kontor Roslagstullsbacken 21
B5:1006 Kontor Roslagstullsbacken 21
B5:1001 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
D5:S008 Drift Roslagstullsbacken 21
A5:0008 Förrum Roslagstullsbacken 21
A5:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
A5:0021 Kopiering Roslagstullsbacken 21
A5:0020 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A5:0025 Förråd Roslagstullsbacken 21
A5:0024 Korridor Roslagstullsbacken 21
A5:0021A Datorsal Roslagstullsbacken 21
A5:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
A5:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
B5:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
B5:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
B5:0023 Förråd Roslagstullsbacken 21
B5:0022A WC Roslagstullsbacken 21
B5:0022 Förrum Roslagstullsbacken 21
B5:0022B WC Roslagstullsbacken 21
B5:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
B5:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
B5:0015A WC Roslagstullsbacken 21
B5:0015 Förrum Roslagstullsbacken 21
B5:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
B5:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
B5:0012A HWC Roslagstullsbacken 21
D5:0001 Korridor Roslagstullsbacken 21
FD5 Hörsal Roslagstullsbacken 21
D5:S003 Drift Roslagstullsbacken 21
D5:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
D5:S006 Drift Roslagstullsbacken 21
D5:S004 Drift Roslagstullsbacken 21
D5:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
R5:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
R5:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
R5:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
C5:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
C5:1003 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:1005 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:1007 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
A5:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
A5:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
A5:0014 Korridor Roslagstullsbacken 21
A5:0015 Kopiering Roslagstullsbacken 21
A5:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
A5:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
A5:0018A WC Roslagstullsbacken 21
A5:0018 Förrum Roslagstullsbacken 21
A5:0018B WC Roslagstullsbacken 21
A5:0019 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A5:0009 Förrum Roslagstullsbacken 21
A5:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
C5:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
C5:0001 Kopiering Roslagstullsbacken 21
C5:0002 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C5:0003 Korridor Roslagstullsbacken 21
C5:0004 Städ Roslagstullsbacken 21
C5:0009 Förrum Roslagstullsbacken 21
C5:0009B WC Roslagstullsbacken 21
C5:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
C5:0009A WC Roslagstullsbacken 21
C5:0005 Kopiering Roslagstullsbacken 21
C5:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
C5:S005 Drift Roslagstullsbacken 21
C5:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
C5:0016 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C5:0011 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C5:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
C5:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
C5:0018 Förråd Roslagstullsbacken 21
C5:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
C5:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
C5:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
C5:0023B WC Roslagstullsbacken 21
C5:0023A WC Roslagstullsbacken 21
C5:0023 Förrum Roslagstullsbacken 21
C5:0024 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C5:S0009 ospec Roslagstullsbacken 21
C5:0025 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C5:3063 Kopiering Roslagstullsbacken 21
C5:3059 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3055 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3057 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3053 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3047 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3045 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3043 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3039 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3041 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3037 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3019 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3017 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3015 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3013 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3001 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3004 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3007 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3009 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3011 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3027 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3022 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:0010 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C5:3035 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3031 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1001 Förråd Roslagstullsbacken 21
A5:S008 ospec Roslagstullsbacken 21
D5:S007 Drift Roslagstullsbacken 21
A5:1047 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1049 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1069 Kontor Roslagstullsbacken 21
B5:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
B5:0007 Städ Roslagstullsbacken 21
B5:0012 Förrum Roslagstullsbacken 21
B5:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
B5:0015B WC Roslagstullsbacken 21
B5:0009 Korridor Roslagstullsbacken 21
B5:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
B5:0004 Datorsal Roslagstullsbacken 21
B5:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
C5:0031 Korridor Roslagstullsbacken 21
R5:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
C5:S0008 Drift Roslagstullsbacken 21
G5:0000D Korridor Roslagstullsbacken 21
G5:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
C5:0017 Korridor Roslagstullsbacken 21
T5:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
C5:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
A5:1007 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1009 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1011 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1014 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1017 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1019 Förråd Roslagstullsbacken 21
FB55 Övningssal Roslagstullsbacken 21
A5:0017 Städ Roslagstullsbacken 21
A5:1059 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
B5:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
C5:1001 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:3015 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:0001A Datorsal Roslagstullsbacken 21
C5:3025 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3029 Kontor Roslagstullsbacken 21
A5:1057 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:3050 Kontor Roslagstullsbacken 21
C5:0027 Post Roslagstullsbacken 21
C5:0021 ospec Roslagstullsbacken 21
C5:0013 Kopiering Roslagstullsbacken 21
C5:0007 ospec Roslagstullsbacken 21
C5:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
C5:3067 Reception Roslagstullsbacken 21
T5:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
R5:1004 Korridor Roslagstullsbacken 21
B5:1004 Kontor Roslagstullsbacken 21
B5:1010 Kontor Roslagstullsbacken 21
B5:0002A Korridor Roslagstullsbacken 21
B5:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
B5:0014 Korridor Roslagstullsbacken 21
B5:0013 Korridor Roslagstullsbacken 21
B5:0006 Skåphall Roslagstullsbacken 21
G5:0000E Korridor Roslagstullsbacken 21
G5:0000F Korridor Roslagstullsbacken 21
B5:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
D5:3047 Lab Roslagstullsbacken 21
D5:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
D5:3004 HWC Roslagstullsbacken 21
D5:0002 Korridor Roslagstullsbacken 21
D5:3005 Städ Roslagstullsbacken 21
R5:S004 Drift Roslagstullsbacken 21
T5:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
T5:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
R5:1000 Entré Roslagstullsbacken 21
R5:S003 Drift Roslagstullsbacken 21
FB51 Övningssal Roslagstullsbacken 21
D5:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
R5:1002 Kontor Roslagstullsbacken 21
R5:1005 Korridor Roslagstullsbacken 21
R5:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
R5:1007 Korridor Roslagstullsbacken 21
R5:1001 Entré Roslagstullsbacken 21
D5:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
G5:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
G5:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
A5:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
B5:0001 Förrum Roslagstullsbacken 21
B5:0001A WC Roslagstullsbacken 21
B5:1008 Kontor Roslagstullsbacken 21
B5:1012 Kontor Roslagstullsbacken 21
B5:1014 Kontor Roslagstullsbacken 21
B5:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
FB52 Övningssal Roslagstullsbacken 21
B5:0018 Korridor Roslagstullsbacken 21
B5:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
FB53 Övningssal Roslagstullsbacken 21
B5:S008 ospec Roslagstullsbacken 21
FB54 Övningssal Roslagstullsbacken 21
B5:0021 Korridor Roslagstullsbacken 21
C5:0026 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A5:1003 Mötesrum Roslagstullsbacken 21
D5:3046 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3052 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3050 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3048 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3044 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3042 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3040 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3032 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3034 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3036 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3038 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3030 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3028a WC Roslagstullsbacken 21
D5:3028 Förrum Roslagstullsbacken 21
D5:3028b WC Roslagstullsbacken 21
B5:0002 Korridor Roslagstullsbacken 21
D5:3020 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3027 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3025 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3023 Kontor Roslagstullsbacken 21
D5:3029 Lab Roslagstullsbacken 21
D5:3024 Entré Roslagstullsbacken 21
D6:S008 Drift Roslagstullsbacken 21
R6:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
R6:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
C6:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
C6:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
C6:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
C6:1012 Förråd Roslagstullsbacken 21
C6:1016 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C6:1018 Korridor Roslagstullsbacken 21
C6:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
C6:1020A ospec Roslagstullsbacken 21
C6:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
C6:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
C6:3063 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3043 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3039 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3041 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3037 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3035 Kontor Roslagstullsbacken 21
R6:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
C6:1032 Korridor Roslagstullsbacken 21
C6:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
C6:1001 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:1042A Förråd Roslagstullsbacken 21
R6:1005 Korridor Roslagstullsbacken 21
T6:1004 Kontor Roslagstullsbacken 21
R6:1001 Läsplats Roslagstullsbacken 21
R6:1007 Korridor Roslagstullsbacken 21
R6:T002 Korridor Roslagstullsbacken 21
R6:1009 Bibliotek Roslagstullsbacken 21
D6:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
C6:1023A WC Roslagstullsbacken 21
D6:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
C6:3022 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3025 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3027 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3029 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3031 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3033 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:1045 Korridor Roslagstullsbacken 21
C6:1043 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C6:1042 Kopiering Roslagstullsbacken 21
C6:1040 Förrum Roslagstullsbacken 21
C6:1035 Drift Roslagstullsbacken 21
D6:1002 Korridor Roslagstullsbacken 21
D6:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
D6:1010 ospec Roslagstullsbacken 21
D6:3028 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3030 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3032 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3034 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3036 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3038 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3040 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3042 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3044 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3046 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3048 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3050 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:1021 Drift Roslagstullsbacken 21
D6:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
D6:1015 Pausrum Roslagstullsbacken 21
D6:1014A Drift Roslagstullsbacken 21
D6:1014 Förråd Roslagstullsbacken 21
D6:1009 KK-rum Roslagstullsbacken 21
D6:1008 Lab Roslagstullsbacken 21
D6:1004 Drift Roslagstullsbacken 21
C6:1003 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:1005 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:1007 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:1009 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3015 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3013 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3011 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3009 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3004 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3001 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:1020 ospec Roslagstullsbacken 21
C6:1019 Pausrum Roslagstullsbacken 21
D6:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
R6:1002 Läsplats Roslagstullsbacken 21
R6:1006 Förrum Roslagstullsbacken 21
R6:1000 Bibliotek Roslagstullsbacken 21
C6:3007 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3074 Grupprum Roslagstullsbacken 21
C6:1040A WC Roslagstullsbacken 21
C6:1041 Städ Roslagstullsbacken 21
C6:1048 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:1046 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:1018 Kopiering Roslagstullsbacken 21
D6:3022 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:1015A Förråd Roslagstullsbacken 21
R6:1004 Förrum Roslagstullsbacken 21
R6:1003 WC Roslagstullsbacken 21
R6:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
R6:1004A ospec Roslagstullsbacken 21
R6:H001 Hiss Roslagstullsbacken 21
R6:1006A Pausrum Roslagstullsbacken 21
C6:1023B WC Roslagstullsbacken 21
C6:1028A HWC Roslagstullsbacken 21
C6:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
C6:1030 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C6:3065 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
C6:1028 Förrum Roslagstullsbacken 21
C6:1033 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C6:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
D6:1011 Korridor Roslagstullsbacken 21
D6:1020 Post Roslagstullsbacken 21
D6:1019 Post Roslagstullsbacken 21
D6:3024 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3026 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:1012 Uppehållsyta Roslagstullsbacken 21
C6:1040B WC Roslagstullsbacken 21
C6:1041A Teknikrum Roslagstullsbacken 21
C6:1038 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:1025 Lab Roslagstullsbacken 21
C6:1023 Förrum Roslagstullsbacken 21
C6:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
D6:3011 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3012 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3067 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3066 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3064 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3072 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C6:3069 Grupprum Roslagstullsbacken 21
D6:3013 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3019 Kontor Roslagstullsbacken 21
D6:3014 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3016 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C6:3059 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3053 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3055 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3057 Kontor Roslagstullsbacken 21
C6:3018 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C6:3046 Pausrum Roslagstullsbacken 21
D6:1016 Roslagstullsbacken 21
D6:0000 Pausrum Roslagstullsbacken 21
R7:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
R7:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
R7:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
R7:1001 Läsplats Roslagstullsbacken 21
R7:1007 Korridor Roslagstullsbacken 21
R6:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
R7:1008 Läsplats Roslagstullsbacken 21
R7:1002 Läsplats Roslagstullsbacken 21
R7:1004A Korridor Roslagstullsbacken 21
R7:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
R7:1003 Städ Roslagstullsbacken 21
R7:1006 HWC Roslagstullsbacken 21
R7:1000 Bibliotek Roslagstullsbacken 21
R7:1005 Korridor Roslagstullsbacken 21
R7:1004 Korridor Roslagstullsbacken 21
R8:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
R8:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
R8:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
R8:T001 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
R8:1003 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
R8:1004 Förråd Roslagstullsbacken 21
R8:1008 Lab Roslagstullsbacken 21
R8:1007 HWC Roslagstullsbacken 21
R8:1005 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
R8:1006 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
R8:1002 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
R8:1001 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
R8:1000 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
D6:2001 Roslagstullsbacken 21
B4:1055 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1031 Korridor Roslagstullsbacken 21
B4:1045 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1047 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1049 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1050 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1051 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1052 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1053 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:0021 Roslagstullsbacken 21
T6:1002 Kontor Roslagstullsbacken 21
T6:1003 Kontor Roslagstullsbacken 21
T6:1001 Kontor Roslagstullsbacken 21
A1:1012 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A1:1014 Kök/pentry Roslagstullsbacken 21
T6:T002 Korridor Roslagstullsbacken 21
A0:1002 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:1011a ospec Roslagstullsbacken 21
C0:K001 Drift Roslagstullsbacken 21
C0:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
C0:0002 Drift Roslagstullsbacken 21
C0:0001 Trappa Roslagstullsbacken 21
C0:0003 Drift Roslagstullsbacken 21
G0:0002 Förråd Roslagstullsbacken 21
C0:H001 Hiss Roslagstullsbacken 21
G0:0002A Teknikrum Roslagstullsbacken 21
A0:1011 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A0:1010 Arkiv (klassat) Roslagstullsbacken 21
C0:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
G0:0001 Korridor Roslagstullsbacken 21
G0:0003 Drift Roslagstullsbacken 21
G0:0005 Omklädning Roslagstullsbacken 21
G0:0006 Omklädning Roslagstullsbacken 21
0005B Dusch Roslagstullsbacken 21
0006B Dusch Roslagstullsbacken 21
0005A WC Roslagstullsbacken 21
0006A WC Roslagstullsbacken 21
A0:1065 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:1053 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:1047 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:1021 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:0005 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:0002 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:0004 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:0003 Drift Roslagstullsbacken 21
C0:3001 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:1001 Drift Roslagstullsbacken 21
G0:K001 Korridor Roslagstullsbacken 21
A0:1069 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:1037 Drift Roslagstullsbacken 21
G0:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
G0:0004 ospec Roslagstullsbacken 21
C0:3015 Drift Roslagstullsbacken 21
A0:0001 Korridor Roslagstullsbacken 21
G0:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
A0:1016 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C1:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
C1:0009 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C1:0005 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
C1:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
C1:H001 Hiss Roslagstullsbacken 21
R1:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
R1:10000 ospec Roslagstullsbacken 21
A1:0001 Omklädning Roslagstullsbacken 21
A1:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
A1:0008B WC Roslagstullsbacken 21
A1:0008A WC Roslagstullsbacken 21
A1:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
A1:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
A1:0008 Förrum Roslagstullsbacken 21
A1:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
G1:0013 Förråd Roslagstullsbacken 21
A1:0020 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
A1:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
B1:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
D1:H002 Hiss Roslagstullsbacken 21
D1:0002 Drift Roslagstullsbacken 21
G1:0025 Lab Roslagstullsbacken 21
D1:3026 Lab Roslagstullsbacken 21
A1:0015 ospec Roslagstullsbacken 21
A1:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
A1:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
A1:0018A WC Roslagstullsbacken 21
A1:0018 Förrum Roslagstullsbacken 21
A1:0018B WC Roslagstullsbacken 21
C1:E003 Drift Roslagstullsbacken 21
C1:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
A1:S008 ospec Roslagstullsbacken 21
B1:0007 Pausrum Roslagstullsbacken 21
B1:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:0006 Pausrum Roslagstullsbacken 21
B1:0008 Lab Roslagstullsbacken 21
B1:0002 Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:0004B WC Roslagstullsbacken 21
D1:0007 Seminarierum Roslagstullsbacken 21
A1:1000 Förråd Roslagstullsbacken 21
A1:0017 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A1:3001A Förråd Roslagstullsbacken 21
A1:3001 Verkstad Roslagstullsbacken 21
A1:1001 Verkstad Roslagstullsbacken 21
A1:3004 Verkstad Roslagstullsbacken 21
A1:1006 Verkstad Roslagstullsbacken 21
A1:1013 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A1:1011 Verkstad Roslagstullsbacken 21
A1:1010 Kontor Roslagstullsbacken 21
A1:1015 Korridor Roslagstullsbacken 21
A1:1017 Förråd Roslagstullsbacken 21
A1:1018 Förråd Roslagstullsbacken 21
A1:1019 Förråd Roslagstullsbacken 21
A1:1021 Drift Roslagstullsbacken 21
A1:1023 Drift Roslagstullsbacken 21
A1:1022 Godsmottagning Roslagstullsbacken 21
A1:1020 Förråd Roslagstullsbacken 21
A1:1024A Avfall Roslagstullsbacken 21
A1:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
B1:0001 Kopiering Roslagstullsbacken 21
A1:1035 Kontor Roslagstullsbacken 21
A1:1036 Kontor Roslagstullsbacken 21
A1:1037 Kontor Roslagstullsbacken 21
A1:1040 Lab Roslagstullsbacken 21
A1:1041 Verkstad Roslagstullsbacken 21
B1:1004 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:1003 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:1002 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:1006 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:1008 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:1007 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:1009 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:1010 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:1011 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:1012 Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:1013 Kontor Roslagstullsbacken 21
D1:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
G1:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
C1:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
C1:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:1015 Lab Roslagstullsbacken 21
B1:1014 Kontor Roslagstullsbacken 21
G1:0023A Lab Roslagstullsbacken 21
B1:0013 Lab Roslagstullsbacken 21
B1:0012A Dusch Roslagstullsbacken 21
B1:0012B WC Roslagstullsbacken 21
B1:0012 Förrum Roslagstullsbacken 21
B1:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:0014 Lab Roslagstullsbacken 21
D1:3026B Förråd Roslagstullsbacken 21
D1:3026A Förråd Roslagstullsbacken 21
G1:0022A Kontor Roslagstullsbacken 21
G1:0022 Verkstad Roslagstullsbacken 21
D1:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
D1:0007A Förråd Roslagstullsbacken 21
G1:0020 Förråd Roslagstullsbacken 21
D1:0008 Lab Roslagstullsbacken 21
D1:0009 Lab Roslagstullsbacken 21
D1:3018 Förråd Roslagstullsbacken 21
D1:3020 Förråd Roslagstullsbacken 21
D1:3022 Förråd Roslagstullsbacken 21
D1:3024 Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0021 Lab Roslagstullsbacken 21
B1:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:1005 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:0011A Förråd Roslagstullsbacken 21
G1:0000E Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
B1:0009 Pausrum Roslagstullsbacken 21
B1:0010 Arkiv (klassat) Roslagstullsbacken 21
D1:H001 Hiss Roslagstullsbacken 21
G1:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
G1:0016 Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0016A Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:1001 Kontor Roslagstullsbacken 21
D1:3016 Lab Roslagstullsbacken 21
D1:3014 Lab Roslagstullsbacken 21
D1:3004 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:3079 Lab Roslagstullsbacken 21
A1:0024 Korridor Roslagstullsbacken 21
T1:0001 Korridor Roslagstullsbacken 21
T1:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
G1:0015D Dusch Roslagstullsbacken 21
G1:0015B Dusch Roslagstullsbacken 21
G1:0015A WC Roslagstullsbacken 21
G1:0014A Dusch Roslagstullsbacken 21
G1:0014 Omklädning Roslagstullsbacken 21
G1:0015 Omklädning Roslagstullsbacken 21
G1:0015C Dusch Roslagstullsbacken 21
G1:0014D Dusch Roslagstullsbacken 21
G1:0014C Dusch Roslagstullsbacken 21
C1:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
C1:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
G1:0013A Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0013B Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0014B WC Roslagstullsbacken 21
C1:0026 Förråd Roslagstullsbacken 21
C1:0028 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
C1:0024 Teknikrum Roslagstullsbacken 21
G1:0012 Städ Roslagstullsbacken 21
A1:0019 Förrum Roslagstullsbacken 21
A1:0019B WC Roslagstullsbacken 21
A1:0019A WC Roslagstullsbacken 21
C1:0031 Korridor Roslagstullsbacken 21
E1:1022 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:3068 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:3066 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:1017 ospec Roslagstullsbacken 21
E1:1019 Korridor Roslagstullsbacken 21
C1:3052 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:0025 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C1:0023A WC Roslagstullsbacken 21
C1:0023B WC Roslagstullsbacken 21
C1:0023 Förrum Roslagstullsbacken 21
C1:0021 Soprum Roslagstullsbacken 21
G1:0011 Tvätt Roslagstullsbacken 21
G1:0011A Drift Roslagstullsbacken 21
G1:0009B Dusch Roslagstullsbacken 21
G1:0009A WC Roslagstullsbacken 21
G1:0010A Dusch Roslagstullsbacken 21
G1:0010B WC Roslagstullsbacken 21
G1:0009 Omklädning Roslagstullsbacken 21
G1:0010 Omklädning Roslagstullsbacken 21
C1:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
C1:3049 Lab Roslagstullsbacken 21
A1:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
C1:3042 Lab Roslagstullsbacken 21
A1:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
G1:0007A Dusch Roslagstullsbacken 21
G1:0008B Dusch Roslagstullsbacken 21
G1:0007 Omklädning Roslagstullsbacken 21
C1:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
G1:0005B Förråd Roslagstullsbacken 21
G1:0008A WC Roslagstullsbacken 21
G1:0007B WC Roslagstullsbacken 21
G1:0008 Omklädning Roslagstullsbacken 21
D1:0003 KK-rum Roslagstullsbacken 21
G1:0019 Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0018 Lab Roslagstullsbacken 21
D1:0004 Drift Roslagstullsbacken 21
D1:0000D Korridor Roslagstullsbacken 21
D1:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
D1:3012 Lab Roslagstullsbacken 21
B1:0004A WC Roslagstullsbacken 21
C1:3001 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:3005 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:3011 Verkstad Roslagstullsbacken 21
C1:3015 Lab Roslagstullsbacken 21
A1:3007 Verkstad Roslagstullsbacken 21
A1:3007A Verkstad Roslagstullsbacken 21
C1:1008 Verkstad Roslagstullsbacken 21
C1:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
C1:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
A1:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
A1:0001B WC Roslagstullsbacken 21
A1:0001A Dusch Roslagstullsbacken 21
A1:0002A Tvätt Roslagstullsbacken 21
G1:0002 Verkstad Roslagstullsbacken 21
G1:0003A Lab Roslagstullsbacken 21
E1:4007 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
C1:3027 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:3021 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:3001A Korridor Roslagstullsbacken 21
C1:1007 Korridor Roslagstullsbacken 21
A1:1016 Avfall Roslagstullsbacken 21
G1:0006 ospec Roslagstullsbacken 21
E1:4003 Verkstad Roslagstullsbacken 21
E1:4003B WC Roslagstullsbacken 21
E1:4005 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:4003C Städ Roslagstullsbacken 21
E1:4003A Förrum Roslagstullsbacken 21
E1:3003 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:4001 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:3021 Förråd Roslagstullsbacken 21
E1:S009 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:1003 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:002 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:S004 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:004 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:S003 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:S005 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:008 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:S008 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:S007 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:S010 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:010 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:1019A Lab Roslagstullsbacken 21
E1:3019 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:3017 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:3011 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:3005B Lab Roslagstullsbacken 21
E1:1007A Lab Roslagstullsbacken 21
E1:1011A Lab Roslagstullsbacken 21
E1:4004 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:S006 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
E1:1007 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:1015A Lab Roslagstullsbacken 21
E1:1014A Förråd Roslagstullsbacken 21
E1:1016A Lab Roslagstullsbacken 21
E1:1017A Lab Roslagstullsbacken 21
E1:1014B Förråd Roslagstullsbacken 21
E1:1021 Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0023 Omklädning Roslagstullsbacken 21
G1:0024 Förråd Roslagstullsbacken 21
B1:0004 Förrum Roslagstullsbacken 21
T1:N001 Entré Roslagstullsbacken 21
A1:1038 Kontor Roslagstullsbacken 21
A1:1039 Kontor Roslagstullsbacken 21
C1:0012 Kontor Roslagstullsbacken 21
C1:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
C1:3031 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:1014 Korridor Roslagstullsbacken 21
C1:3070 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:3065 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
E1:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
E1:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
E1:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
C1:3075 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:T3075 Drift Roslagstullsbacken 21
E1:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
A1:1031 Förråd Roslagstullsbacken 21
A1:1033 Städ Roslagstullsbacken 21
A1:1034 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A1:1043 Kontor Roslagstullsbacken 21
B1:0005 Städ Roslagstullsbacken 21
C1:1005 Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
A1:0004 HWC Roslagstullsbacken 21
E1:3016 Lab Roslagstullsbacken 21
E1:3015 Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0005 Godsmottagning Roslagstullsbacken 21
C1:0013 Frysrum Roslagstullsbacken 21
G1:0005A Teknikrum Roslagstullsbacken 21
A1:0011 Förråd Roslagstullsbacken 21
G1:0001 Verkstad Roslagstullsbacken 21
A1:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
A1:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
A1:0022 Lab Roslagstullsbacken 21
C1:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:0011 Arkiv (klassat) Roslagstullsbacken 21
C1:H002 Hiss Roslagstullsbacken 21
G1:0004 Godsmottagning Roslagstullsbacken 21
A1:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
A1:1024 Avfall Roslagstullsbacken 21
A1:1029 Korridor Roslagstullsbacken 21
A1:1030 Kontor Roslagstullsbacken 21
A1:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
G1:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
B1:0000D Teknikrum Roslagstullsbacken 21
G1:0023C Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0023D Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0023B Lab Roslagstullsbacken 21
E1:3005A Lab Roslagstullsbacken 21
A2:3006 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:3009 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:3011 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:3013 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:3015 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:0002 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A2:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
A2:0001A Datorsal Roslagstullsbacken 21
A2:0002A Förråd Roslagstullsbacken 21
A2:0001 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A2:0003 Förråd Roslagstullsbacken 21
A2:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
A2:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
A2:0004 HWC Roslagstullsbacken 21
A2:0008B WC Roslagstullsbacken 21
A2:0008A WC Roslagstullsbacken 21
A2:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
A2:0005 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A2:0010 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A2:0012 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A2:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
A2:1021 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1023 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1025 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1027 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1029 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1031 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1041 Grupprum Roslagstullsbacken 21
A2:1039 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1037 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1034 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1045 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1051 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1054 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:1061 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:1063 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:1065 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:1067 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1073 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1075 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1078 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1081 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1014 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1003 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:0008 Förrum Roslagstullsbacken 21
A2:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
A2:0021 Kopiering Roslagstullsbacken 21
A2:0020 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A2:0021A Datorsal Roslagstullsbacken 21
A2:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
A2:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
B2:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
B2:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
B2:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
B2:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
D2:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
D2:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
C2:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
C2:0030 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:1003 Kontor Roslagstullsbacken 21
C2:1005 Kontor Roslagstullsbacken 21
C2:1007 Kontor Roslagstullsbacken 21
C2:1009 Kontor Roslagstullsbacken 21
C2:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
A2:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
A2:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
A2:0014 Korridor Roslagstullsbacken 21
A2:0015 Kopiering Roslagstullsbacken 21
A2:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
A2:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
A2:0018A WC Roslagstullsbacken 21
A2:0018 Förrum Roslagstullsbacken 21
A2:0018B WC Roslagstullsbacken 21
C2:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
C2:0001 Kopiering Roslagstullsbacken 21
C2:0002 Förråd Roslagstullsbacken 21
C2:0003 Korridor Roslagstullsbacken 21
C2:0004 Städ Roslagstullsbacken 21
C2:0009 Förrum Roslagstullsbacken 21
C2:0009B WC Roslagstullsbacken 21
C2:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
C2:0009A WC Roslagstullsbacken 21
C2:0005 Förråd Roslagstullsbacken 21
C2:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
C2:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
C2:0016 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C2:0011 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C2:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
C2:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
C2:0020 Förråd Roslagstullsbacken 21
C2:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
C2:0023B WC Roslagstullsbacken 21
C2:0023A WC Roslagstullsbacken 21
C2:0023 Förrum Roslagstullsbacken 21
C2:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
C2:0025 Förråd Roslagstullsbacken 21
C2:3063 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3071 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3061 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3016 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3014 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3012 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3001 Kontor Roslagstullsbacken 21
C2:3005 Kontor Roslagstullsbacken 21
C2:3007 Kontor Roslagstullsbacken 21
C2:3010 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1001 Förråd Roslagstullsbacken 21
A2:S008 ospec Roslagstullsbacken 21
A2:1047 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1049 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1069 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
B2:0007 Städ Roslagstullsbacken 21
B2:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
B2:S0007 ospec Roslagstullsbacken 21
B2:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
B2:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
B2:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
G2:0025 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:S006 Drift Roslagstullsbacken 21
C2:S006A Lab Roslagstullsbacken 21
A2:0017 Städ Roslagstullsbacken 21
A2:1007 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:1009 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:1011 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:1014 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:1017 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:1019 Kopiering Roslagstullsbacken 21
E2:4006 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:4001 Verkstad Roslagstullsbacken 21
E2:4005 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:4007 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:4008A Teknikrum Roslagstullsbacken 21
E2:4008 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
E2:4003C Städ Roslagstullsbacken 21
E2:4003A Förrum Roslagstullsbacken 21
E2:4003 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:4003B WC Roslagstullsbacken 21
E2:3002 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:3003 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
E2:3005 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:3007 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:S003 Drift Roslagstullsbacken 21
E2:3009 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:3011 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:3014 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:S005 Drift Roslagstullsbacken 21
E2:3015 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:3017 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:3019 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:S007 Drift Roslagstullsbacken 21
E2:S009 Drift Roslagstullsbacken 21
E2:S002A Drift Roslagstullsbacken 21
E2:S004 Drift Roslagstullsbacken 21
E2:S004A Drift Roslagstullsbacken 21
E2:S006 Drift Roslagstullsbacken 21
E2:S008A Drift Roslagstullsbacken 21
E2:S008 Drift Roslagstullsbacken 21
E2:S010 Drift Roslagstullsbacken 21
E2:S010A Drift Roslagstullsbacken 21
E2:1009A Lab Roslagstullsbacken 21
E2:1011A Lab Roslagstullsbacken 21
E2:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
A2:3001 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
A2:1003 Mötesrum Roslagstullsbacken 21
G2:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
A2:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
G2:0002 Förråd Roslagstullsbacken 21
C2:3021 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
E2:3020 Förråd Roslagstullsbacken 21
R2:1002 Korridor Roslagstullsbacken 21
R2:1002A Korridor Roslagstullsbacken 21
R2:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
R2:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
R2:S002A ospec Roslagstullsbacken 21
R2:1001 ospec Roslagstullsbacken 21
E2:1006 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:1007 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3026 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3031 Lab Roslagstullsbacken 21
FE21 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3036 Verkstad Roslagstullsbacken 21
C2:3043 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3039 Verkstad Roslagstullsbacken 21
E2:1014 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:1014A Teknikrum Roslagstullsbacken 21
C2:3049 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:1019 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:1021A Lab Roslagstullsbacken 21
C2:0013 Kopiering Roslagstullsbacken 21
C2:0010 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C2:0007 ospec Roslagstullsbacken 21
C2:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
C2:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
C2:0018 Förråd Roslagstullsbacken 21
C2:0017 Korridor Roslagstullsbacken 21
E2:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
C2:3059 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3053 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3067 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3065 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:3069 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:0029 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:0021 ospec Roslagstullsbacken 21
C2:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
C2:0024 Datorsal Roslagstullsbacken 21
G2:0010 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0011 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0012 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0013 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0014 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0005 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0004 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0006 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0007 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0008 Lab Roslagstullsbacken 21
C2:0026 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:1057 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:1059 Kontor Roslagstullsbacken 21
A2:0019 Förråd Roslagstullsbacken 21
T2:3025 Gym Roslagstullsbacken 21
A2:1083 Lab Roslagstullsbacken 21
A2:0009 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A2:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
A2:0025 Korridor Roslagstullsbacken 21
G2:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
A2:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
C2:0027 Mörkrum Roslagstullsbacken 21
C2:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
T2:0002A Korridor Roslagstullsbacken 21
C2:0031 Korridor Roslagstullsbacken 21
R2:1002B Korridor Roslagstullsbacken 21
R2:1000 ospec Roslagstullsbacken 21
R2:1003 Korridor Roslagstullsbacken 21
E2:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
E2:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
T2:D001 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C2:3075 Gym Roslagstullsbacken 21
D2:3008A Lab Roslagstullsbacken 21
D2:3004 Seminarierum Roslagstullsbacken 21
D2:3010A Lab Roslagstullsbacken 21
D2:3012 Lab Roslagstullsbacken 21
D2:3014 Lab Roslagstullsbacken 21
D2:3010 Lab Roslagstullsbacken 21
D2:3008 Lab Roslagstullsbacken 21
D2:0003 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0023 Lab Roslagstullsbacken 21
T2:0002B Korridor Roslagstullsbacken 21
T1:001 Trappa Roslagstullsbacken 21
T2:0002 Korridor Roslagstullsbacken 21
B2:1006 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1008 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1024 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1016 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1022 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:0009 Datorsal Roslagstullsbacken 21
D2:0002 Förråd Roslagstullsbacken 21
D2:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
B2:0006A WC Roslagstullsbacken 21
B2:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
G2:0030 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0031 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0032 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:0010 Kopiering Roslagstullsbacken 21
B2:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
D2:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
B2:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
G2:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
B2:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
B2:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
G2:0034 Drift Roslagstullsbacken 21
G2:0042 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1026 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0035 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:0012 Förråd Roslagstullsbacken 21
B2:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
B2:0015B HWC Roslagstullsbacken 21
B2:0015A ospec Roslagstullsbacken 21
B2:1053 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1050 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1048 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1045 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:0021 Kopiering Roslagstullsbacken 21
B2:0019 Pausrum Roslagstullsbacken 21
B2:0020 Datorsal Roslagstullsbacken 21
G2:0043 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0040 Lab Roslagstullsbacken 21
G2:0000D Korridor Roslagstullsbacken 21
D2:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
D2:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
D2:3016 Drift Roslagstullsbacken 21
C2:1001 Kontor Roslagstullsbacken 21
C2:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
T2:0001 Trappa Roslagstullsbacken 21
G2:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
G2:N001 ospec Roslagstullsbacken 21
G2:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
G2:0015 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:S008 ospec Roslagstullsbacken 21
B2:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
B2:2001 Förråd Roslagstullsbacken 21
B2:0022 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:0018 Pausrum Roslagstullsbacken 21
B2:0000D Korridor Roslagstullsbacken 21
B2:1056 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1042 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1040 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1058 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:0015 Förrum Roslagstullsbacken 21
B2:0006 Förrum Roslagstullsbacken 21
B2:0006B WC Roslagstullsbacken 21
B2:1020 Lab Roslagstullsbacken 21
B2:1011 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:1003A Lab Roslagstullsbacken 21
E2:1004 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:1003 Lab Roslagstullsbacken 21
E2:1005 Lab Roslagstullsbacken 21
R3:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
R3:1004 Korridor Roslagstullsbacken 21
R3:H001 Drift Roslagstullsbacken 21
R3:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
R3:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
R3:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
R3:1005 Drift Roslagstullsbacken 21
R3:1003 Korridor Roslagstullsbacken 21
R3:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
R3:1006 Drift Roslagstullsbacken 21
R3:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
R3:00000 Korridor Roslagstullsbacken 21
A3:3006 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
A3:3001 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:3009 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:3011 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:3013 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:3015 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:0002 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A3:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
A3:0001A Datorsal Roslagstullsbacken 21
A3:0002A Förråd Roslagstullsbacken 21
A3:0001 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A3:0003 Förråd Roslagstullsbacken 21
A3:S003 Förråd Roslagstullsbacken 21
A3:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
A3:0008B WC Roslagstullsbacken 21
A3:0008A WC Roslagstullsbacken 21
A3:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
A3:0010 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A3:0012 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A3:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
A3:1021 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1023 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1025 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1027 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1029 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1031 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1041 Seminarierum Roslagstullsbacken 21
A3:1037 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1035 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1034 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1045 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1051 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1054 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1063 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1065 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1067 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1014 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1012 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1006 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1001 Kontor Roslagstullsbacken 21
D3:S008 Drift Roslagstullsbacken 21
A3:0008 Förrum Roslagstullsbacken 21
A3:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
A3:0021 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A3:0025 Förråd Roslagstullsbacken 21
A3:0024 Korridor Roslagstullsbacken 21
A3:0021A Förråd Roslagstullsbacken 21
A3:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
A3:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
B3:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:2001 Förråd Roslagstullsbacken 21
B3:0022A WC Roslagstullsbacken 21
B3:0022 Förrum Roslagstullsbacken 21
B3:0022B WC Roslagstullsbacken 21
B3:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
B3:0015A WC Roslagstullsbacken 21
B3:0015 Förrum Roslagstullsbacken 21
B3:0012A HWC Roslagstullsbacken 21
C3:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
C3:1003 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:1005 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:1007 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:1009 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
A3:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
A3:0014 Korridor Roslagstullsbacken 21
A3:0015 Kopiering Roslagstullsbacken 21
A3:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
A3:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
A3:0018A WC Roslagstullsbacken 21
A3:0018 Förrum Roslagstullsbacken 21
A3:0018B WC Roslagstullsbacken 21
C3:0002 Datorsal Roslagstullsbacken 21
C3:0003 Korridor Roslagstullsbacken 21
C3:0004 Städ Roslagstullsbacken 21
C3:0009 Förrum Roslagstullsbacken 21
C3:0009B WC Roslagstullsbacken 21
C3:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
C3:0009A WC Roslagstullsbacken 21
C3:0005 Förråd Roslagstullsbacken 21
C3:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
C3:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
C3:0011 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C3:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
C3:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
C3:S006A Drift Roslagstullsbacken 21
C3:S006 Förråd Roslagstullsbacken 21
C3:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
C3:S009 Drift Roslagstullsbacken 21
C3:3038 Förråd Roslagstullsbacken 21
C3:3019 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3017 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3015 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3013 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3001 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3004 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3007 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3009 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3011 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3022 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:0010 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C3:3035 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3031 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1001 Förråd Roslagstullsbacken 21
A3:1003 Mötesrum Roslagstullsbacken 21
A3:S008 ospec Roslagstullsbacken 21
A3:1047 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1049 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:0012B Förrum Roslagstullsbacken 21
B3:S007 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:0015B WC Roslagstullsbacken 21
B3:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
B3:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:0004 Datorsal Roslagstullsbacken 21
D3:S006 Drift Roslagstullsbacken 21
C3:S008 Drift Roslagstullsbacken 21
C3:0026 Förrum Roslagstullsbacken 21
T2:0001 Korridor Roslagstullsbacken 21
T2:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
C3:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
A3:1007 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1009 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1011 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1014 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1017 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1019 Förråd Roslagstullsbacken 21
A3:0017 Städ Roslagstullsbacken 21
C3:0001 Kopiering Roslagstullsbacken 21
C3:3025 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3029 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3027 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:3041 Biutrymmen Roslagstullsbacken 21
C3:3039 Pausrum Roslagstullsbacken 21
C3:3037 WC Roslagstullsbacken 21
C3:3036 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
C3:3043 Kök/pentry Roslagstullsbacken 21
C3:0012 Korridor Roslagstullsbacken 21
C3:0014 Förråd Roslagstullsbacken 21
C3:0017 Korridor Roslagstullsbacken 21
C3:0018 Biutrymmen Roslagstullsbacken 21
C3:0016A Biutrymmen Roslagstullsbacken 21
A3:1057 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1059 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:1061 Kontor Roslagstullsbacken 21
A3:0009 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A3:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
FA31 Seminarierum Roslagstullsbacken 21
FA32 Seminarierum Roslagstullsbacken 21
C3:0026A WC Roslagstullsbacken 21
C3:0026B HWC Roslagstullsbacken 21
C3:S010 Drift Roslagstullsbacken 21
B3:S008 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
D3:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:1003 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1009 Mötesrum Roslagstullsbacken 21
B3:0010 Kopiering Roslagstullsbacken 21
B3:0009 Datorsal Roslagstullsbacken 21
B3:0005 Korridor Roslagstullsbacken 21
B3:0002A Förråd Roslagstullsbacken 21
B3:1016 Mötesrum Roslagstullsbacken 21
B3:1055 Lab Roslagstullsbacken 21
B3:1052 Lab Roslagstullsbacken 21
B3:1049 Lab Roslagstullsbacken 21
B3:1040 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1037 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1034 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1032 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1030 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1028 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1026 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1024 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1022 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1020 Kontor Roslagstullsbacken 21
B3:1018 Kontor Roslagstullsbacken 21
T3:0002A ospec Roslagstullsbacken 21
T3:0003 Korridor Roslagstullsbacken 21
T3:0002 Korridor Roslagstullsbacken 21
D3:3009 Lab Roslagstullsbacken 21
F3:1004 Lab Roslagstullsbacken 21
F3:1007 Datorsal Roslagstullsbacken 21
F3:1001 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3004 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3014A Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3016A Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3014 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3018A Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3021A Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3022 Förråd Roslagstullsbacken 21
D3:3021 Korridor Roslagstullsbacken 21
D3:3018 Korridor Roslagstullsbacken 21
D3:3016 Korridor Roslagstullsbacken 21
D3:0008 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:0009 Städ Roslagstullsbacken 21
D3:0006 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:0002 Förråd Roslagstullsbacken 21
D3:0003 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:0005 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:S001 Drift Roslagstullsbacken 21
D3:3026 Förråd Roslagstullsbacken 21
D3:3028 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3031 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3036 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3043 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3052 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:2001 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:2002 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3048 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3045 Korridor Roslagstullsbacken 21
D3:3045A Lab Roslagstullsbacken 21
D3:3050 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
D3:S007 Drift Roslagstullsbacken 21
D3:0019 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:0018 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
D3:0014 Lab Roslagstullsbacken 21
D3:S002 Drift Roslagstullsbacken 21
D3:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
D3:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
D3:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
F3:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
D3:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
D3:0011 Förråd Roslagstullsbacken 21
D3:S004 Drift Roslagstullsbacken 21
R3:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
C3:1001 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:0013 Korridor Roslagstullsbacken 21
C3:0007 ospec Roslagstullsbacken 21
C3:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
G3:0018 Lab Roslagstullsbacken 21
B3:S006 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:0011 Förråd Roslagstullsbacken 21
B3:0012 Förråd Roslagstullsbacken 21
B3:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
B3:0013 ospec Roslagstullsbacken 21
B3:E002 Drift Roslagstullsbacken 21
G3:0020 Lab Roslagstullsbacken 21
B3:0017 Pausrum Roslagstullsbacken 21
B3:0016 Förråd Roslagstullsbacken 21
G3:0021 Lab Roslagstullsbacken 21
B3:0001A Korridor Roslagstullsbacken 21
B3:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
B3:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
G3:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
B3:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
G3:0000C Korridor Roslagstullsbacken 21
B3:0000B Korridor Roslagstullsbacken 21
B3:0018 Pausrum Roslagstullsbacken 21
B3:0021 Kopiering Roslagstullsbacken 21
B3:0019 Pausrum Roslagstullsbacken 21
B3:0020 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A3:0005 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A3:0004 HWC Roslagstullsbacken 21
C3:S001 ospec Roslagstullsbacken 21
C3:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
C3:0015 Förråd Roslagstullsbacken 21
C3:0016 Biutrymmen Roslagstullsbacken 21
G3:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
G3:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
A3:0000A Korridor Roslagstullsbacken 21
G3:0000 Korridor Roslagstullsbacken 21
G3:0016 Förråd Roslagstullsbacken 21
B3:1058 Kontor Roslagstullsbacken 21
C3:0023 Biutrymmen Roslagstullsbacken 21
C3:0025 Biutrymmen Roslagstullsbacken 21
C3:3051 Serveringsyta Roslagstullsbacken 21
B3:0002 Korridor Roslagstullsbacken 21
A4:3006 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:T001 Trappa Roslagstullsbacken 21
A4:3001 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:3009 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:3011 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:3013 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:3015 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:0002 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A4:S002 ospec Roslagstullsbacken 21
A4:0001A Datorsal Roslagstullsbacken 21
A4:0002A Förråd Roslagstullsbacken 21
A4:0001 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A4:0003 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:S003 ospec Roslagstullsbacken 21
A4:S004 ospec Roslagstullsbacken 21
A4:0004 HWC Roslagstullsbacken 21
A4:0008B WC Roslagstullsbacken 21
A4:0008A WC Roslagstullsbacken 21
A4:E001 Drift Roslagstullsbacken 21
A4:0005 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A4:0010 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A4:0012 Datorsal Roslagstullsbacken 21
A4:D001 KK-rum Roslagstullsbacken 21
A4:1021 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1023 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1025 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1027 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1029 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1031 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1041 Seminarierum Roslagstullsbacken 21
A4:1039 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1037 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1034 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1045 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1051 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1054 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1063 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1065 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1067 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1085 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1073 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1075 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1078 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1081 Kontor Roslagstullsbacken 21
A4:1083 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1016 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1012 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1010 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1004 Kontor Roslagstullsbacken 21
B4:1001 Kontor Roslagstullsbacken 21
D4:T002 Trappa Roslagstullsbacken 21
D4:S008 Drift Roslagstullsbacken 21
FD44 Lab Roslagstullsbacken 21
A4:0008 Förrum Roslagstullsbacken 21
A4:S005 ospec Roslagstullsbacken 21
A4:0021 Kopiering Roslagstullsbacken 21
A4:0020 Pausrum Roslagstullsbacken 21
A4:0025 Förråd Roslagstullsbacken 21
A4:0024 Korridor Roslagstullsbacken 21
A4:0021A Datorsal Roslagstullsbacken 21
A4:T003 Trappa Roslagstullsbacken 21
A4:S009 ospec Roslagstullsbacken 21
G1:0003C Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0003B Lab Roslagstullsbacken 21
G1:0003E Skåphall Roslagstullsbacken 21
G1:0003 Godsmottagning Roslagstullsbacken 21
G1:0003D Entré Roslagstullsbacken 21