Kemi

Kemi, 015

Room name Type Address
378 ospec Teknikringen 30
394 ospec Teknikringen 30
358 Trappa Teknikringen 30
348 Korridor Teknikringen 30
348T Trappa Teknikringen 30
380 ospec Teknikringen 30
390 Trappa Teknikringen 30
365 Trappa Teknikringen 30
Hiss Hiss Teknikringen 30
356A Trappa Teknikringen 30
448AT Trappa Teknikringen 30
465T Trappa Teknikringen 30
417 Drift Teknikringen 30
425B Drift Teknikringen 30
410 ospec Teknikringen 30
438D ospec Teknikringen 30
445 Hiss Teknikringen 30
435B ospec Teknikringen 30
435A ospec Teknikringen 30
436 Trappa Teknikringen 30
482A ospec Teknikringen 30
437 ospec Teknikringen 30
447T Trappa Teknikringen 30
442 Korridor Teknikringen 30
434 ospec Teknikringen 30
438C ospec Teknikringen 30
492 Trappa Teknikringen 30
482C ospec Teknikringen 30
582B ospec Teknikringen 30
515A el ospec Teknikringen 30
522 Trappa Teknikringen 30
501AT Trappa Teknikringen 30
545 Hiss Teknikringen 30
530B el Drift Teknikringen 30
357 Sektionslokal Teknikringen 30
361C Sektionslokal Teknikringen 30
371 Förråd Teknikringen 30
377 Sektionslokal Teknikringen 30
356B Sektionslokal Teknikringen 30
363B Städrum Teknikringen 30
360B HWC Teknikringen 30
360A Förrum Teknikringen 30
360D WC Teknikringen 30
360C WC Teknikringen 30
379A Sektionslokal Teknikringen 30
363C Förråd Teknikringen 30
361A Sektionslokal Teknikringen 30
361B Sektionslokal Teknikringen 30
363A Korridor Teknikringen 30
379B Förråd Teknikringen 30
465 Entré Teknikringen 30
448A Korridor Teknikringen 30
483B WC Teknikringen 30
483A Förrum Teknikringen 30
467 Korridor Teknikringen 30
471 Kontor Teknikringen 30
473A Mötesrum Teknikringen 30
461 Kontor Teknikringen 30
438A Drift Teknikringen 30
443 Gasförråd Teknikringen 30
450A Trappa Teknikringen 30
448B Entré Teknikringen 30
448C Kontor Teknikringen 30
459B Kontor Teknikringen 30
457 Kontor Teknikringen 30
459A Korridor Teknikringen 30
451 Lab Teknikringen 30
449 Kontor Teknikringen 30
453 Lab Teknikringen 30
456B Lab Teknikringen 30
454A Lab Teknikringen 30
463 WC Teknikringen 30
490B Förråd Teknikringen 30
486B Dusch Teknikringen 30
446 Soprum Teknikringen 30
441 Korridor Teknikringen 30
447 Entré Teknikringen 30
444 Soprum Teknikringen 30
440 Kontor Teknikringen 30
448D Lab Teknikringen 30
452 Förråd Teknikringen 30
450B Kontor Teknikringen 30
490A Förråd Teknikringen 30
486A Förrum Teknikringen 30
484C WC Teknikringen 30
484B HWC Teknikringen 30
488A Kontor Teknikringen 30
486C Städrum Teknikringen 30
484D WC Teknikringen 30
482B Kontor Teknikringen 30
480 Kontor Teknikringen 30
478 Kök/pentry Teknikringen 30
458 Kontor Teknikringen 30
489B Kontor Teknikringen 30
485 Kontor Teknikringen 30
483C Kontor Teknikringen 30
481 Kontor Teknikringen 30
479 Mötesrum Teknikringen 30
475 Korridor Teknikringen 30
491 Kontor Teknikringen 30
494 Mötesrum Teknikringen 30
484A Förrum Teknikringen 30
464 Korridor Teknikringen 30
438B Kontor Teknikringen 30
594C WC Teknikringen 30
583C WC Teknikringen 30
582C WC Teknikringen 30
583B WC Teknikringen 30
563A Städrum Teknikringen 30
553 Kontor Teknikringen 30
542A Korridor Teknikringen 30
524D WC Teknikringen 30
524E Städrum Teknikringen 30
542B HWC Teknikringen 30
546 Entré Teknikringen 30
544A Verkstad Teknikringen 30
524C Dusch Teknikringen 30
503A Korridor Teknikringen 30
501C WC Teknikringen 30
524A Förrum Teknikringen 30
532A Kontor Teknikringen 30
532B HWC Teknikringen 30
501A Entré Teknikringen 30
548A Korridor Teknikringen 30
530 A Korridor Teknikringen 30
535A Förrum Teknikringen 30
533A Kontor Teknikringen 30
520 Entré Teknikringen 30
515A Korridor Teknikringen 30
501D WC Teknikringen 30
509 Kontor Teknikringen 30
503B Kontor Teknikringen 30
505 Kontor Teknikringen 30
507 Kontor Teknikringen 30
511B Pausrum Teknikringen 30
511A Korridor Teknikringen 30
515B Kontor Teknikringen 30
519 Kontor Teknikringen 30
523 Kontor Teknikringen 30
517 Kontor Teknikringen 30
521B Kontor Teknikringen 30
504 Kontor Teknikringen 30
502 Kontor Teknikringen 30
508 Kontor Teknikringen 30
510 Lab Teknikringen 30
516 Lab Teknikringen 30
518 Kontor Teknikringen 30
525 Kontor Teknikringen 30
531 Kontor Teknikringen 30
533B Förråd Teknikringen 30
FylabTB Lab Teknikringen 30
541 Lab Teknikringen 30
549 Kontor Teknikringen 30
559 Kontor Teknikringen 30
561A Förrum Teknikringen 30
561E Kopiering Teknikringen 30
536 Kontor Teknikringen 30
534 Kontor Teknikringen 30
538 Kontor Teknikringen 30
540 Pausrum Teknikringen 30
542C Kontor Teknikringen 30
544B Kontor Teknikringen 30
548B Mötesrum Teknikringen 30
550 Kontor Teknikringen 30
552 Kontor Teknikringen 30
554 Kontor Teknikringen 30
556 Kontor Teknikringen 30
592 Trappa Teknikringen 30
547T Trappa Teknikringen 30
576T Trappa Teknikringen 30
503C ospec Teknikringen 30
524B ospec Teknikringen 30
530K ospec Teknikringen 30
583D Drift Teknikringen 30
645 Hiss Teknikringen 30
692 Trappa Teknikringen 30
622 Trappa Teknikringen 30
601 Trappa Teknikringen 30
684A Drift Teknikringen 30
647T Trappa Teknikringen 30
603B ospec Teknikringen 30
630B ospec Teknikringen 30
684C ospec Teknikringen 30
745 Hiss Teknikringen 30
792 Trappa Teknikringen 30
721B Drift Teknikringen 30
784A Drift Teknikringen 30
722 Trappa Teknikringen 30
701A Trappa Teknikringen 30
703 ospec Teknikringen 30
707 ospec Teknikringen 30
730B ospec Teknikringen 30
747T1 Trappa Teknikringen 30
747T2 Trappa Teknikringen 30
724E ospec Teknikringen 30
715 ospec Teknikringen 30
784C Drift Teknikringen 30
852 ospec Teknikringen 30
830A ospec Teknikringen 30
840 ospec Teknikringen 30
851 ospec Teknikringen 30
888 ospec Teknikringen 30
891 ospec Teknikringen 30
855 ospec Teknikringen 30
830 ospec Teknikringen 30
840A ospec Teknikringen 30
840B ospec Teknikringen 30
851A ospec Teknikringen 30
871 ospec Teknikringen 30
851B ospec Teknikringen 30
871A ospec Teknikringen 30
891B ospec Teknikringen 30
891A ospec Teknikringen 30
881 ospec Teknikringen 30
845 ospec Teknikringen 30
842 ospec Teknikringen 30
847 ospec Teknikringen 30
839 ospec Teknikringen 30
827 ospec Teknikringen 30
828 ospec Teknikringen 30
821 ospec Teknikringen 30
838 ospec Teknikringen 30
858 ospec Teknikringen 30
865 ospec Teknikringen 30
842T Trappa Teknikringen 30
558 Kontor Teknikringen 30
588B Kontor Teknikringen 30
580 Entré Teknikringen 30
578 Korridor Teknikringen 30
593B Kontor Teknikringen 30
589B Kontor Teknikringen 30
K53 Övningssal Teknikringen 28
581 Korridor Teknikringen 30
K51 Övningssal Teknikringen 28
K2 Hörsal Teknikringen 28
591B Kontor Teknikringen 30
521A Förråd Teknikringen 30
547 Korridor Teknikringen 30
594A Förrum Teknikringen 30
583A WC Teknikringen 30
594B Kontor Teknikringen 30
576 Korridor Teknikringen 30
512 Seminarierum Teknikringen 30
506 Kontor Teknikringen 30
530 B Korridor Teknikringen 30
535C WC Teknikringen 30
535B WC Teknikringen 30
584 Reception Teknikringen 30
593A Förråd Teknikringen 30
589A Kontor Teknikringen 30
591A Korridor Teknikringen 30
588A Kök/pentry Teknikringen 30
582A Korridor Teknikringen 30
624B WC Teknikringen 30
624A Förrum Teknikringen 30
615A Korridor Teknikringen 30
630A Korridor Teknikringen 30
632A Förrum Teknikringen 30
654 Kontor Teknikringen 30
691 Kontor Teknikringen 30
686 Verkstad Teknikringen 30
652 Kontor Teknikringen 30
650 Kontor Teknikringen 30
617 Lab Teknikringen 30
623 Kontor Teknikringen 30
618 Lab Teknikringen 30
616 Kontor Teknikringen 30
634 Kontor Teknikringen 30
693 Kontor Teknikringen 30
615B Kontor Teknikringen 30
694B Kontor Teknikringen 30
688 Lab Teknikringen 30
689 Kontor Teknikringen 30
625B Lab Teknikringen 30
641 Teknikrum Teknikringen 30
636 Kontor Teknikringen 30
638 Kontor Teknikringen 30
640 Kontor Teknikringen 30
656 Kontor Teknikringen 30
648B Kontor Teknikringen 30
621 Lab Teknikringen 30
602 Kontor Teknikringen 30
603A Korridor Teknikringen 30
658 Kontor Teknikringen 30
678 Kontor Teknikringen 30
679 Kontor Teknikringen 30
677 Kontor Teknikringen 30
675 Kontor Teknikringen 30
667 Pausrum Teknikringen 30
684B Lab Teknikringen 30
682 Lab Teknikringen 30
680C Kemikalieförråd Teknikringen 30
687 Kontor Teknikringen 30
685 Lab Teknikringen 30
681 Lab Teknikringen 30
660G Dusch Teknikringen 30
660B WC Teknikringen 30
660D WC Teknikringen 30
660C WC Teknikringen 30
660A Förrum Teknikringen 30
660E Städrum Teknikringen 30
665A Trappa Teknikringen 30
624C Teknikrum Teknikringen 30
632B HWC Teknikringen 30
632C Förrum Teknikringen 30
663 Förråd Teknikringen 30
665B Pausrum Teknikringen 30
660F Förrum Teknikringen 30
632D Dusch Teknikringen 30
624D Städrum Teknikringen 30
644B Korridor Teknikringen 30
642B Kontor Teknikringen 30
647 Trappa Teknikringen 30
646 Mötesrum Teknikringen 30
607A Lab Teknikringen 30
604 Kontor Teknikringen 30
648A Korridor Teknikringen 30
662 Korridor Teknikringen 30
694A Korridor Teknikringen 30
664 Korridor Teknikringen 30
605 Lab Teknikringen 30
625A Lab Teknikringen 30
635 Lab Teknikringen 30
637A Kemikalieförråd Teknikringen 30
639 Förråd Teknikringen 30
644A Kontor Teknikringen 30
642A Kontor Teknikringen 30
651 Lab Teknikringen 30
661 Lab Teknikringen 30
659 Lab Teknikringen 30
653 Lab Teknikringen 30
680A Lab Teknikringen 30
680B Lab Teknikringen 30
657 Lab Teknikringen 30
673 Kontor Teknikringen 30
724B WC Teknikringen 30
789B Förråd Teknikringen 30
786 Kontor Teknikringen 30
723 Kontor Teknikringen 30
794B Kontor Teknikringen 30
788 Kontor Teknikringen 30
746B Kontor Teknikringen 30
721 Kontor Teknikringen 30
702 Kontor Teknikringen 30
778 Lab Teknikringen 30
779 Kontor Teknikringen 30
777 Lab Teknikringen 30
787 Kontor Teknikringen 30
785 Kemikalieförråd Teknikringen 30
760G Dusch Teknikringen 30
760B WC Teknikringen 30
760D WC Teknikringen 30
760C WC Teknikringen 30
760A Förrum Teknikringen 30
760E Städrum Teknikringen 30
765A Trappa Teknikringen 30
724A Förrum Teknikringen 30
767 Seminarierum Teknikringen 30
760F Förrum Teknikringen 30
724D Städrum Teknikringen 30
775 Kontor Teknikringen 30
773 Lab Teknikringen 30
783 Lab Teknikringen 30
736 Kontor Teknikringen 30
738 Kontor Teknikringen 30
740 Kontor Teknikringen 30
744B Förrum Teknikringen 30
748B Kontor Teknikringen 30
750 Kontor Teknikringen 30
752 Kontor Teknikringen 30
754 Kontor Teknikringen 30
756 Kontor Teknikringen 30
758 Kontor Teknikringen 30
749 Lab Teknikringen 30
751 Lab Teknikringen 30
755 Lab Teknikringen 30
757 Lab Teknikringen 30
763 Kök/pentry Teknikringen 30
761B Kontor Teknikringen 30
737 Lab Teknikringen 30
741B Förrum Teknikringen 30
741C HWC Teknikringen 30
741D Vilrum Teknikringen 30
724C Korridor Teknikringen 30
701B Kontor Teknikringen 30
789A Kontor Teknikringen 30
793 Kontor Teknikringen 30
741A Korridor Teknikringen 30
747 Trappa Teknikringen 30
794A Korridor Teknikringen 30
748A Korridor Teknikringen 30
762 Korridor Teknikringen 30
731A Lab Teknikringen 30
730A Korridor Teknikringen 30
725 Seminarierum Teknikringen 30
732 Kök/pentry Teknikringen 30
735 Lab Teknikringen 30
742A Kontor Teknikringen 30
746A Kontor Teknikringen 30
780 Lab Teknikringen 30
782 Lab Teknikringen 30
764 Korridor Teknikringen 30
781 Lab Teknikringen 30
771 Lab Teknikringen 30