MEDICINAREN 5

MEDICINAREN 5, MEDICINAREN 5

Rumsnamn Typ Adress
4004 WC Hälsovägen 11C
4916 Korridor Hälsovägen 11C
4110 HWC Hälsovägen 11C
3004:1 Säkrum Hälsovägen 11C
4817 Drift Hälsovägen 11C
4825 Drift Hälsovägen 11C
4815 Teknikrum Hälsovägen 11C
4818 Drift Hälsovägen 11C
4826 Teknikrum Hälsovägen 11C
4827 Korridor Hälsovägen 11C
4010 Standard Hälsovägen 11C
4904 El Hälsovägen 11C
4914 Drift Hälsovägen 11C
Hiss4 Hiss Hälsovägen 11C
4824 Korridor Hälsovägen 11C
4917 Trappa Hälsovägen 11C
4009 Standard Hälsovägen 11C
Hiss3 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss1 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss2 Hiss Hälsovägen 11C
4201 Trappa Hälsovägen 11C
4117 Drift Hälsovägen 11C
4210 Drift Hälsovägen 11C
4814B Korridor Hälsovägen 11C
5412 Drift Hälsovägen 11C
5904 El Hälsovägen 11C
5914 Drift Hälsovägen 11C
Hiss4 Hiss Hälsovägen 11C
5917 Trappa Hälsovägen 11C
Hiss3 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss1 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss2 Hiss Hälsovägen 11C
5201 Trappa Hälsovägen 11C
5117 Drift Hälsovägen 11C
5210 Drift Hälsovägen 11C
5411 Drift Hälsovägen 11C
5401 Trappa Hälsovägen 11C
Hiss9 Hiss Hälsovägen 11C
5602 Entré Hälsovägen 11C
Hiss5 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss7 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss6 Hiss Hälsovägen 11C
5704 El Hälsovägen 11C
5705 Drift Hälsovägen 11C
5603 Korridor Hälsovägen 11C
5714 Drift Hälsovägen 11C
5717 Trappa Hälsovägen 11C
5818 Entré Hälsovägen 11C
5601 Standard Hälsovägen 11C
Hiss8 Hiss Hälsovägen 11C
5503 Standard Hälsovägen 11C
6904 El Hälsovägen 11C
6914 Drift Hälsovägen 11C
Hiss4 Hiss Hälsovägen 11C
6917 Trappa Hälsovägen 11C
Hiss3 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss1 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss2 Hiss Hälsovägen 11C
6201 Trappa Hälsovägen 11C
6117 Drift Hälsovägen 11C
6210 Drift Hälsovägen 11C
6411 Drift Hälsovägen 11C
6401 Trappa Hälsovägen 11C
6704 El Hälsovägen 11C
6717 Trappa Hälsovägen 11C
Hiss8 Hiss Hälsovägen 11C
6714 Drift Hälsovägen 11C
6120 Trappa Hälsovägen 11C
6525A Trappa Hälsovägen 11C
Hiss9 Hiss Hälsovägen 11C
7914 Drift Hälsovägen 11C
7917 Trappa Hälsovägen 11C
7201 Trappa Hälsovägen 11C
7117 Drift Hälsovägen 11C
7411 Drift Hälsovägen 11C
7401 Trappa Hälsovägen 11C
7704 El Hälsovägen 11C
3003:1 Säkrum Hälsovägen 11C
4806 Omklädning Hälsovägen 11C
4813 Städ Hälsovägen 11C
4803 Omklädning Hälsovägen 11C
4906 Städ Hälsovägen 11C
4915 Förrum Hälsovägen 11C
4003 Omklädning Hälsovägen 11C
4006 Omklädning Hälsovägen 11C
4107 Städ Hälsovägen 11C
4205 Städ Hälsovägen 11C
4814 Korridor Hälsovägen 11C
4304 Ljusgård Hälsovägen 11C
4304C Korridor Hälsovägen 11C
5906 Städ Hälsovägen 11C
5205 Städ Hälsovägen 11C
5405 Städ Hälsovägen 11C
5706 Städ Hälsovägen 11C
6906 Städ Hälsovägen 11C
6205 Städ Hälsovägen 11C
6405 Städ Hälsovägen 11C
6706 Städ Hälsovägen 11C
Kontemplationsrum Kontemplationsrum Hälsovägen 11C
7906 Städ Hälsovägen 11C
7205 Städ Hälsovägen 11C
7405 Städ Hälsovägen 11C
3006:1 Gasförråd Hälsovägen 11C
3002:1 Godsmottagning Hälsovägen 11C
3001:1 Förråd Hälsovägen 11C
3005:1 Soprum Hälsovägen 11C
Hiss4 Hiss Hälsovägen 11C
4809 Korridor Hälsovägen 11C
4816 Teknikrum Hälsovägen 11C
4810 Förråd Hälsovägen 11C
4811 Arkiv Hälsovägen 11C
4812 Pausrum Hälsovägen 11C
4819 Drift Hälsovägen 11C
4801 Kårexp Hälsovägen 11C
4802 Kårexp Hälsovägen 11C
4301A Förråd Hälsovägen 11C
4301B Förråd Hälsovägen 11C
4203 Förrum Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 1 Grupprum Hälsovägen 11C
4202 Korridor Hälsovägen 11C
T1 (Emmy Rappesalen) Hörsal Hälsovägen 11C
T41 (Gullstrandsalen) Datorsal Hälsovägen 11C
4912 HWC Hälsovägen 11C
4913 WC Hälsovägen 11C
4911 WC Hälsovägen 11C
4908 WC Hälsovägen 11C
4909 WC Hälsovägen 11C
4910 WC Hälsovägen 11C
4907 WC Hälsovägen 11C
4902 WC Hälsovägen 11C
4005 Dusch Hälsovägen 11C
4007 WC Hälsovägen 11C
4008 Dusch Hälsovägen 11C
4106 Förråd Hälsovägen 11C
4108 WC Hälsovägen 11C
4109 WC Hälsovägen 11C
4111 Garderob Hälsovägen 11C
4105 Korridor Hälsovägen 11C
4101 Sektionslokal Hälsovägen 11C
4104 Kök/pentry Hälsovägen 11C
4102 Bar Hälsovägen 11C
4103 Bar Hälsovägen 11C
4001A Entré Hälsovägen 11C
4001 Entré Hälsovägen 11C
4209 KK-rum Hälsovägen 11C
4206 WC Hälsovägen 11C
4208 WC Hälsovägen 11C
4207 WC Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 2 Grupprum Hälsovägen 11C
4804 WC Hälsovägen 11C
4808 Dusch Hälsovägen 11C
4807 WC Hälsovägen 11C
4805 Dusch Hälsovägen 11C
4112 Förråd Hälsovägen 11C
4304B Läsplats Hälsovägen 11C
5819 Förråd Hälsovägen 11C
5912 HWC Hälsovägen 11C
5913 WC Hälsovägen 11C
5911 WC Hälsovägen 11C
5908 WC Hälsovägen 11C
5909 WC Hälsovägen 11C
5910 WC Hälsovägen 11C
5907 WC Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 4 Grupprum Hälsovägen 11C
5209 KK-rum Hälsovägen 11C
5206 WC Hälsovägen 11C
5208 WC Hälsovägen 11C
5207 WC Hälsovägen 11C
5902 WC Hälsovägen 11C
5903 WC Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 5 Grupprum Hälsovägen 11C
5005 Förråd Hälsovägen 11C
5101 Matplats Hälsovägen 11C
5102 Kök/pentry Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 7 Grupprum Hälsovägen 11C
T52 (Jean Pictetsalen) Övningssal Hälsovägen 11C
T51 (Henri Dunantsalen) Övningssal Hälsovägen 11C
T53 (Hertzsalen) Övningssal Hälsovägen 11C
T54 (Elmqvistsalen) Övningssal Hälsovägen 11C
T55 (Brånemarksalen) Övningssal Hälsovägen 11C
5408 WC Hälsovägen 11C
5406 WC Hälsovägen 11C
5407 WC Hälsovägen 11C
5409 KK-rum Hälsovägen 11C
5305A Ljusgård Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 3 Grupprum Hälsovägen 11C
5203 Förrum Hälsovägen 11C
5915 Förrum Hälsovägen 11C
5304B Ljusgård Hälsovägen 11C
5403 Förrum Hälsovägen 11C
5816 Läsplats Hälsovägen 11C
5716 Korridor Hälsovägen 11C
5305 Ljusgård Hälsovägen 11C
5305B Ljusgård Hälsovägen 11C
5305C Ljusgård Hälsovägen 11C
5202 Korridor Hälsovägen 11C
5402 Korridor Hälsovägen 11C
5304A Läsplats Hälsovägen 11C
5804 Läsplats Hälsovägen 11C
5830 Entré Hälsovägen 11C
5715 Förrum Hälsovägen 11C
5707 WC Hälsovägen 11C
5708 WC Hälsovägen 11C
5709 WC Hälsovägen 11C
5711 WC Hälsovägen 11C
5710 WC Hälsovägen 11C
5712 WC Hälsovägen 11C
5713 WC Hälsovägen 11C
5702 HWC Hälsovägen 11C
5814 Kopiering Hälsovägen 11C
5807 Kopiering Hälsovägen 11C
Vaktmästeri Kontor Hälsovägen 11C
5813 Förråd Hälsovägen 11C
Studentexpedition Kontor Hälsovägen 11C
5809 Kontor Hälsovägen 11C
5805 Kontor Hälsovägen 11C
5811 Förråd Hälsovägen 11C
5808 Förråd Hälsovägen 11C
5806 Kontor Hälsovägen 11C
5803 Entré Hälsovägen 11C
5802 Kontor Hälsovägen 11C
5801 Entré Hälsovägen 11C
T2 (Jacobssonsalen) Hörsal Hälsovägen 11C
5916 Korridor Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 8 Grupprum Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 6 Grupprum Hälsovägen 11C
Vilrum Vilrum Hälsovägen 11C
KTH Flemingbiblioteket Bibliotek Hälsovägen 11C
6912 HWC Hälsovägen 11C
6913 WC Hälsovägen 11C
6911 WC Hälsovägen 11C
6908 WC Hälsovägen 11C
6909 WC Hälsovägen 11C
6910 WC Hälsovägen 11C
6907 WC Hälsovägen 11C
6116 Kontor Hälsovägen 11C
6209 KK-rum Hälsovägen 11C
6206 WC Hälsovägen 11C
6208 WC Hälsovägen 11C
6207 WC Hälsovägen 11C
6902 WC Hälsovägen 11C
6903 WC Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 9 Grupprum Hälsovägen 11C
6005 Förråd Hälsovägen 11C
6102 Mötesrum Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 11 Grupprum Hälsovägen 11C
T66 (Starkströmslab) Lab Hälsovägen 11C
6408 WC Hälsovägen 11C
6406 WC Hälsovägen 11C
6407 WC Hälsovägen 11C
6409 KK-rum Hälsovägen 11C
T63 (Theorellsalen) Övningssal Hälsovägen 11C
6707 WC Hälsovägen 11C
6708 WC Hälsovägen 11C
6709 WC Hälsovägen 11C
6711 WC Hälsovägen 11C
6710 WC Hälsovägen 11C
6712 HWC Hälsovägen 11C
6702 WC Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 12 Grupprum Hälsovägen 11C
6916 Korridor Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 10 Grupprum Hälsovägen 11C
6505 Mötesrum Hälsovägen 11C
T61 Övningssal Hälsovägen 11C
6504 Kontor Hälsovägen 11C
6503 Mötesrum Hälsovägen 11C
6606 Lab Hälsovägen 11C
T62 (Carlssonsalen) Lab Hälsovägen 11C
6701 WC Hälsovägen 11C
6713 WC Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 17 Grupprum Hälsovägen 11C
Resursrum Projektrum Hälsovägen 11C
T4 (Curiesalen) Hörsal Hälsovägen 11C
Preparationsrum Projektrum Hälsovägen 11C
T3 (Meitnersalen) Hörsal Hälsovägen 11C
Fl-Projektrum 1 Projektrum Hälsovägen 11C
Fl-Projektrum 2 Projektrum Hälsovägen 11C
6806 Verkstad Hälsovägen 11C
Fl-Projektrum 3 Projektrum Hälsovägen 11C
T64 (Nätverkslab) Lab Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 15 Grupprum Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 14 Grupprum Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 13 Grupprum Hälsovägen 11C
6010 Kontor Hälsovägen 11C
T65 (Elektroniklab) Lab Hälsovägen 11C
T67 Övningssal Hälsovägen 11C
6101 Kontor Hälsovägen 11C
6103 Mötesrum Hälsovägen 11C
6310 Kontor Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 18 Grupprum Hälsovägen 11C
6215 Kaffestation Hälsovägen 11C
6325 Läsplats Hälsovägen 11C
6320 Mötesrum Hälsovägen 11C
6525B Korridor Hälsovägen 11C
6525C Korridor Hälsovägen 11C
6525 Korridor Hälsovägen 11C
6915 Förrum Hälsovägen 11C
6812 Läsplats Hälsovägen 11C
6415 Läsplats Hälsovägen 11C
6801 Läsplats Hälsovägen 11C
6804 Läsplats Hälsovägen 11C
6809 Läsplats Hälsovägen 11C
6805 Korridor Hälsovägen 11C
6715 Förrum Hälsovägen 11C
6716 Korridor Hälsovägen 11C
6120A Korridor Hälsovägen 11C
6120B Korridor Hälsovägen 11C
6302 Kontor Hälsovägen 11C
6303 Kontor Hälsovägen 11C
6304 Kontor Hälsovägen 11C
6305 Kontor Hälsovägen 11C
6306 Kontor Hälsovägen 11C
6307 Kontor Hälsovägen 11C
6308 Kontor Hälsovägen 11C
6309 Kontor Hälsovägen 11C
6312 Kontor Hälsovägen 11C
6313 Kontor Hälsovägen 11C
6314 Kontor Hälsovägen 11C
6315 Kontor Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 16 Grupprum Hälsovägen 11C
Frigg Mötesrum Hälsovägen 11C
6501 Kontor Hälsovägen 11C
6328 Kopiering Hälsovägen 11C
6127 Mötesrum Hälsovägen 11C
6126 Mötesrum Hälsovägen 11C
6301 Kontor Hälsovägen 11C
Fl-Projektrum 4 Projektrum Hälsovägen 11C
6403 Förrum Hälsovägen 11C
6115 Mötesrum Hälsovägen 11C
6311 Kontor Hälsovägen 11C
6502 Mötesrum Hälsovägen 11C
6203 Förrum Hälsovägen 11C
6202 Korridor Hälsovägen 11C
TR1 Trappa Hälsovägen 11C
TR2 Trappa Hälsovägen 11C
TR3 Trappa Hälsovägen 11C
7912 HWC Hälsovägen 11C
7911 WC Hälsovägen 11C
7908 WC Hälsovägen 11C
7909 WC Hälsovägen 11C
7910 WC Hälsovägen 11C
7907 WC Hälsovägen 11C
Hiss4 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss3 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss1 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss2 Hiss Hälsovägen 11C
7116 Kontor Hälsovägen 11C
7209 Teknikrum Hälsovägen 11C
7206 WC Hälsovägen 11C
7210 Drift Hälsovägen 11C
7208 WC Hälsovägen 11C
7207 WC Hälsovägen 11C
7010 Förråd Hälsovägen 11C
7102 Mötesrum Hälsovägen 11C
7408 WC Hälsovägen 11C
7406 WC Hälsovägen 11C
7407 WC Hälsovägen 11C
7409 Teknikrum Hälsovägen 11C
7707 WC Hälsovägen 11C
7708 WC Hälsovägen 11C
7714 Drift Hälsovägen 11C
7717 Trappa Hälsovägen 11C
Hiss8 Hiss Hälsovägen 11C
7503 Kontor Hälsovägen 11C
7904 El Hälsovägen 11C
Hiss9 Hiss Hälsovägen 11C
7517 Förråd Hälsovägen 11C
7518 Lab Hälsovägen 11C
7516 Lab Hälsovägen 11C
9027 Omklädning Hälsovägen 11C
9028 Omklädning Hälsovägen 11C
8917 Trappa Hälsovägen 11C
Hiss3 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss1 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss2 Hiss Hälsovägen 11C
8201 Trappa Hälsovägen 11C
8111 Kontor Hälsovägen 11C
8112 Drift Hälsovägen 11C
8209 KK-rum Hälsovägen 11C
8206 WC Hälsovägen 11C
8205 Städ Hälsovägen 11C
8210 Drift Hälsovägen 11C
8208 WC Hälsovägen 11C
8207 WC Hälsovägen 11C
8408 WC Hälsovägen 11C
8405 Städ Hälsovägen 11C
8406 WC Hälsovägen 11C
8407 WC Hälsovägen 11C
8411 Drift Hälsovägen 11C
8409 KK-rum Hälsovägen 11C
8401 Trappa Hälsovägen 11C
8704 El Hälsovägen 11C
8707 WC Hälsovägen 11C
8708 WC Hälsovägen 11C
8709 WC Hälsovägen 11C
8711 WC Hälsovägen 11C
8710 WC Hälsovägen 11C
8706 Städ Hälsovägen 11C
8712 HWC Hälsovägen 11C
8717 Trappa Hälsovägen 11C
Hiss8 Hiss Hälsovägen 11C
8714 Drift Hälsovägen 11C
8713 WC Hälsovägen 11C
8012 Mötesrum Hälsovägen 11C
8013 Mötesrum Hälsovägen 11C
8121 Kök/pentry Hälsovägen 11C
8122 Pausrum Hälsovägen 11C
8104 Kontor Hälsovägen 11C
8302 Kontor Hälsovägen 11C
8303 Kontor Hälsovägen 11C
8304 Kontor Hälsovägen 11C
8306 Kontor Hälsovägen 11C
8307 Kontor Hälsovägen 11C
8308 Kontor Hälsovägen 11C
8309 Kontor Hälsovägen 11C
8312 Kontor Hälsovägen 11C
8313 Kontor Hälsovägen 11C
8314 Kontor Hälsovägen 11C
8328 Kopiering Hälsovägen 11C
8326 Mötesrum Hälsovägen 11C
8501 Lab Hälsovägen 11C
8311 Kontor Hälsovägen 11C
8323 Kontor Hälsovägen 11C
8410 Drift Hälsovägen 11C
8316 Kontor Hälsovägen 11C
8319 Kontor Hälsovägen 11C
8014 Kontor Hälsovägen 11C
8001 Kontor Hälsovägen 11C
T6 Hörsal Hälsovägen 11C
8516 Lab Hälsovägen 11C
8519 Förråd Hälsovägen 11C
8518 Teknikrum Hälsovägen 11C
8520 WC Hälsovägen 11C
8521 WC Hälsovägen 11C
8515 Grupprum Hälsovägen 11C
8517 Pausrum Hälsovägen 11C
8404 Förrum Hälsovägen 11C
8402 Korridor Hälsovägen 11C
Trappa Trappa Hälsovägen 11C
8620 Mötesrum Hälsovägen 11C
8602 Standard Hälsovägen 11C
T5 Hörsal Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 21 Grupprum Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 22 Grupprum Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 19 Grupprum Hälsovägen 11C
Fl-Grupprum 20 Grupprum Hälsovägen 11C
8010 Kontor Hälsovägen 11C
8912 HWC Hälsovägen 11C
8913 WC Hälsovägen 11C
8911 WC Hälsovägen 11C
8906 Städ Hälsovägen 11C
8908 WC Hälsovägen 11C
8909 WC Hälsovägen 11C
8910 WC Hälsovägen 11C
8907 WC Hälsovägen 11C
8914 Drift Hälsovägen 11C
Hiss4 Hiss Hälsovägen 11C
8904 El Hälsovägen 11C
Vilrum Vilrum Hälsovägen 11C
8008 Drift Hälsovägen 11C
8011 Kontor Hälsovägen 11C
8002 Mötesrum Hälsovägen 11C
8005 Mötesrum Hälsovägen 11C
8004 Förråd Hälsovägen 11C
8003 Mötesrum Hälsovägen 11C
8101 Kontor Hälsovägen 11C
8106 Korridor Hälsovägen 11C
8102 Kontor Hälsovägen 11C
8107 Kontor Hälsovägen 11C
Mötesrum Mötesrum Hälsovägen 11C
8108 Kontor Hälsovägen 11C
8109 Förråd Hälsovägen 11C
Mötesrum Mötesrum Hälsovägen 11C
8317 Kontor Hälsovägen 11C
8318 Kontor Hälsovägen 11C
8321 Kontor Hälsovägen 11C
8322 Kontor Hälsovägen 11C
8324 Kontor Hälsovägen 11C
8203 Förrum Hälsovägen 11C
8301 Mötesrum Hälsovägen 11C
8315 Mötesrum Hälsovägen 11C
8110 Mötesrum Hälsovägen 11C
8305 Kontor Hälsovägen 11C
8310 Mötesrum Hälsovägen 11C
8202 Korridor Hälsovägen 11C
8915 Förrum Hälsovägen 11C
8115 Korridor Hälsovägen 11C
8330 Korridor Hälsovägen 11C
8215 Kaffestation Hälsovägen 11C
8120 Korridor Hälsovägen 11C
8810 Infotek Hälsovägen 11C
8320 Mötesrum Hälsovägen 11C
8820 Mötesrum Hälsovägen 11C
8801 Läsplats Hälsovägen 11C
8325 Kontor Hälsovägen 11C
8327 Förråd Hälsovägen 11C
8601 Standard Hälsovägen 11C
8916 Korridor Hälsovägen 11C
8009 Läsplats Hälsovägen 11C
8715 Förrum Hälsovägen 11C
8530 Korridor Hälsovägen 11C
8525 Korridor Hälsovägen 11C
8415 Pausrum Hälsovägen 11C
8007 Förråd Hälsovägen 11C
Hiss9 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss1 Hiss Hälsovägen 11C
Konferensrum RKH Mötesrum Hälsovägen 11C
9001 Drift Hälsovägen 11C
Hiss9 Hiss Hälsovägen 11C
9501 Drift Hälsovägen 11C
9502 Trappa Hälsovägen 11C
8722 Drift Hälsovägen 11C
Hiss8 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss2 Hiss Hälsovägen 11C
Hiss3 Hiss Hälsovägen 11C
9103 Entré Hälsovägen 11C
9505 Entré Hälsovägen 11C
7706 Städ Hälsovägen 11C
Konferensrum STH Mötesrum Hälsovägen 11C
7709 WC Hälsovägen 11C
7711 WC Hälsovägen 11C
7710 WC Hälsovägen 11C
7712 HWC Hälsovägen 11C
7713 WC Hälsovägen 11C
Laboratorium Lab Hälsovägen 11C
7830 Kontor Hälsovägen 11C
7012 Mötesrum Hälsovägen 11C
7013 Mötesrum Hälsovägen 11C
7014 Kontor Hälsovägen 11C
7121 Kök/pentry Hälsovägen 11C
Lunchrum Pausrum Hälsovägen 11C
7101 Kontor Hälsovägen 11C
7103 Mötesrum Hälsovägen 11C
7310 Kontor Hälsovägen 11C
7302 Kontor Hälsovägen 11C
7303 Kontor Hälsovägen 11C
7304 Kontor Hälsovägen 11C
7306 Kontor Hälsovägen 11C
7307 Kontor Hälsovägen 11C
7308 Kontor Hälsovägen 11C
7309 Kontor Hälsovägen 11C
7312 Kontor Hälsovägen 11C
Vilrum Vilrum Hälsovägen 11C
7314 Kontor Hälsovägen 11C
7315 Kontor Hälsovägen 11C
7501 Kontor Hälsovägen 11C
7328 Kopiering Hälsovägen 11C
Mötesrum Mötesrum Hälsovägen 11C
Samtalsrum Mötesrum Hälsovägen 11C
7301 Kontor Hälsovägen 11C
7507 Lab Hälsovägen 11C
7515 Lab Hälsovägen 11C
7505 Kontor Hälsovägen 11C
7617 Kontor Hälsovägen 11C
7611 Förråd Hälsovägen 11C
7616 Kontor Hälsovägen 11C
7612 Kontor Hälsovägen 11C
7614 Kontor Hälsovägen 11C
7601 Kontor Hälsovägen 11C
7602 Lab Hälsovägen 11C
CLINTEC Lab Hälsovägen 11C
CLINTEC Projektrum Hälsovägen 11C
7316 HWC Hälsovägen 11C
7203 Förrum Hälsovägen 11C
7115 Mötesrum Hälsovägen 11C
7305 Mötesrum Hälsovägen 11C
7202 Korridor Hälsovägen 11C
7311 Kontor Hälsovägen 11C
Freja Mötesrum Hälsovägen 11C
7317 Vilrum Hälsovägen 11C
7318 Kopiering Hälsovägen 11C
Tor Mötesrum Hälsovägen 11C
7005 Lab Hälsovägen 11C
Ergonomilab/Patientsäkerhet Korridor Hälsovägen 11C
7007 Lab Hälsovägen 11C
7001 Lab Hälsovägen 11C
7002 Lab Hälsovägen 11C
7008 Lab Hälsovägen 11C
7003 Lab Hälsovägen 11C
7006 Lab Hälsovägen 11C
7011 Kontor Hälsovägen 11C
7831 Kontor Hälsovägen 11C
7844 Kontor Hälsovägen 11C
7843 Kontor Hälsovägen 11C
7842 Kontor Hälsovägen 11C
7841 Kontor Hälsovägen 11C
7840 Kontor Hälsovägen 11C
7839 Kontor Hälsovägen 11C
7838 Kontor Hälsovägen 11C
7837 Kontor Hälsovägen 11C
7836 Kontor Hälsovägen 11C
7835 Kontor Hälsovägen 11C
7834 Kontor Hälsovägen 11C
7833 Kontor Hälsovägen 11C
7832 Kontor Hälsovägen 11C
7802 Verkstad Hälsovägen 11C
7803 Verkstad Hälsovägen 11C
Neuroniklab Lab Hälsovägen 11C
7809 Lab Hälsovägen 11C
7805 Lab Hälsovägen 11C
Neuroniklab Lab Hälsovägen 11C
Neuroniklab Lab Hälsovägen 11C
Medicinsk teknik Lab Hälsovägen 11C
7816 Lab Hälsovägen 11C
Medicinsk teknik Lab Hälsovägen 11C
Jonassonlaboratoriet Förråd Hälsovägen 11C
Medicinsk teknik Lab Hälsovägen 11C
7824 Korridor Hälsovägen 11C
Jonassonlaboratoriet Kontor Hälsovägen 11C
7823 Kontor Hälsovägen 11C
Jonassonlaboratoriet Teknikrum Hälsovägen 11C
Jonassonlaboratoriet Lab Hälsovägen 11C
Jonassonlaboratoriet Lab Hälsovägen 11C
7120 Trappa Hälsovägen 11C
7125 Korridor Hälsovägen 11C
7330 Korridor Hälsovägen 11C
7325 Korridor Hälsovägen 11C
7215 Kaffestation Hälsovägen 11C
7403 Förrum Hälsovägen 11C
7502 Korridor Hälsovägen 11C
7402 Korridor Hälsovägen 11C
Hjälmlab Lab Hälsovägen 11C
7916 Korridor Hälsovägen 11C
7415 Mötesrum Hälsovägen 11C
7915 Förrum Hälsovägen 11C
7715 Förrum Hälsovägen 11C
7020 Mötesrum Hälsovägen 11C
7620 Mötesrum Hälsovägen 11C
7610 Korridor Hälsovägen 11C
7530 Korridor Hälsovägen 11C
7525 Korridor Hälsovägen 11C
9025 HWC Hälsovägen 11C
7506 Lab Hälsovägen 11C
7504 Projektrum Hälsovägen 11C
9030 WC Hälsovägen 11C
9031 WC Hälsovägen 11C
8120A Korridor Hälsovägen 11C