Skip to main content

Anneli Åkesson

Profile picture of Anneli Åkesson

STUDENT COUNSELOR

Details

Telephone
Address
LINDSTEDTSVÄGEN 3, PLAN 4

About me

Vänd dig till Studievägledare om du vill ha vägledningssamtal eller diskutera din studiesituation.

Om du är student och vill maila mig så använd svl-celte@kth.se.

Jag är tillgänglig 4 timmar om dagen för tidsbokning mellan kl 9.00-15.00 via svl-celte@kth.se och 0737652230.

Jag följer upp dina studieresultat och informerar om regler, förutsättningar och olika val som görs under utbildningens gång.

Bokade samtal

Samtalen kan t ex handla om

- Allmänt om studiesituationen

- Studievanor och studieteknik

- Studieplanering, terminsplan på kandidatnivå

- Motivation, identifiering av behov, intressen, förutsättningar och mål

- Kursval och val av masterprogram

- Studieuppehåll / studieavbrott på kandidatnivå

- Återvändo till studierna efter studieuppehåll

- Utbildningens innehåll

Vanligast är att samtalet tar ca 30 minuter. För att du ska få ut så mycket som möjligt av samtalet, tala gärna om vad du vill ta upp när du bokar tid. Studievägledare iakttar tystnadsplikt i frågor som rör en enskilda studenter.

Utbildningskansliet

Utbildningskansliet ger stöd och service till skolans studenter och doktorander samt utgör ett administrativt stöd för lärare, examinatorer, handledare och akademiskt förtroendevalda på alla utbildningsnivåer. Vid kansliet administreras också internationella samarbeten och studentutbyten.

Profile picture of Anneli Åkesson