Skip to main content

Åsa Gustafson

Profile picture of Åsa Gustafson

SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER

Details

Telephone
Address
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

About me

Jag är utredare vid Ledningskansliet inom verksamhetsstödet. Ledningskansliet är ett stöd för KTH:s ledning och för skolorna. Ledningskansliet har följande huvuduppgifter; övergripande planering och uppföljning (årsredovisning, budgetunderlag, utvecklingsplan, verksamhetsplan, intern styrning och kontroll, övergripande utbildningsfrågor, kvalitetssamordning) samt förvaltningsjuridiska frågor. Inom avdelningen finns också sekreterar- eller koordinatorfunktion för ett flertal grupperingar som samlar verksamhetsföreträdare.

Besök gärna avdelningens hemsida Ledningskansliet

Profile picture of Åsa Gustafson