Skip to main content

Lärobok Analog elektronik

Jag är författare till boken Analog elektronik som finns utgiven på Studentlitteratur.

Nu gällande upplaga är andra upplagan.

Information om ändringar mellan första och andra upplagan (pdf)

Lösningar till övningsuppgifterna i andra upplagan (pdf)

Rättelser till andra upplagan första tryckningen (pdf)

Rättelser till andra upplagan andra tryckningen (pdf)

Är du lärare och vill ha figurerna i powerpoint-bilder så kan du ta kontakt med mig.


Profile picture of Bengt Molin

Portfolio