Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Björn Zaar

Profilbild av Björn Zaar

DOKTORAND

Detaljer

Adress
Teknikringen 31

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag heter Björn Zaar och jag är fjärdeårsdoktorand på avdelnigen för fusionsplasmafysik under handledning av lektor Thomas Jonsson. Mitt forskningsområde är joncyklotronuppvärmning (ICRH) i tokamaker. Mer specifikt jobbar jag med teoretisk modellering och numerisk simulering av joncyklotronuppvärmning och hur man hanterar rumslig dispersion i plasman. För närvarande jobbar jag med koden FEMIC (finite element model for ICRH) och hur man tar hänsyn till parallell rumslig dispersion med hjälp av en iterativ metod baserad på operatoruppdelning.

Förutom forskning tycker jag att undervisning både är en väldigt viktig del av universitetets roll i samhället och väldigt utvecklande och belönande för mig som forskare. För närvarande undervisar jag i vektoranalys för andraårsstudenter på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik och ibland undervisar jag i en kurs i elektromagnetiska vågor i dispersiva media for studenter på masterprogrammet i elektromagnetism, fusion och rymdteknik. Jag handleder också kandidat- och masterexamensarbeten, så ifall du är intresserad av detta, tveka inte att höra av dig!


Kurser

Elektromagnetisk modellering (EI2403), lärare | Kurswebb

Elektromagnetiska vågor i dispersiva media (ED2210), lärare | Kurswebb

Elektroteknisk modellering (EI2433), lärare | Kurswebb

Projekt i fusionsforskning (ED2247), assistent | Kurswebb

Vektoranalys (ED1110), assistent | Kurswebb

Profilbild av Björn Zaar