Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anders Johansson

Profile picture of Anders Johansson

TEKNOLOGIE DOKTOR

Details

Telephone
Address
LINDSTEDTSVÄGEN 7, PLAN 2

About me

Teknologie doktor i Energiteknik. Flerårig erfarenhet som lärare och forskare, samt inom organisations- och verksamhetsutveckling på KTH. Fem år som konsult och partner i konsultföretag inom strategi och kommunikation med inriktning mot strategisk analys, organisations-, verksamhets- och projektutveckling inom universitet, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter.

Sedan några år har jag ansvar för att utveckla och samordna utvecklingen av livslångt lärande på KTH. Till min hjälp har jag skolornas livslångt lärandeansvariga.

Livslångt lärande på KTH vilar på tre ben: Anslagsfinansierad vidareutbildning (för individer), uppdragsutbildning (för arbetsgivare att köpa) och öppna, mer folkbildande aktiviteter som öppna föreläsningar och annat. Vi ser att korta, flexibla vidareutbildningskurser har en mycket stor tillväxtpotential och våra lärare har gjort ett fantastiskt jobb med att expandera den volymen de senaste åren. Nu behöver vi ta till oss av erfarenheterna från de senaste åren, implementera de nödvändiga förändringarna och bli bättre på att marknadsföra detta utbud.

Uppdragsutbildning, där arbetsgivare köper utbildning åt anställda, är en gren som många velat sätta stort hopp till tillväxt. Historiskt har inte köpta kurser varit en så stor verksamhet på KTH som helhet, men för enskilda lärare och avdelningar kan det vara en inte obetydlig verksamhet. Vi brukar ha ungefär 15MSEK i omsättning på KTH. Den totala uppdragsutbildningsmarknaden i Sverige omsätter bara ungefär 100MSEK inom teknik. Varför är det så? Varför köps det så relativt lite kurser inom teknik av företag och myndigheter? Kan det vara så att det är något i "skicka på kurs" natur som gör att det inte är så attraktivt? Att skicka en eller ett fåtal medarbetare på en kurs får ofta väldigt begränsad effekt i verksamheten på företaget. Och vi kan inte med bibehållen kvalitet nå så många per kursomgång. Medarbetarna är ofta kvalificerade och dyra, och vi är rätt dyra i jämförelse.

Det kan ju inte vara så att skicka medarbetare på 'kurs' är ett självändamål. En kurs kan ju rimligen inte vara mål och mening i sig. Finns det andra sätt vi kan jobba med kunders anställdas lärande där fokuset ligger på deras lärande och inte på att de ska gå just en 'kurs'? Hur ser det ut i så fall? Finns det i så fall sätt att arbeta med och i lärande med kundernas medarbetare som gör att vi kan nå många gånger fler, där deras lärande blir aktivt och som bidrar till kundernas arbete med att få en modernare, aktiv lärandekultur? Just nu gör vi precis det med en av KTHs strategiska partners i samverkan kring lärande och hur vi stöttar ledarskapet kring det. Intresset för detta från andra strategiska partners är stort och vi är övertygade om att det finns lärdomar att ta vidare in i våra arkitekt- och ingenjörsutbildningar och till Framtidens Utbildning.

Det här tycker jag är spännande att utforska och få bidra i utvecklingen av och lärandet kring, både internt och externt.

Profile picture of Anders Johansson