Skip to main content

Emma Ohlsson

Profile picture of Emma Ohlsson

HR Administrator

Details

Works for

CBH HR

Telephone

About me

Jag arbetar som HR-administratör och är kontaktperson för avdelningarna Organisk kemi, Tillämpad fysikalisk kemi samt Yt- och korrosionsvetenskap på Institutionen för kemi.

HR-enheten arbetar för att stödja skolans chefer i organisatoriska frågor såsom rekrytering, anställning och uppsägning av anställningen, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och miljöfrågor. Enheten stöder även chefer och anställda i HR-frågor såsom lönuppgifter, frånvarorapportering, timanställning, stipendier, försäkringar och pensionsfrågor. Vi arbetar både inom CBH-skolan och externt med andra delar av KTH.

Profile picture of Emma Ohlsson