Skip to main content

Emelie Fratzl

Profile picture of Emelie Fratzl

SERVICE COORDINATOR

Details

Works for

EECS SERVICE

Telephone
Address
KISTAGÅNGEN 16

About me

Jag jobbar som Servicekoordinator vid Infrastruktur och Service på EECS-skolan.

Infrastruktur och service stödjer skolans anställda i praktiska och allmänna frågor om exempelvis post, bud, catering, accesser och gäster. Vi hanterar även frågor gällande våra lokaler, inköp och upphandling, dokumenthantering, avtal, resor och evenemang.

För mer information och frågor, kontakta:
______________________________________________
Eng:

The Infrastructure and Service unit supports school staff in enquiries such as postal services, deliveries, catering, access and hospitality. The unit also manages all matters related to the school’s offices, purchase & procurement, archive, travel and events.

For further enquiries, please contact

Profile picture of Emelie Fratzl