Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jenni Hollbrink

Profile picture of Jenni Hollbrink

Communication Manager

Details

Telephone
Address
Lindstedtsvägen 30

About me

Jag jobbar som chef för ledningskansliet och biträdande kanslichef.

Ledningskansliets huvudsakliga ansvarsområde är att vara ett kvalificerat beslutsstöd till skolans ledning och fakultetsnämnd. Ledningskansliet bereder och tar fram beslutsunderlag, skolans arbets- och delegationsordning samt ansvarar för framtagandet av verksamhetsplan och budget tillsammans med skolans prefekter och verksamhetscontrollers.

Profile picture of Jenni Hollbrink