Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jonas Åkerman

Profilbild av Jonas Åkerman

FORSKARE

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag har jobbat med forskning om hållbara transportsystem på nationell nivå och i Europeiska projekt sedan 90-talet. Ett centralt forsknings område är tvärvetenskapliga scenariostudier (teknik, bränslen, stadsplanering, resvanor mm) om hur transportsystemet kan nå långsiktiga klimatmål. Analys av policies/styrmedel för att leda in transportsektorn mot de hållbara framtiderna är också ett centralt forskningsområde. På senare år har jag fokuserat alltmer på det långväga resandet, som kanske är den del av transportsektorn som är svårast att få hållbar, bland annat eftersom flyget bara kan elektrifieras i mycket liten utsträckning. 

För närvarande leder  jag följande projekt:

Indikatorer och styrmedelsinnovation för hållbart flyg och tåg, som finansieras av Energimyndigheten och som genomförs av KTH, Chalmers och Mittuniversitetet.

Bränslescenarier för flyget - Klimateffektivitet, genomförbarhet och styrmedel, som finansieras av Energimyndigheten och som genomförs av KTH, Chalmers, Mittuniversitetet och St1.

Klimatkriterier för upphandlad flygtrafik, som finansieras av Trafikverket och genomförs av KTH och RISE.


Kurser

Digitalisering och innovation för hållbar utveckling (AL1523), lärare | Kurswebb

Transporter och hållbar utveckling (AH2303), lärare | Kurswebb

Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling (AG2804), kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Jonas Åkerman

Publikationer

Publikationslista