Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jenny Janhager Stier

Profilbild av Jenny Janhager Stier

Forskare

Detaljer

Adress
Brinellvägen 83

Om mig

Mina forskningsintressen omfattar ett brett spektrum av aspekter relaterade till användarens betydelse i produktutvecklingen. Jag forskar särskilt på metoder och strategier för att aktivt engagera användare för att förbättra framgången hos en produkt. Dessutom går min forskning in på att bygga kunskap kring de tidiga stadierna av produktutvecklingsprocessen, såsom konceptval och projektprioritering.

Under de senaste åren har mitt fokus varit riktat mot mobilitetsområdet, med särskild tonvikt på elfordon och deras interaktion med användarna. Att förstå användarens behov och preferenser i detta sammanhang är avgörande för att utveckla hållbarare transportlösningar. 

Vidare sträcker sig min forskning till området orkestrering och arbete inom Innovationsekosystem. Dessa ekosystem syftar till att möta komplexa samhällsutmaningar genom att främja samarbete kring långsiktiga lösningar. Genom att studera deras mekanismer och verksamhet hoppas jag kunna bidra till utvecklingen av effektiva strategier och metoder för att tackla sådana utmaningar.

Sammantaget kretsar mina forskningsaktiviteter kring användarens roll i produktutveckling, som omfattar metoder för användarinvolvering, hållbar mobilitet med ett särskilt fokus på elfordon- och användarinteraktion samt orkestreringen av innovation inom missionsdrivna ekosystem för arbete med komplexa samhällsutmaningar.

Undervisning

Min undervisning handlar om produktutvecklingsmetoder och -processer samt ledning av produktutvecklingsarbete.

För närvarande är jag kursansvarig för: Design och produktframtagning - metodik (MF1040), Examensarbete inom Innovationsledning och produktutveckling (MF220X, MF230X) och Examensarbete inom Teknisk design (MF217X, MF227X).


Kurser

Design och produktframtagning, metodik (MF1040), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå (MF220X), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå (MF230X), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå (MF131X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå (MF217X), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå (MF227X), kursansvarig, lärare | Kurswebb