Hoppa till huvudinnehållet

Jean-Marc Battini

Profilbild av Jean-Marc Battini

Professor

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 23

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Byggnadsmekanik 1 (AF1734), examinator, lärare | Kurswebb

Byggnadsmekanik 2 och lastanalys (AF1735), examinator, lärare | Kurswebb

Byggnadsmekanik, grundkurs (AF1006), examinator, lärare | Kurswebb

Bärverksanalys, avancerad kurs (AF2003), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, avancerad nivå (AF223X), examinator, lärare | Kurswebb

Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) (AF1024), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb


Profilbild av Jean-Marc Battini

Publikationer

Publikationslista