Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jessica Matz

Profile picture of Jessica Matz

Operations controller

Details

Telephone
Address
KVARNBERGATAN 12, SÖDERTÄLJE
HEAD OF UNIT

About me

Jag arbetar som verksamhetscontroller på ITM-skolans ledningskansli och verkar som ett kvaliciferat ledningstöd för institutionen Produktionsutveckling.

Rollen innebär att arbeta proaktivt inom samtliga verksamhetsområden och fungera som en brygga mellan skolans ledningskansli och kärnverksamheten.

Sitter med i institutionens ledningsråd samt i skolans administrativa ledningsråd.

Profile picture of Jessica Matz