Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Johann Packendorff

Profilbild av Johann Packendorff

Professor


Om mig

Johann Packendorff är professor i Industriell ekonomi och organisation med specialisering mot industriell projektledning. Hans forskningsintressen inbegriper ledarskap, entreprenörskap, organisationsutveckling och projektledning, ofta studerade ur perspektiv såsom genus, identitetsskapande och socialkonstruktionism. Hans forskning har publicerats i bl a Human Relations, Journal of Management Studies, Organization, International Journal of Project Management, Project Management Journal och Scandinavian Journal of Management. Han är medlem av fem redaktionskommittéer för vetenskapliga tidskrifter och har varit gästforskare/gästlärare vid ett flertal universitet i Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. 2017 mottog han det internationella forskarpriset PMI Research Achievement Award för sina insatser inom forskningen om projektledning.

Johann är ekonomie doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE) och har sedan han anställdes vid KTH 2001 lett ett flertal större externfinansierade forskningsprogram inom sina forskningsområden. Han har även varit ansvarig för Indeks forskarutbildning och har varit examinator och kursansvarig för institutionens kursutbud inom industriell projektledning och produktion. Han är medarrangör av de återkommande internationella forskningskonferenserna Making Projects Critical (MPC). Han är ordinarie ledamot av Svenska Projektakademien där han bl a är juryordförande för det nationella uppsatspriset, samt styrgruppsledamot i Akademins Tillitsnätverk. Tidigare har han bl a varit ledamot av Entreprenörskapsforums Vetenskapligt Forum och Marie Cederschiöld Högskolas fakultetsråd. 

Johann är sedan 2019 programledare för Partners-in-Learning (PiL), KTHs centrala karriärstöds- och ledarutvecklingsprogram för biträdande lektorer i tenure track. Han är adjungerad till KTHs dekanus stående arbetsgrupp för skolornas Future Faculty-ansvariga, som representant för Equality Office.


Kurser

Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå (ME200X), lärare | Kurswebb

Industriell projektledning för I (ME1306), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Organisation och kunskapsintensivt arbete (ME1010), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Projekt i hållbar utveckling (CB1010), lärare | Kurswebb

Verksamhetsanalys och yrkesroller (ME2084), kursansvarig, lärare | Kurswebb