Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Media, Outreach och Öppna Föreläsningar

Jun 2015. Intervjuad i P6 Radio Sweden om att LHC har börjat ta data igen. "Large Hadron Collider at CERN up and running after hiatus".
Jun 2015. Intervjuad i artikel i SvD "Jakten på parallella universum igång".
Apr 2015. Kommenterar artikel i SvD "Nu laddas det för ny partikeljakt i LHC".
Mar 2015. Föreläsning för KTHX, "Upptäckten av Higgspartikeln". Slides.
Nov 2014. Kommenterar artikel i SvD "Ny upptäckt ifrågasätter Higgspartikel". Kommenterar samma sak i Forskning och Framsteg.
Okt 2014. Turné till norra Sverige angående CERN 60 år. Utställning och föreläsningar i Sundsvall, Luleå och Umeå.
Feb 2014. Föreläsning i serien Forskning i Fokus vid Nobelmuseet "Upptäckten av Higgspartikeln". Slides.
Okt 2013. Artikel i svenska fysikersamfundets årsbok Kosmos tillsammans med Gunnar Ingelman "Higgspartikeln upptäckt – äntligen!".
Okt 2013. Kommenterar Nobelpriset till Higgs och Englert i radio "Higgs och Englert får Nobelpriset i fysik 2013".
Okt 2013. Kommenterar Nobelpriset till Higgs och Englert i SVT.
Okt 2013. Intervjuad i KTH News "Higgs boson discovery involved KTH researcher".
Okt 2013. Kommenterar i artikel i Expressen "Ingen tvekan om att han får fysikpriset".
Okt 2013. Intervju i P4 Gotland "Gotlänning en av forskarna bakom Higgs-upptäckten som gav årets nobelpris i fysik".
Mar 2013. Kommenterar i artikel i SvD "Higgspartikeln faller på plats".
Mar 2013. Intervjuad om Higgspartikeln i LiveScience "6 Implications of Finding a Higgs Boson Particle". Också använd i NBC News.
Mar 2013. Var med i Crosstalks, en online talkshow: Is physics changing our understanding of the world?
Sept 2012. Artikel om Higgspartikelns upptäckt i Fysikaktuellt.
Sept 2012. Öppen föreläsning vid KTH om upptäckten av Higgspartikeln. Slides.
Jul 2012. Intervjuad i P4 Gotland om Higgspartikelns upptäckt när den tillkännagavs. "Fysikens felande länk är hittad". Också i P4 Stockholm.
Feb 2012. Artikel om Higgspartikeln i Fysikaktuellt.
Dec 2011. Kommenterar i SvD om jakten på Higgspartikeln "Lyckad jakt på gäckande partikel". Samma artikel i DN.
Nov 2011. Kommenterar sökandet efter Higgspartikeln i CBS "Higgs boson hunt on hold until 2012".
Maj 2011. Öppen föreläsning vid AlbaNova om "Higgsbosonen, partikeln alla talar om".
None This Standard Model animation. was produced as part of the ATLAS multimedia contest internship in 2009-2010. I am one of the narrators in the film.


Profile picture of Jonas Strandberg

Portfolio