Skip to main content

Publications by Karolina Isaksson

Refereegranskade

Artiklar

[1]
P. Hagbert, Å. Nyblom and K. Isaksson, "Approaching Change : Exploring Cracks in the Eco-Modern Sustainability Paradigm," Environmental Values, vol. 30, no. 5, pp. 613-634, 2021.
[3]
K. Isaksson and P. Hagbert, "Institutional capacity to integrate ‘radical’ perspectives on sustainability in small municipalities: experiences from Sweden," Environmental Innovation and Societal Transitions, vol. 36, pp. 83-93, 2020.
[5]
A. Paulsson and K. Isaksson, "Networked authority and regionalised governance : Public transport, a hierarchy of documents and the anti-hierarchy of authorship," Environment and Planning C : Politics and Space, vol. 37, no. 6, pp. 985-1004, 2019.
[6]
Å. Svenfelt et al., "Scenarios for sustainable futures beyond GDP growth 2050," Futures : The journal of policy, planning and futures studies, vol. 111, pp. 1-14, 2019.
[7]
K. Buhr, K. Isaksson and P. Hagbert, "Local Interpretations of Degrowth—Actors, Arenas and Attempts to Influence Policy," Sustainability, vol. 10, no. 6, pp. 1899, 2018.
[9]
T. Rye and K. Isaksson, "Workshop 4 report : Criteria for successful collaboration," Research in Transportation Economics, vol. 69, pp. 344-348, 2018.

Konferensbidrag

[12]
M. Henriksson, J. Witzell and K. Isaksson, "All Change or Business as Usual? : the Discursive Framing of Digitalized Smart Accessibility in Sweden," in Transportation Research Procedia, 2019, pp. 625-636.

Kapitel i böcker

[13]
K. Isaksson, "Mobility transitions : The necessity of utopian approaches," in Green Utopianism : Perspectives, Politics and Micro-Practices, Johan Hedrén and Karin Bradley Ed., : Taylor & Francis, 2014, pp. 115-130.

Icke refereegranskade

Artiklar

[14]
M. Malmaeus et al., "Riskabelt att tro att tillväxt ska lösa våra problem.," Svenska Dagbladet, 2018.
[15]
G. Finnveden et al., "Östlig förbindelse löser inte trängselproblemen.," Svenska Dagbladet, 2018.
[16]
K. Bradley et al., "Därför är ekonomisk tillväxt en risk," Dagens samhälle, 2016.
[17]
Å. Svenfelt et al., "Högst relevant att studera alternativ till tillväxt," Dagens samhälle, 2016.
[18]
M. Blinge et al., "Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen," Göteborgsposten, 2015.
[19]
U. Gunnarsson-Östling, K. Isaksson and K. Bradley, "Dags för miljörättvisepolitik," Tiden, no. 2-3, 2013.
[20]
K. Bradley, K. Isaksson and L. Orrskog, "Den hållbara staden börjar inte i formen," Arkitekten, no. 12, 2008.
[21]
K. Bradley, K. Isaksson and L. Orrskog, "Hållbara staden fångad i ett postpolitiskt vakuum," Arkitekten, no. 12, 2008.
[22]
K. Bradley, U. Gunnarsson and K. Isaksson, "Miljörättvisa : ett nytt perspektiv i svensk planering," PLAN – Tidskrift för Samhällplanering, vol. 3, 2007.

Rapporter

[23]
K. Lundberg et al., "Strategisk miljöbedömning i långsiktig transportplanering," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2014, 2020.
Senaste synkning med DiVA:
2022-05-17 00:21:09