Skip to main content

Susanne Odung

Profile picture of Susanne Odung

EKONOMICHEF

Details

Works for

FINANCE

Telephone
Address
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 9

About me

Jag har arbetat med ekonomifrågor inom KTH sedan september 2002. Rollen som KTH:s ekonomichef och chef för Ekonomiavdelningen har jag sedan 1 juli 2012. Upphandlingsfunktionen tillfördes avdelningen vid årsskiftet 15/16.

Ekonomiavdelningen (FO) tillhandahåller stöd och samordnar universitetets ekonomiska redovisning, ekonomistyrning samt universitetets arbete med inköp och upphandling.

Ekonomiavdelningen bereder och samordnar universitetets betalningsflöde inklusive bank- och betallösningar. Vi arbetar med vidmakthållande och vidareutveckling av KTH:s ekonomisystem, beställningssystem (e-handel) samt andra ekonomi- och upphandlingsrelaterade system.

Ekonomiavdelningen tillhandahåller stöd, bereder och samordnar det gemensamma verksamhetsstödets och SciLifeLab:s ekonomiska redovisning och ekonomistyrning.

Avdelningen är indelad i fem grupper, Controllergruppen, Redovisningsgruppen, Betalningsflöden och systemsupport, Ekonomi VS och Upphandlingsgruppen. För mer information om vår verksamhet, Ekonomiavdelningen | KTH Intranät.

Profile picture of Susanne Odung