Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Peter Göransson

Profilbild av Peter Göransson

Om mig

Mina forskningsintressen är numerisk modellering av kopplade akustik- och vibrationsfenomen, med särskilt fokus på finit elementmodellering av dissipativa mekanismer och effektiva beräkningsmetoder för starkt dämpade, skiktade strukturer. Jag har under min karriär varit involverad i ett antal banbrytande vibroakustiska modelleringsinsatser som vid den tiden de genomfördes utmanade tillgängliga beräkningsresurser till deras yttersta gränser; t.ex. under början av 90 -talet projektet Noise Attenuation for Launchers (finansierat av ESA estec) som resulterade i 3D storskaliga modeller för ARIANE 4 och 5 med satelliternas dynamiska egenskaper inkluderade; ASANCA -projekten (finansierade av EU -kommissionen) som resulterade i en fullskalig 3D -modell av en Saab 340 flygkabin med inredning och isoleringsmaterial och en demonstration av tillämpligheten av finit elementmodeller för transmission av buller och vibrationer i ett sådant system; grundforskningsprojektet BRAIN (finansierat av Europeiska kommissionen) som resulterade i ett viktigt steg framåt i den elastoakustiska modelleringen av fibrösa porösa material som kritiska komponenter i buller- och vibrationsöverföring genom dubbelväggskonstruktioner med ljudisolering. Jag har deltagit i mer än 10 EU -forskningsprojekt.

Med inrättandet av Center for ECO2 Vehicle Design 2006 utvidgade jag mina forskningsintressen till hållbar design baserad på multifunktionella strukturella komponenter som är optimerade för att tillgodose motsägelsefulla funktionskrav, t.ex. strukturell lastbärighet i kombination med akustiska prestanda vid lägsta vikt, komplexitet, kostnad, miljöpåverkan etc.

Nyligen har jag börjat studera inversa metoder för karaktärisering av anisotropa fasta material inklusive dissipationsmekanismer, mikro-till-makrobaserad modellering av akustiken hos poroelastiska cellulära material, karakterisering och modellering av akustiska metamaterial baserat på modifierade cellgeometrier, topologioptimering av strukturer under multifunktionella begränsningar, prestandaoptimering av multifunktionella och flerskiktade strukturer och livscykelbaserade energioptimeringsmetoder.


Kurser

Examensarbete inom teknisk akustik, avancerad nivå (SD211X), examinator | Kurswebb

Numeriska metoder för akustik och vibrationer (SD2175), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Strukturakustik (SD2140), kursansvarig | Kurswebb