Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Joakim Riml

Profilbild av Joakim Riml

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Joakim Riml är lektor i vattendragsteknik och verksam som lärare och forskare inom avdelningen för Resurser, Energi och Infrastruktur vid SEED, KTH. Hans forskning studerar samtida samhällsutmaningar kopplat till hydrologi och vattenresurser med ett övergripande fokus på hur vatten, energi och föroreningar rör sig genom landskap och de mänskliga och ekologiska konsekvenserna av dessa flöden. Särskilda intressen inkluderar transport och retention av näringsämnen i jordbrukslandskap, koldioxidexport från avrinningsområden, förändrade avrinningsmönster kopplat till geomorfologiska förändringar i landskapet och vattenkraftreglering.


Kurser

Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå (AF283X), examinator, lärare | Kurswebb

Geovetenskap (AE1106), lärare | Kurswebb

Geovetenskap och geoteknik (AL1302), lärare | Kurswebb

Hydrologi (AE1602), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Mark och vatten (AL1303), examinator, kursansvarig, lärare

Samhällsbyggnadsprocessen (AI1527), lärare | Kurswebb

Tillämpad hydrologi (AE2610), lärare | Kurswebb