Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Monika Rolinska

Profilbild av Monika Rolinska

Doktorand

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 23
Rum

Om mig

Jag doktorerar sen april 2021 inom ramen för den svenska neutronforskarskolan SwedNess, där mitt projekt handlar om att med hjälp av in-situ neutron- och röntgenspridning kunna kartlägga kärnbildning i metalliska material, där datan senare ska implementeras i en uppdaterad modell för kärnbildning.

Fasomvandlingar är centrala inom materialdesign, och kärnbildning är en central del av fasomvandlingar. Det har visat sig att den klassiska kärnbildningsteorin har en del begränsningar. Med de senaste årtiondenas utveckling inom både experimentella metoder samt teori finns möjligheter till att samla mer data som tillsammans med data från ab-initioberäkningar kan integreras i modellering inom ramen för både mean-field och CALPHAD.

Jag är kursassistent i kursenMH1030 Materialdesign I, och med iMSEs JML-grupp.

Bakgrund

Civilingenjör inom Materialdesign, KTH
Kandidatexamensarbete:" Embedding Carbon Fibers in a Steel Matrix Through Additive Manufacturing",externt samarbete med Swerim AB
Master inom Teknisk Materialvetenskap, spåret Industriell materialteknik, examensarbete:"Extraction Replicas of Common Engineering Alloys for Analysis of Small Precipitates",externt samarbete med Swerim AB.