Hoppa till huvudinnehållet

Mahrokh Samavati

Profilbild av Mahrokh Samavati

FORSKARE

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Coordination of the EU Project BRISK II

Coordination of the EU Master programm MSc RENE (The Master’s in Renewable Energy)

Thermochemical Conversion Sectro Responsible of the EU project Pilots4U

JML (Jämställdhet, mångfald och lika villkor) coordinator at EGI

Involved in IRIS initiative.


Kurser

Examensarbete inom kraft- och värmeteknologi, avancerad nivå (MJ232X), lärare | Kurswebb

Förnybar energi (MJ2411), lärare | Kurswebb

Modellering av energisystem - kraft och värme produktion (MJ2438), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillämpad energiteknik, projektkurs (MJ2409), lärare | Kurswebb

Uthållig kraftproduktion (MJ2405), lärare | Kurswebb


Profilbild av Mahrokh Samavati

Publikationer

Publikationslista