Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sofia Norlander

Profile picture of Sofia Norlander

GROUP MANAGER

Details

Telephone
Address
LINDSTEDTSVÄGEN 3

About me

Jag arbetar som vice enhetschef vid utbildningskansliet på skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Utbildningskansliet ger stöd och service till skolans studenter och doktorander samt utgör ett administrativt stöd för lärare, examinatorer, handledare och akademiskt förtroendevalda på alla utbildningsnivåer. Vid kansliet administreras även internationella samarbeten och studentutbyten.

För mer information och frågor, kontakta mig eller utbadm@eecs.kth.se

Profile picture of Sofia Norlander