Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ola Svenle

Profile picture of Ola Svenle

SCHOLARSHIP

Details

Address
OSQUARS BACKE 5

About me

Jag är doktorand vid avdeldningen för arkitekturens historia och teori. Mitt huvudskliga intresse är äldre arkitekturhistoria (förindustriell) med ständig strävan efter utdragna tidsperspektiv och mitt avhandlingsarbete handlar om arkitektutbildningens förändrade skepnad i Sverige på 1800-talets slut i övergångsskedet mellan det gamla agrar- och hantverkarsamhället och teknologiskt massamhälle.

Min bakgrund inkluderar arkitektexamen vid LTH och anställningar vid ArkDes och Nationalmuseum. Jag innehade 2012-2013 storstipendiet i arkitektur vid Svenska Institutet i Rom.

ARTIKLAR PUBLICERADE

"Claes Grundström och Pompeji." Romhorisont nr. 61, 2014

"Religionen som vägledare för engelsk 1800-talsarkitektur." Religion - 21 försök. Red. Mattias Hessérus och Peter Luthersson. 2015. Stockholm

"Academy Travel Identity: Swedish architects studying in Italy in the late 19th century." Topoi, topographies and travellers. Papers of a conference at the Swedish Institute for Classical Studies in Rome, 10–12 November 2016, Edited by Stefano Fogelberg Rota & Anna Blennow. Svenska Institutets i Rom webbpubliceringsserie Projects and Seminars

"Lost Grounds: Architectural research as crisis management." The Production of Knowledge in PhD Research in the Nordic Countries. NAAR (Nordic Association of Architectural Research) Proceeding Series 2018-1 (peer reviewed)

Profile picture of Ola Svenle