Hoppa till huvudinnehållet

Yusak Susilo

Profilbild av Yusak Susilo

Om mig

Yusak Susilo är Chair och BMK (Österrikiska Federala Ministeriet) professor i digitalisering och automatisering i transport- och mobilitetssystem vid University of Natural Resources and Life Sciences, Wien, Österrike, och ledaren förBMK-DAVeMoS forskningsgrupp.

På KTH, han vår med Integrated Transport Research Lab (av ITM Skolan) och vår Professor i transportanalys och transportpolicy. Intressen inom områdena transport och stad -planering, variabilitet i enskilda resvanor och resebehov, och tvärvetenskapliga analysmetoder.

Han är en styrelseledamot i the International Association for Travel Behaviour Research (IATBR), associate editor för Transportation, Journal of Transport and Health och Asian Transport Studies, och editorial board member av Transportation Research part A, Transport Review, SustainabilityCommunications in Transportation Research och Journal of Transport Geography. Fram till 2022 var han associate editor för European Transport Research Review.

Han vär programsansvarig forskningsutbildning inom transportvetenskap, ledarmot av centrum för transportstudier, styrelseledamot i centrum för trafikforskning, tematisk koordinator på KTHs transportplattform och vär interim direktor för EIT Urban Mobilitymaster school. Under de senaste 10 åren har han publicerat 20 bokkapitel, mer än 140 peer-reviewed konferensartiklar och mer än 100 Web-of-Science artiklar. Hans internationella tidskriftspublikationer kan ses via scopus eller researcherID eller orcid eller research gate eller google scholar databaser.