Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mentorprogram

KTH Road2Science kompetenscentrum bjuder dig att delta i Mentorprogram

Programmet riktar sig mot studenter på grund- och masternivå som är intresserade av att utveckla infrastrukturen i den byggda miljön. Våra mentorer har flera års relevant erfarenhet och representerar en bred skala av karriärvägar, erfarenheter, allmänna ledningsroller och expertroller och har akademiska bakgrunder i strukturell design, projektplanering, materialvetenskap, beräkningsmodellering och logistik.

I programmet finns mentorer från infrastruktursektorn, byggteknik- och materialförsörjningssektorn samt från ideella och offentliga organisationer.

Som deltagare i Road2Science Mentorprogram förväntas du att delta i fyra möten under läsåret. Mötena kan äga rum på mentorernas arbetsplats, på KTH eller på ett ställe som ni gemensamt kommer överens om.

Det finns inga obligatoriska timmar - som i alla viktiga relationer är det kvaliteten snarare än kvantiteten som räknas. Ansvaret för att bygga och upprätthålla ett framgångsrikt förhållande ligger både hos mentorn och studenten.

Kopplat till mentorprogrammet arrangerar vi regelbundet lunchseminarier. Titta på introduktionsfilmerna med våra talare som representerar en bred skala av karriärvägar.

Bakgrund och syfte av Road2Science Mentorprogram

  • För att säkerställa en hållbar och kreativ transportinfrastrukturssektor behövs ett stabilt inflöde av begåvade ingenjörer.
  • Genom att involvera vår nätverk erbjuder vi starkt karriärstöd till våra studenter på grund- och masternivå.
  • Road2Science Mentorprogram fokuserar på att ge våra studenter en bra början av deras karriär.
  • Genom att erbjuda karriärutveckling, kommer Road2Science att locka och odla nya talanger och stärkas i sin position som dynamiskt kompetenscentrum.

Varför bli en Road2Science adept?

Att delta i mentorprogrammet som student ger en unik möjlighet med flera fördelar:

  • Dra nytta av Road2Sciences breda nätverk och börja knyta dina egna kontakter till industrin.
  • Diskutera dina karriärval och få ovärderliga råd från etablerade experter.
  • Lär dig om dagens branschutmaningar och förstå bättre hur du själv kommer att kunna bidra till förändring

Fördelar av att bli Road2Science mentor

Road2Science Mentorprogram hjälper dig att utveckla och förbättra kompetenser som kan vara av stort värde för din egen ledarskapsutveckling. Aktivt lyssnande, kreativ problemlösning, ge och få feedback, gemensam handledning är bara några av dem. Du kommer att ha möjlighet att lära känna många kompetenta studenter och jobba med passionerade, unga talanger.

Anmäl dig till mentorprogrammet via formuläret. Vi har begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller.