Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Start för Kompetenscentrum Vägteknik

Till följd av klimatförändringar och allt tyngre trafik på landets vägar står framtidens vägnät inför stora utmaningar. För skapa nya väglösningar storsatsar Trafikverket på Kompetenscentrum Vägteknik.

Vägbygge

För att lösa de framtida utmaningar som det svenska vägnätet står inför och säkerställa en långsiktig kunskapsförsörjning, tas ett krafttag genom ett nystartat kompetenscentrum för vägteknik. Med finansiering från Trafikverket om nära en halv miljard kronor, finansierat för tolv års vägforskning, satsar man på att åtgärna ett ökat vägslitage som är följden av klimatförändringar och akuta behov från en fordonstrafik i förändring.

Inrättandet av ett kompetenscentrum ger branschen goda förutsättningar till kunskapsinhämtning och kompetensutveckling för att bygga och underhålla framtidens vägar. 

Kompetenscentrumets forskning är uppbyggd kring utlysningar baserade inom ett eller flera av nedanstående forskningsområden:

  • Hälso-, miljö- och klimateffekter
  • Tillståndsbedömning och nedbrytningsmodeller
  • Hållbara och resurseffektiva vägar
  • Digitalisering, automatisering och elektrifiering för en modern väginfrastruktur

Road2Science ansvarar för KTH:s nod i centret och kommer att koppla relevanta, pågående och nya KTH-aktiviteter till Vägteknik, stimulera med forskningsförslag från noden samt bidra med aktivt engagemang från KTH:s forskare och partners.

Läs mer om Kompetenscentrum Vägteknik och en intervju med Nicole Kringos , KTH-professor i vägteknik som KTH:s Road2Science Competence Center.