Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH stärker framtidens vägar genom Trafikverkets storsatsning

Start för nya Kompetenscentrum Vägteknik

Nicole Kringos framför väg med bilar
Nu tas krafttag för att lösa det svenska vägnätets framtida utmaningar. Bland annat handlar det om allt mer akuta behov från en fordonstrafik i förändring, och om att åtgärda ett ökat vägslitage som är följden av klimatförändringar, berättar Nicole Kringos, KTH-professor i vägteknik. Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2023-02-20

Framtidens vägnät står inför stora utmaningar. Vägar slits hårt till följd av allt tyngre trafik och klimatförändringar. Eldrivna och självkörande fordon kräver nya väglösningar.
Nu satsar Trafikverket nära en halv miljard kronor på 12 års vägteknikforskning genom nystartade Kompetenscentrum Vägteknik.

Nicole Kringos, professor i vägteknik, är sedan tio år tillbaka föreståndare för KTH:s Road2Science Kompetenscentrum. Nu är hon KTH:s projektledare i den nya satsningen Kompetenscentrum Vägteknik, där fem lärosäten och institutioner samarbetar över gränserna.

– Min professur i vägteknik är en av de äldsta på KTH, men genom åren har vi sett alltför få gemensamma satsningar på vägteknik mellan de olika svenska tekniska universiteten. Därför är det oerhört viktigt att vi äntligen börjar samarbeta mer för att göra Sverige till en drivande kraft kring de akuta samhällsfrågorna, säger Nicole Kringos.

Nicole Kringos framför väg med trafik
– Kompetenscentrum Vägteknik, och det stora ekonomiska stödet från Trafikverket, ger en viktig stabilitet för alla akademiker som engagerar sig i forskningen. På sikt kan Sverige bli internationellt ledande inom området vägteknik, säger Nicole Kringos, som är projektledare på KTH för Kompetenscentrum Vägteknik

– Tanken är att mobilisera doktorander och studenter i arbetet framåt. Vi forskare behöver samlas från olika områden för att tillsammans med Trafikverkets experter jobba med de konkreta problem som både trafikanter och myndigheter möter i vardagen och i framtiden, säger Nicole Kringos.

Det nya initiativet har även väckt stort intresse internationellt.
Här ingår bland annat utmaningen i att minska risken för att klimatförändringar ska resultera i översvämmade och förstörda vägar.

Ytterligare ett konkret exempel på nödvändiga insatser som Nicole Kringos nämner är en ”samordning kring dataflödet för framtidens smarta, digitaliserade vägar”.
Nya funktioner i elnätet och olika sensorsystem för självkörande lastbilar kopplas på, som gäller vägens underhåll och själva driftprocessen.

Klimatsmart från start till mål

bilar på vägsträcka framför skog
– Som forskare ser vi långsiktiga lösningar på vardagens problem inom det komplexa området vägteknik. Genom samarbetet mellan universitet och institutioner vill vi skapa en samlad, hållbar infrastruktur för framtidens trafiklösningar, säger Nicole Kringos.

– Just nu arbetar vi aktivt med Tvärförbindelse Södertörn och väg 73, sträckan mellan hamnen i Nynäshamn och Stockholm. Vägsträckorna behöver snabbt utformas för smart, tung trafik.
Nya vägtekniker som elektrifiering, digitalisering och automatisering gör att vägnäten blir allt mer komplexa att skapa, och allt mer utmanande att underhålla på rätt sätt.

– Det är viktigt att vi siktar på nollutsläpp under byggnationen, och att även drift och underhåll sedan kan skötas klimatsmart. Beslut vi fattar i en fas har konsekvenser för nästa. Nollutsläpp under byggfasen får inte betyda mindre hållbarhet under drift- och underhållsfasen. Alla faser ska vara hållbara, säger Nicole Kringos vidare.

I storsatsningen Kompetenscentrum Vägteknik samarbetar KTH med Chalmers, Lunds tekniska högskola LTH, Luleå Tekniska Universitet LTU, Trafikverket och Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut VTI.
– De olika aktörerna inom vägteknik, både branschen och akademin, kan inte längre arbeta som separata silos för att lösa framtidens vägtekniska utmaningar. Vi måste samarbeta, skapa ett gemensamt språk och systemlösningar som håller för att klara våra hållbarhetsmål.

Text: Katarina Ahlfort
Foto: Fredrik Persson

Kompetenscentrum Vägteknik

  • Kompetenscentrum Vägteknik ska ta ett samlat grepp genom att skapa förutsättningar både för att nyttja befintliga material och tekniker, och möjligheterna med ny teknik, nya material och nya arbetssätt.
  • Centret som får en årlig budget på upp till 40 miljoner kronor per år mellan 2023 och 2034, utgörs av parterna KTH, Chalmers, Luleå Tekniska Universitet LTU, Lunds tekniska högskola LTH, och VTI. 
  • Lärosätena ska turas om att ha värdskap och inledningsvis koordineras centrumet av Lunds universitet.
  • Trafikverkets satsning kommer att omsättas i nya forskningsprojekt, stärkt specialistkompetens samt generera nya utbildningar och doktorandsatsningar.
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-02-20