Till innehåll på sidan

Niki Kringos medverkar på TInnGO workshop om jämställdhet i transportsektorn

Publicerad 2021-09-02

Den 8 september medverkar Road2Science centrumföreståndare Niki Kringos på en workshop om jämställdhet i transportsektorn. Eventet som arrangeras av VTI och är en del av EU-projektet TInnGO har fokus på arbetsorganisation, anställning och entreprenörskap.

TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory) arbetar med integrering av jämställdhet och jämlikhet i transportsektorn runt om i Europa. En del av projektet fokuserar på jämställdhet i arbetslivet – bland anställda, chefer och entreprenörer – hur det är att starta och driva företag som kvinna i transportsektorn, hur samarbetet fungerar mellan kvinnor och män i arbetsgrupper och hur kvinnor och män som arbetar med transporter blir bemötta.

Projektet har intervjuat kvinnor som arbetar med ledningsfunktioner eller som är entreprenörer inom godstransport, persontrafik och trafikantutbildning. Vi har sett att det fortfarande finns ojämställdheter som behöver uppmärksammas och tas om hand inom transportsektorn, men också att det finns starka och stödjande individer som har utvecklat strategier och som arbetar med att öka jämställdheten.

Workshopen vill lyfta fram framgångsfaktorer och problemområden och identifiera vilka frågor som är viktigt att arbeta vidare med.

Tillhör: Road2Science 2.0
Senast ändrad: 2021-09-02