Till innehåll på sidan

Forskning

Forskning inom arkitektur förvaltar, utvecklar och kommunicerar kunskap om arkitektur. Ämnet behandlar arkitekturens begrepp och teorier och dessas relation till projekteringen och utformningen av den byggda miljön. Forskningsämnet arkitektur på KTH innefattar fem inriktningar: arkitektonisk gestaltning, arkitekturteknik, arkitekturens historia och teori, kritiska studier i arkitektur och stadsbyggnad.

Forskningsinriktningar

Arkitekturskolan har fem inriktningar inom forskningen och utbildningen på forskarnivå.
Dessa inriktingar överlappas och i ett flertal forskningsprojekt finns forskare från flera inriktningar. Inriktningarna återfinns även inom grundutbildningen.

Arkitektonisk gestaltning

Arkitekturens historia och teori

Kritiska studier i arkitektur

Stadsbyggnad

Sveriges Arkitekturskolor i samarbete

2011 etablerades med stöd från FORMAS två starka nationella forskningsmiljöer inom arkitekturens teori och metod, "Architecture in the Making" and "Architecture in effect" samt en nationell forskarskola, ”ResArc”.

Architecture in Effect

Architecture in the Making

ResArc

Kontakt

Forskningsansvarig: Helena Mattsson