Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

The relationship between rolling resistance and tyre operating conditions, with a focus on tyre temperature

Tid: On 2022-06-01 kl 10.00

Plats: E3, Osquars backe 14, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Farkostteknik

Licentiand: Lisa Ydrefors , Farkostteknik och Solidmekanik, Vehicle Dynamics

Granskare: Prof. Jurek Ejsmon, Gdansk University of Technology

Huvudhandledare: Prof. Annika Stensson Trigell, Farkostteknik och Solidmekanik; associate Prof. Jenny Jerrelind, Fordonsdynamik

Exportera till kalender

Abstract

Arbete för att minska utsläppen av växthusgaser från det ökande antalet bilar och lastbilar är en viktig del i att motverka den globala uppvärmningen. Detta kan göras genom att reducera påverkan från de resistiva krafter som påverkar fordonet, med fokus på rullmotståndet. En minskning av fordonens rullmotstånd skulle medverka till att minska växthusgasutsläppen samt bidra till att reducera körkostnaderna och öka räckvidden per laddning för elbilar.Denna licentiatuppsats bidrar till detta genom att skapa en metod för rullmotståndsmätningar på plant underlag, för att kunna undvikakrökningseffekterna i den standardiserade trummätningen. Ett annatbidrag är en rullmotståndsmodell som beskriver växelverkan mellan däckdeformationer och däckkrafter. Modellen parametriseras med resultat från den framtagna mätmetoden och är tillräckligt enkel för att vara användbar i en komplett fordonsdynamiksimulering. I denna uppsats presenteras påverkan av olika driftsvillkor som däcktryck, däcktemperatur, hastighet, last, underlag och kurvatur. Dessa resultat nyttjades i utvecklandet av nämnda mätmetod för rullmotståndsmätningar på plant underlag. Däcktemperatur är ett viktigt driftsförhållande med stor påverkan på rullmotståndet och den föreslagna mätmetoden kan användas för att mäta rullmotstånd vid olika däcktemperaturer. Denna mätmetod användes sedan för att parametrisera indata till den utvecklade rullmotståndsmodellen. Det visade sig att modelldata avviker från uppmätt data för förhållandet mellan hjullast och däckdeformation på grund av modellgeometrin. Men modellen ger en god överenstämmelse för förhållandet mellan däckdeformation och rullmotstånd. Mätmetoden är, tillsammans med den föreslagna modellen, en bra bas för mer genomgående undersökningar av rullmotstånd och dess korrelation med däcktemperatur.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312094