Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Architectural Technology 1

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

A11TEB Arkitekturteknik 1 7,5 hp

Kursen introducerar de elementära grundbegreppen inom arkitekturteknik: byggnadsmekanik, byggnadsfysik och konstruktion.

Här kan du få information om schema, kurslitteratur, länkar och övningsuppgifter. Kurswiki på höger sida innehåller allmän information - detta forum är öppet för alla och här kan ni själva lägga skriva och föra diskussioner som relaterar till kursen.

Teachers