Engineering Geology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to AE2401 Engineering Geology

Registration

If you are a student at KTH and would like to register manually to this course, please contact the student counselor office at the ABE school, masterprogram@abe.kth.se. They will arrange with all administration and check that you are eligible to take the course. The course responsible teacher cannot register students, but only answer questions regarding course content.

Access to course platform on Canvas

To access the internal course webpage, go to https://canvas.kth.se/ and search among courses. Note that only students registered to the course have access (se above for how to register).

Registration without being enrolled in a master program at KTH

The course is generally only open for enrolled master students.

Upon request, KTH can offer the course to employees of companies for a fee payable by the company (private individuals cannot use this option). Contact the course responsible for more information.

Teachers

Feedback News