Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 25 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Robert Earon
Location: L21
Tue 25 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Robert Earon
Location: L21
Fri 28 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Robert Earon
Location: L21
Fri 28 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Robert Earon
Location: D42
Week 36 2020 Show in My Schedule
Tue 1 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Bo Olofsson
Location: L22
Tue 1 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Robert Earon
Location: L22
Tue 1 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Robert Earon
Location: V11
Fri 4 sep 08:00-17:00 Exkursion
HT 2020
Excursion Teachers: Robert Earon
Week 38 2020 Show in My Schedule
Tue 15 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Robert Earon
Location: K53
Thu 17 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Robert Earon
Location: L22
Fri 18 sep 08:00-17:00 Exkursion
HT 2020
Excursion Teachers: Robert Earon
Week 39 2020 Show in My Schedule
Tue 22 sep 09:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Robert Earon
Location: M31
Fri 25 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Robert Earon
Location: L21
Week 40 2020 Show in My Schedule
Tue 29 sep 09:00-12:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Robert Earon
Location: K53
Fri 2 oct 09:00-12:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Robert Earon
Location: Salongen 1
Week 42 2020 Show in My Schedule
Thu 15 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Robert Earon
Location: Q17, Q24
Week 51 2020 Show in My Schedule
Thu 17 dec 14:00-18:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Robert Earon
Location: U61
Feedback News