Foundation Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The advanced course Foundation Engineering is given by the department of Civil and Architectural Engineering and is a part of the program with the same name. The advanced course gives an introduction to foundation analysis and design, with focus on pile foundations, retaining walls, sheet pile walls and ground improvement methods. The course is a continuation course on the undergraduate course in geotechnical engineering.

After completion of this course, you will be able to:

  • Design a single pile with regard to geotechnical bearing capacity and structural capacity.
  • Design and optimize a pile group considering relative costs.
  • Design a retaining wall, considering costs, overturns, slides and failures due to the loss of bearing capacity of the soil supporting the base.
  • Design a sheet pile wall, considering different soil properties, the groundwater table, the momentum capacity of the sheet pile wall, failures due to loss of stability of the bottom, the capacity of the anchor and failures due to rotation of the sheet pile wall.
  • Choose a proper method for ground improvement, and design considering costs, stability and settlements.

The course uses BILDA as platform. Course coordinator is Prof. Stefan Larsson. Stefan.larsson@byv.kth.se

Course analysis 2018

Teachers

Feedback News