News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event 29 May at 20:24
Scheduling staff edited 2 October at 12:39

6172f39f-9c44-4ba0-86c6-965997d0393d, 6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841b, 75545498-2628-4db2-8588-de17f775ee8b, b35943bf-b28c-4ef8-b651-630fb141ce6d, dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c, e4358b16-9bad-4613-aba6-a071ebc8db5e

 
Scheduling staff created event 2 October at 10:59
 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:24
Scheduling staff edited 11 August at 12:40

ebcd08e4-7546-4f18-9ac7-3b38412a25e6Digital

Scheduling staff edited 24 August at 11:45

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, Digital

Scheduling staff edited 25 August at 11:35

6f0eDigital, d327b6f4d-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, Digital7346-4ab1-b296-17ea26ed0944

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:24
Scheduling staff edited 11 August at 12:40

4a5e9e92-d7aa-486d-8503-b91b331d1662Digital

Scheduling staff edited 24 August at 11:45

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, Digital

Scheduling staff edited 25 August at 11:35

6f0eDigital, d327b6f4d-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, Digital7346-4ab1-b296-17ea26ed0944

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:24
Scheduling staff edited 11 August at 12:40

79cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680Digital

Scheduling staff edited 24 August at 11:45

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, Digital

Scheduling staff edited 25 August at 11:35

6f0eDigital, d327b6f4d-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, Digital7346-4ab1-b296-17ea26ed0944

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:24
Scheduling staff edited 11 August at 12:40

79cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680Digital

Scheduling staff edited 24 August at 11:45

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, Digital

Scheduling staff edited 25 August at 11:35

6f0eDigital, d327b6f4d-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, Digital7346-4ab1-b296-17ea26ed0944

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:24
Scheduling staff edited 11 August at 12:40

79cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680Digital

Scheduling staff edited 24 August at 11:45

79cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680, Digital

Scheduling staff edited 24 August at 12:45

79cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680, Digital

Scheduling staff edited 24 August at 13:15

Digitalfc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:24
Scheduling staff edited 11 August at 12:40

79cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680Digital

Scheduling staff edited 24 August at 11:45

563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:24
Scheduling staff edited 11 August at 12:40

9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981cDigital

Scheduling staff edited 24 August at 11:45

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:24
Scheduling staff edited 11 August at 12:40

79cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680Digital

Scheduling staff edited 24 August at 11:35

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, Digital

 
Feedback News