Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2020 Show in My Schedule
Tue 21 jan 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Erik Dalsryd
Location D3
Fri 24 jan 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration Teachers: Erik Dalsryd
Location Glader, Prosit, Toker
Week 5 2020 Show in My Schedule
Tue 28 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Erik Dalsryd
Location D3
Thu 30 jan 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration Teachers: Erik Dalsryd
Location Glader, Prosit, Toker
Week 6 2020 Show in My Schedule
Tue 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Erik Dalsryd
Location D3
Wed 5 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration Teachers: Erik Dalsryd
Location Kloker, Prosit, Toker
Week 7 2020 Show in My Schedule
Tue 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Erik Dalsryd
Location H1
Wed 12 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration Teachers: Erik Dalsryd
Location Glader, Prosit, Toker
Week 8 2020 Show in My Schedule
Fri 21 feb 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration Teachers: Erik Dalsryd
Location Butter, Trötter
Anmärkning: Redovisningar
Week 10 2020 Show in My Schedule
Tue 3 mar 11:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration Teachers: Erik Dalsryd
Location Kloker
Anmärkning: Restredovisning
Week 16 2020 Show in My Schedule
Tue 14 apr 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location E36
Feedback News