Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2019 Show in My Schedule
Mon 28 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Maxwell
Note: Infosök 1 på KTHB
Mon 28 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Maxwell
Note: Infosök 1 på KTHB
Wed 30 oct 09:00-12:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete
Location V1
Note: Introduktion till projektarbete
Wed 30 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Maxwell
Note: Infosök 1 på KTHB
Thu 31 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Maxwell
Note: Infosök 1 på KTHB
Fri 1 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location V1
Note: Föreläsning 5
Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location V2
Tue 5 nov 14:00-16:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Maxwell
Note: Infosök 2 på KTHB
Thu 7 nov 14:00-16:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Maxwell
Note: Infosök 2 på KTHB
Fri 8 nov 09:00-16:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location L51, L52
Week 46 2019 Show in My Schedule
Mon 11 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Mon 11 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Tue 12 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Maxwell
Note: Infosök 2 på KTHB
Wed 13 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q2
Thu 14 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Maxwell
Note: Infosök 2 på KTHB
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location V1
Tue 19 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location V2
Thu 21 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location B21, B22
Thu 21 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location L31, L41
Fri 22 nov 13:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Week 48 2019 Show in My Schedule
Tue 26 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location V2
Note: Föreläsning 10
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location V2
Note: Förläsning 11 (Extratillfälle)
Tue 3 dec 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation
Location L43, L44, L52
Wed 4 dec 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation
Location L42, L43, L44
Thu 5 dec 09:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Week 3 2020 Show in My Schedule
Mon 13 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location D32, D33, D34, D35, ...
Feedback News