Energy, Climate and The Environment

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Energi, klimat och miljö (AG1808)

Kursen Energi, klimat och miljö (AG1808) är Energi- och miljöprogrammets introduktion. Du kommer att introduceras till områdena energi, klimat och miljö, men även till akademiska studier och MatLab. Dessutom kommer du att få träffa ett flertal olika lärare inom programmets profilområden.

Genom hela kursen kommer tre stora frågor att vara i fokus:

(i)       Hur når vi ett hållbart samhälle? 

(ii)     Hur kan kunskapen på denna och andra kurser användas för att närma sig möjligheter och svårigheter inom energi- & miljöområdet?

(iii)    Vilken roll kan ingenjörer spela för att utforma tekniska och samhälleliga lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling?

Vår förhoppning och ambition är att kursen ska väcka mersmak inför dina fortsatta studier, där du kommer att få fördjupa dig mer i de ämnen som tas upp under introduktionskursen. 

Välkommen till en kurs som berör ett av vår tids kanske mest angelägna områden!

Teachers

Feedback News