Energy, Climate and The Environment

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Energi, klimat och miljö (AG1808)

Kursen Energi, klimat och miljö (AG1808) är Energi- och miljöprogrammets introduktion. Du kommer att introduceras till områdena energi, klimat och miljö, men även till akademiska studier och MatLab. Dessutom kommer du att få träffa ett flertal olika lärare inom programmets profilområden.

Genom hela kursen kommer tre stora frågor att vara i fokus:

(i)       Hur når vi ett hållbart samhälle? 

(ii)     Hur kan kunskapen på denna och andra kurser användas för att närma sig möjligheter och svårigheter inom energi- & miljöområdet?

(iii)    Vilken roll kan ingenjörer spela för att utforma tekniska och samhälleliga lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling?

Vår förhoppning och ambition är att kursen ska väcka mersmak inför dina fortsatta studier, där du kommer att få fördjupa dig mer i de ämnen som tas upp under introduktionskursen. 

Välkommen till en kurs som berör ett av vår tids kanske mest angelägna områden!

Teachers

Feedback News