Hoppa till huvudinnehållet

Cecilia Håkansson

Profilbild av Cecilia Håkansson

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Om mig

Cecilia Håkansson är Docent och Lektor i Miljö- och Naturresursekonomi på Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), KTH. Hon har en doktorsexamen i Ekonomi från Institutionen för Skogsekonomi, SLU-Umeå (2007).  Hennes huvudområden är värdering av ekosystemtjänster och kostnads-nyttoanalys (CBA).

Background

I have an MSc in economics from the Swedish University of Natural Sciences (SLU)- Uppsala (2002). I did my PhD at the Department of Forest Economics, SLU-Umeå, between 2002-2007, and between 2007-2009 I worked as a researcher at the same department. Since late 2009 I have been working as a researcher, assistant professor, and associate professor (2015-) at the Department of Sustainable development, Environmental science and Engineering (SEED). My main research areas are: non-market valuation of ecosystem services (in monetary and non-monetary terms), cost-benefit analysis (CBA), benefit transfer, and distributional issues. In general, my valuation research has focused on a holistic valuation approach connected to actual policy and ecological science. Hence, I have worked interdisciplinary and aimed at presenting results that are directly usable for environmental managers to evaluate policy options, e.g. as part of a CBA.


Kurser

Energi, Miljö och hållbar utveckling (AL1351), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå (AL250X), examinator, lärare | Kurswebb

Litteraturkurs i strategier för hållbar utveckling (FAL3513), examinator | Kurswebb

Lärande för hållbar utveckling (LH215V), lärare | Kurswebb

Miljöekonomi (AL1357), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Miljöstrategisk litteraturkurs 5 (FAL3507), examinator | Kurswebb

Projektkurs i miljöstrategisk analys 3 (FAL3504), examinator | Kurswebb

Seminarier i planering och beslutsanalys (FAL3511), examinator | Kurswebb

Strategier för hållbar utveckling (AL1145), examinator | Kurswebb

Profilbild av Cecilia Håkansson

Publikationer

Publikationslista